Tom nr: 1

Rozwiń
Zwiń
Słowa kluczowe tomu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, urzędnicy, instytucje państwowe, instytucje samorządowe, organizacje społeczne, związki wyznaniowe,
Etykieta tomu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i inni urzędnicy, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych i związków wyznaniowych.
  • Szczegółowa nazwa instytucji: okładka, napis: "4 VII MCMXXVI IN TOKEN TO THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE OCCASION OF THE 150-TH ANNIVERSARY OF THEIR INDEPENDENCE [NA ZNAK DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI Z OKAZJI 150. ROCZNICY UZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI]; element graficzny: stylizowany orzeł, autorzy projektu i wykonanie: Wojciech Jastrzębowski i Bonawentura Lenart
  • Rodzaj instytucji: okładka
  • Szkoła:
  • Kierownik:
  • Opiekun:
  • Inspektor:
  • Kraj w 1926 r.: okładka
  • Kraj w 2017 r.: okładka
  • Województwo w 1926 r.: okładka
  • Województwo w 2017 r.: okładka
  • Powiat w 1926 r.: okładka
  • Powiat w 2017 r.: okładka
  • Miejscowość w 1926 r.: okładka
  • Miejscowość w 2017 r.: okładka
  • Współrzędne miejscowości: 0 0