Etykieta tomu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i inni urzędnicy, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych i związków wyznaniowych.

Słowa kluczowe tomu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; urzędnicy; instytucje państwowe; instytucje samorządowe; organizacje społeczne; związki wyznaniowe;

  • Województwa w 1926: krakowskie , Miasto st. Warszawa , wileńskie , Łódź
  • Powiaty w 1926: Warszawa , Kraków , Wilno , łódzkie
  • Miejscowości w 1926: Łódź ,Kraków ,Warszawa ,Wilno
  • Instytucje: 1776-1926 USA 4 VII ,Amerykańsko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa ,Automobilklub Polski Warszawa ,Bank Gospodarstwa Krajowego ,Bank Polski ,Centrala Związku Kupców ,Centralne Towarzystwo Rolnicze w Warszawie ,Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów ,Dyrekcja Ceł w Warszawie ,Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego ,Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego ,Generalna Dyrekcja Poczt i Telegrafów ,Giełda Pieniężna w Warszawie ,grafika: wzór z kafli ,Główny Urząd Likwidacyjny ,Instytut Oftalmiczny imienia Ks. Z. Lubomirskiego w Warszawie ,Izba Adwokacka Warszawska ,Izba Skarbowa w Warszawie ,Kasa Chorych Miasta Warszawy ,Kasa Wzajemnej Pomocy Pracowników GUS; Stowarzyszenie Urzędników Państwowych Koło przy GUS; Liga Obrony Powietrznej Koło przy GUS ,Klub Myśliwski ,Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie ,Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę ,Korpus Ochrony Pogranicza ,Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ,Kościół Ewangelicko-Reformowany Rzeczypospolitej Polskiej ,Koło Lekarzy imienia Karola Marcinkowskiego w Warszawie ,Koło Polek Warszawa ,Liga Antybolszewicka ,Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy ,Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy Administracja Gospodarstwa Rolnego i Leśnego ,Mennica Państwowa w Warszawie ,Metropolita Kościoła Prawosławnego w Polsce ,Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy ,Ministerstwo Kolei ,Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej ,Ministerstwo Przemysłu i Handlu ,Ministerstwo Reform Rolnych ,Ministerstwo Robót Publicznych ,Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych ,Ministerstwo Skarbu ,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarząd centralny) ,Ministerstwo Spraw Wojskowych ,Ministerstwo Spraw Zagranicznych ,Ministerstwo Sprawiedliwości ,Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenie Publiczego ,Ministertwo Spraw Wewnętrznych ,Naczelna Izba Lekarska Rzeczypospolitej Polskiej ,Najwyższa Izba Kontroli Państwowej ,Najwyższy Trybunał Administracyjny ,Narodowa Organizacja Kobiet ,okładka ,okładka; napis: "4 VII MCMXXVI IN TOKEN TO THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE OCCASION OF THE 150-TH ANNIVERSARY OF THEIR INDEPENDENCE [NA ZNAK DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI Z OKAZJI 150. ROCZNICY UZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI]; element graficzny: stylizowany orzeł ,Państwowe Zakłady Graficzne w Polsce ,Państwowy Bank Rolny w Warszawie ,Państwowy Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie personel ,Państwowy Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie uczniowie i uczennice ,Polska Agencja Telegraficzna ,Polska Macierz Szkolna ,Polska YMCA Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Ognisko w Krakowie ,Polska YMCA Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Ognisko w Warszawie ,Polska YMCA Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Ognisko w Wilnie ,Polski Biały Krzyż ,Polski Czerwony Krzyż ,Polski Komitet Obchodów 150. Rocznicy Niepodległości Stanów Zjednoczonych; Towarzystwo Polsko-Amerykańskie ,Polski Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie ,Polski Związek Prasy Prowincjonalnej ,Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Warszawie ,Polskie Towarzystwo Łowieckie w Warszawie ,Prezydent Rzeczypospolitej; element graficzny: herb Rzeczpospolitej Polskiej ,Prezydium Rady Ministrów ,Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej polskiej ,Prymas Królestwa Polskiego ,Przedstawiciele Artystów Teatrów Warszawskich ,pusta strona ,Rada Miejska Miasta Stołecznego Warszawy ,Rada Ministrów ,Redakcja Dziennika Ustaw Rzczypospolitej Polskiej ,Sąd Najwyższy ,Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ,Senat Rzeczypospolitej Polskiej ,Stowarzyszenie Handlowców Polskich ,Stowarzyszenie Lekarzy Polskich ,Stowarzyszenie Oficerów Przeniesionych w Stan Spoczynku Emerytów Wojskowych ,Stowarzyszenie Techników Polskich w Warszawie ,Stowarzyszenie Wychowańców b. Gimnazjum i Szkoły Realnej w Warszawie ,strona tytułowa; napis: "FROM THE POLISH NATION TO THE AMERICAN NATION ON THE OCCASION OF THE 150-TH ANNIVERSARY OF THE INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES [OD NARODU POLSKIEGO DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO Z OKAZJI 150. ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH]" ,Syndykat Dziennikarzy Warszawskich ,Służba Legalizacji Narzędzi Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej; Główny Urząd Miar; Warszawski Okręgowy Urząd Miar ,Teatr Polski w Warszawie ,Towarzystwo "Pomoc dla Inteligencji" ,Towarzystwo Cyklistów w Warszawie ,Towarzystwo Kredytowe Ziemskie ,Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich w Warszawie ,Towarzystwo Naukowe Warszawskie ,Towarzystwo Oświaty Narodowej ,Towarzystwo Przyjaciół Pragi w Warszawie ,Towarzystwo Resursy Kupieckiej w Warszawie ,Towarzystwo Śpiewacze "Harfa" w Warszawie ,Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" w Warszawie ,Towarzystwo Zachęty Sztuk Pieknych w Warszawie ,tytuł części - organizacje społeczne ,tytuł części - Polski Komitet Obchodów 150. Rocznicy Niepodległości Stanów Zjednoczonych ,tytuł części - władze Rzeczypospolitej ,Urząd Emigracyjny w Warszawie ,Urząd Starszych Zgromadzenia Kupców Miasta Stołecznego Warszawy ,Warszawska Dyrekcja Kolei Państwowych ,Warszawska Dyrekcja Kolei Państwowych; koleje państwowe ,Warszawskie Towarzystwo Artystyczne ,Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ,Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie ,Wojsko Polskie ,Zarząd i Obywatele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie ,Zjednoczenie Polskich Stowarzyszeń Rzeczypospolitej ,Zrzeszenie Pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie ,Związek Banków Polskich ,Związek Emerytów Cywilnych Rzeczypospolitej Polskiej ,Związek Hallerczyków ,Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej ,Związek Mierniczych Polskich w Warszawie ,Związek Młodzieży Chrześcijańskiej w Łodzi ,Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce ,życzenia dla narodu amerykańskiego - wersja angielska ,życzenia dla narodu amerykańskiego - wersja polska