Tom nr: 1

Podpisy na stronie:

  • Szczegółowa nazwa instytucji: okładka; napis: "4 VII MCMXXVI IN TOKEN TO THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE OCCASION OF THE 150-TH ANNIVERSARY OF THEIR INDEPENDENCE [NA ZNAK DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI Z OKAZJI 150. ROCZNICY UZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI]; element graficzny: stylizowany orzeł
  • Województwo w 1926: Miasto st. Warszawa
  • Powiat w 1926: Warszawa
  • Miejscowość w 1926: Warszawa