Podpis na stronie nr 388 w tomie 7

Abciuk

  • Szeczegółowa nazwa instytucji Państwowe Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie
  • Województwo w 1926: Lubelskie
  • Powiat w 1926: Lublin
  • Miejscowość w 1926: Lublin


Podpisy na stronie: M. Margulies , Nehrebecki , St. Piotrowski , J. Osaniel , H. Podarewski , Jerzy Polak , B. Samolej , Sokołowski , Z. Szczerba , J. Z. Szydłowski , Z. Szymusik , Tomasz Zempliński , J. Truchliński , A. Ziółkowski , B. Żurakowski , Bożek , Bloch , Buraczek , Feliks Czarniecki , Dąbrowski , Tadeusz Czerniewski , Dobek , H. Dzwonkowski , H. Filipowicz , H. Gawroszek , Hartwig , M. Hermanowski , Maksymiljan Here , T. Kempny , Henryk Janke , Eugenjusz Kloc , K. Kokoszko , J. Kosiorkiewicz , S. Kosiorkiewicz , J. Kozak , T. Kwiatkowski , D. Maj , Pinkiewicz , Stanisław Pławżuski , E. Radobylski , Recke , L. Renfhler , B. Rylak , J. Serdyński , A. Węgorzewski , M. Weber , J. Wieruch , Woliński , Wittman , B. Bożycki , Wł. Burzak , W. Chrostowski , H. Fidor , E. Dremont , J. Grodkowski , W. Gumiński , L. Jabłoński , St. Kamiński , M. Kiliszek , I. Kozłowski , R. Krajewski , W. Kwiecień , Z. Łysakowski , M. Osiak , P. Ryn , W. Seredyński , E. Słuperyński , R. Staszewski , J. Stępniewski , W. Stefanek , M. Widawski , Wilczyński , H. Zuzanski  , J. Trzaskowski , J. Serafin , J. Małecki , T. Sobczak , J. Sidorczuk , M. Księżopolski , K. Kalinowski , S. Pełczyński , J. Dadan , Chrzyłucki , W. Zacharzewski , L. Kaczyński , A. Hahalski , A. Kuczberski , M. Sierakowski , W. Sierakowski , T. Dubaj , J. Łosakiewicz , Hedinger , H. Wójtowicz , A. Wajrak , Henryk Dziemianowicz , J. Adamczyk , Z. Burek , Z. Dąbrowski , S. Fabjan , K. Drzymulski , W. Juszko , K. Kamiński , M. Kozak , St. Lipniacki , Cz. Kussak , Z. Otachel , S. Ryba , K. Podarewski , S. Lasc , K. Sławński , M. Stefaniak , M. Szczepanowski , M. Szymański , W. Trojanowski , Z. Zalewski , Z. Węgorzewski , E. Zawadzki , J. Żurakowski , S. Bartosiewicz , Brzóz. Brzóz , L. Buraczek , J. Buraczek , J. Choma , H. Dadan , J. Daniel , P. Duda , B. Gajewski , St. Jęczeń , F. Kęcik , H. Krupiński , R. Kornatowski , E. Kuczyński , T. Łysakowski , E. Majewski , A. Mostowski , W. Nieziński , Z. Ochalski , E. Pinkosz , Z. Pityński , M. Rogowski , T. Słupczyński , J. Sokołek , Z. Szpilka , W. Sowiński , Wujastyk , H. Zajączkowski , Bronikowski , Dremont , M. Dąbrowski , Bolesław Dąbrowski , Izaak Goldmann , H. Grochowski , J. Hedinger , K. Iwonicki , E. Jaworski , Jeżewski , M. Kempny , K. Krasiński , H. Kucharzyk , Józef Makenson , Jerzy Makenson , W. Nawrot , R. Przemycki , A. Pluciński , Z. Przemycki , J. Pytlakowski , R. Rachwald , M. Serafin , P. Ryss , A. Semeniuk , s. Szymusik , L. Szeleźniak , T. Szeleźniak , C. Troczyński , W. Szrek , J. Trzciński , A. Wójcik , J. Woźniak , H. Wall , H. Zappan , S. Zabrodzki , Stefan Zalewski

Etykieta tomu: Szkoły średnie; tom 7