Tom nr: 1

Podpisy na stronie:

  • Szczegółowa nazwa instytucji: strona tytułowa; napis: "FROM THE POLISH NATION TO THE AMERICAN NATION ON THE OCCASION OF THE 150-TH ANNIVERSARY OF THE INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES [OD NARODU POLSKIEGO DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO Z OKAZJI 150. ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH]"
  • Województwo w 1926: Miasto st. Warszawa
  • Powiat w 1926: Warszawa
  • Miejscowość w 1926: Warszawa