Tom nr: 7

Podpisy na stronie: Hawanka , Serafin , E Trzaska , Stepańczak , Warzecha , Pampuch , Stanisław Ligoń , Antoni Tomechna , Tadeusz Bełleja , Jan Wypleż , Karol Hoppe , Edmund Wenus , Alfred Wamburger , Josiński , Kamski , Ciembaniewicz , Leon Sieg , St Dudek , Paweł Szymałka , Edward Gapinski , Jacek Koraszewski , Piotr Pełka , Albin Wolny , Zbigniew Przybyłowicz , Jerzy Węgrowski , Franciszek Czyż , E Pażdzierny , Brunon Kantny , Rudolf Fiołka , Paweł Rawa , Leon Rasiecki , Paś , Alfred Kleinert , Wilhelm Pluta , Paczkowski , J Raiser , Artur Wencel , Walter Gajny , Konrad Gruszka , Jerzy Świtała , Tadeusz Abbi , Mieczysław Górnikiewicz , W Czarnecki , Jan Kurek , Ignacy Kuna , Zygmunt Jolles , D Medlewski , Edmund Kuneja , Alfons Schafer , Wilh Machnk , Edward Masło , Henryk Zawada , Z Kasprzak , Roman Cisowski , Jóżef Pawor , Erwin Malinowski , Alfons Przybyła , Brzoza , Jan Kołoch , Jerzy Himmet , Ryszard Domogała , Jan Kuźniarski , Stefan Kotlarz , F Kwiniarski , Henryk Mazurek , Jan Wilk , K Ziołkowski , R Szafranek , Walenty Mamlas , Ludwik Rołka , Waloszek , T Kamieniecki , Franciszek Woźnica , Lucjan Wagner , Maksymiljan Golik , Fred Kochke , Herbert Bednorz , Hunełka , F Lipiński , B Czaplicki , W Malawski , R Tomecha , J Cygan , J Ryczka , Józef Tatarczyk , Ginter Nitsche , M Kamieniecki , S Kwiatkowski , Augustyn Cofała , Zygmunt Trecz , Edmund Blum , Ludwik Seizert , Jan Baron , W Dąbrowski , F Konir , T Czaja , Alojzy Nowak , Bronisław Rum , Stefan Rymer , Z Banaszkiewicz , Józef Bańka , Alfred Michalik , Stefan Jonca , Stanisław Major , Karol Nossol

  • Szczegółowa nazwa instytucji: Gimnazjum Państwowe w Katowicach
  • Województwo w 1926: Śląskie
  • Powiat w 1926: Katowice
  • Miejscowość w 1926: Katowice