Projekty

Na tej stronie będziemy publikowali informacje o projektach odniesionych do Deklaracji, zarówno polegających wprost na odczytywaniu nazwisk czy dopełnianiu biografii wybranych osób, jak i o projektach międzydyscyplinarnych, badawczych czy artystycznych inspirowanych Deklaracją.

Będziemy sami inicjowali różne działania i proponowali partnerstwa, ale liczymy także na własną aktywność szkół, środowisk lokalnych, bibliotek, domów kultury, instytucji, organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych i innych. Chętnie będziemy pomagali też w nawiązywaniu współpracy między nimi. Prosimy odpowiedzieć na nasze wezwanie: Pomóż nam tworzyć portal!