Podpis na stronie nr 73 w tomie 1

Z. Abajewski

  • Szeczegółowa nazwa instytucji Służba Legalizacji Narzędzi Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej; Główny Urząd Miar; Warszawski Okręgowy Urząd Miar
  • Województwo w 1926: Miasto st. Warszawa
  • Powiat w 1926: Warszawa
  • Miejscowość w 1926: Warszawa


Podpisy na stronie: S. Muszka , H. Lipowska , A. Murawska , W. Sulski , Wł. Dawidowski , T. Smoleński , T. Putraszewicz , W. Kasprowicz , W. Kuniszówna , Cz. Korniszewski , B. Dawidowski , A. Kwiatkowska , J. Rząśnicki , M. Miedziecki , Juljan Mikulski , P. Wcisło , W. Żochowski , M. Żołnierowicz , St. Morawska , St. Lisicka , G. Dobrzańska , Z. Parkowski , S. Dojnin , G. Dobczyński , Hekrehowa , J. Łysiak , Z. Żebrowska , E. Wegner , Leon Grzymałowski , Ludwika Borkowska , Jadwiga Zaleśna , T. Śniadowska , J. Bocheńska , T. Paprotny , Wł. Rabczuk , W. Wasilewski , S. Dobrowski , Eug. Kościelski , P. Muszyński , Wł. Kossakowski , W. Giedrojć , Sz. Pawlak , Zofja Lerkowska , Stelmatocka , Mikułecki , Hanna Dedewska , E. Budkówna , N. Ziemkiewicz , Wacław Pęczkowski , Wł. Guziński , St. Zalewska , Józefa Wolska , M. Biskupny , H. Bizoń , Alina Wolska , Michał Krasicki , Jadwiga Kubasiewicz , M. Chlipalska , M. Kisielewska , M. Ceper , H. Taube , Zofja Rembulińska , Marja Krajewska , W. Pangwel , Bolesław Sawicki , J. Zabieżanka

Etykieta tomu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i inni urzędnicy, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych i związków wyznaniowych.