Liczba stron:

286
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; różne tom 101
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: krakowskie , tarnopolskie , lwowskie , warszawskie , lubelskie , wołyńskie , stanisławowskie , śląskie , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: mazowieckie , lubelskie , małopolskie , podkarpackie , śląskie , Ukraina , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 1926 r.: pusta strona , łucki , grójecki , jasielski , kamionecki , lubartowski , katowicki , liski , kosowski (woj. stanisławowskie) , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 2017 r.: Ukraina , pusta strona , Ruda Śląska , lubartowski , białobrzeski , sanocki , grójecki , jasielski , piaseczyński , leski , bieszczadzki , okładka , strona tytułowa , tarnowski , brak informacji
  • Miejscowości w 1926 r.: pusta strona , Łuck , Poddębce , Warka , Promna , Góra Kalwaria , Goszczyn , Lublica , Krempna , Duląbka , Łubno-Opace , Czermna , Banunin , Jabłonówka , Żuratyn , Dernów , Połoniczna , Ruda za Bugiem , Czanyż , Jazienica Polska , Berbeki , Ruda Sielecka , Kędzierzawce , Maziarnia Wawrzkowa , Rakobuty , Horpin , Białoberezka , Hryniawa , Hołowy , Kobaki , Mykietyńce , Riczka , Wierzbowiec , Baligród , Berehy Dolne , Bandrów Kolonia , Bandrów Narodowy , Balnica , Bereska , Czaszyn , Cisna , Hoczew , Lisko , Lutowiska , Łupków , Mchawa , Maniów , Myczków , Myczkowce , Równia , Stężnica , Solina , Smolnik , Skorodne , Smerek , Stefkowa , Serednica , Teleśnica Sanna , Teleśnica Oszwarowa , Tarnawa Górna , Tarnawa Dolna , Ustrzyki Dolne , Ustjanowa , Uherce , Wola Michowa , Wańkowa , Wetlina , Zubeńsko , Żernica Wyżna , Starościn , Wełnianka , Nowa-Czołnica , Hawczyce , Susk (pow. łucki) , Mirosławka , Klepaczów , Oleszkowicze , Ozdeniż , Chorochoryń , Zwierów , Kopcze , Wrotniów (Worotniów) , Krupa-Granica (Krupa Graniczna) , Harażdża (Harazdża) , Łyszcze , Wygadanka , Stare Teremno , Teremno , Kiwerce , Boruchów , okładka , strona tytułowa , Błędów (pow. grójecki) , Kąty (pow. jasielski) , Zarzecze (pow. jasielski) , Grab (pow. jasielski) , Sokołów (pow. kamionecki) , Kochłowice (pow. katowicki) , Roztoki (pow. kosowski) , Bóbrka (pow. liski) , Jasień (pow. liski) , Kamionki (pow. liski) , Nowosiółki (pow. liski) , Orelec (pow. liski) , Boratyn (pow. łucki) , Rafałówka (pow. łucki) , Romanówka (pow. łucki) , Poddębce (pow. łucki) , Wiszniów (pow. łucki) , Krupa (pow. łucki) , Kotów (pow. łucki) , Józefin , Romanów (pow. łucki)
  • Miejscowości w 2017 r.: Orzechówka , Grzywna , Sierzputy Zagajne , Przybysław , Luboń , Poznań Starołęka , Rybieniec , Bród , Pszczółczyn , Ojrzanowo , Gostyczyn , Tatarynów , Przyłanki , Zacisze , Gąsewo , Rożan , Pienice , Szwelice , Głażewo , Strzemieczna , Załuzie , Załogi , Rzewnie , Sielc Nowy , Amelin , Bagienice , Żerań , Rawy , Sieluń , Rupin , Dyszobaba , Guty Duże , Szelków , Rzechówek , Budzyno , Rżaniec , Gierwaty , Ogony , Jaciążek , Napiórki , Chłopia Łąka , Klimki , Wojków , Młodochów , Czajkowa , Hyki-Dębiaki , Źdźarzec , Podborze , Radomyśl Wielki , Izbiska , Partynia , Mielec , Tuszyma , Ziempniów , Dobrynin , Łączki Brzeskie , Kębłów , Czermin , Puszcza , Piekuty Nowe , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Bujaków , Rakówiec (pow. gniewski) , Świniary , Mszaniec , Myszkowice , Niżborg Nowy , Niżborg Stary , Niżborg Szlachecki , Olchowczyk , Peremiłów , Postołówka , Probużna , Samołuskowce , Tłusteńkie , Trojanówka , Uwisła , Wasylków , Wierzchowce , Bielewo , Bieżyn , Bonikowo , Dalewo , Gierłachowo , Głuchowo , Gołębin Stary , Granówko , Gryżyna , Jarogniewice , Jerka , Jurkowo , Kokorzyn , Konojad , Kopaszewo , Kurzagóra , Łagowo , Lubiń , Lubusz Stary , Łuszkowo , Maciejew , Maksymiljanowo
  • Instytucje: Czteroklasowa szkoła powszechna w Czermnej , Czteroklasowa szkoła powszechna w Goszczynie , Czteroklasowa szkoła powszechna w Promnej , Czterooddziałowa polska szkoła powszechna w Rafałówce , Dwuklasowa państwowa szkoła powszechna w Uhercach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Białoberezce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Dernowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Hołowach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Horpinie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Rakobutach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Rudzie Sieleckiej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Berehach Dolnych , Dwuklasowa szkoła powszechna w Beresce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Białoberezce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Czaszynie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Grabiu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Hoczewie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Kotowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Łubnie-Opacym , Dwuklasowa szkoła powszechna w Nowej-Czołnicy , Dwuklasowa szkoła powszechna w Romanowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Skorodnem , Dwuklasowa szkoła powszechna w Smolniku ad Baligród , Dwuklasowa szkoła powszechna w Teleśnicy Oszwarowej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Wierzbowcu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Woli Michowej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Zwierowie , Izraelska siedmioklasowa szkoła powszechna nr 6 w Łucku , Jednoklasowa polska szkoła powszechna w Dernowie , Jednoklasowa polska szkoła powszechna w Jabłonówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Balnicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Berbekach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bóbrce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Czaszynie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Duląbce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Haradży , Jednoklasowa szkoła powszechna w Hawczycach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jazienicy Polskiej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kędzierzawcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kiwercach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kopczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Krempnej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Krupie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Krupie-Granicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Lublicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łupkowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łyszczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Maniowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Maziarni Wawrzkowej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Mchawie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Myczkowcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Myczkowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Nowosiółkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Orelcu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Poddębcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Równi , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rudzie za Bugiem , Jednoklasowa szkoła powszechna w Serednicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Smereku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Sokołowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Solinie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Stężnicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Tarnawie Dolnej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Tarnawie Górnej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Teremnie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Ustjanowej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wańkowej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wetlinie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wrotniowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wygadance , Jednoklasowa szkoła powszechna w Żernicy Wyżnej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Żuratynie , Katolicka siedmioklasowa szkoła powszechna w Kochłowicach , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna nr I w Kochłowicach , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna w Lisku , Mieszana dwuklasowa państwowa szkoła powszechna w Rostokach , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Banuninie , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Cisnej , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Czanyżu , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Jasieniu , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Mykietyńcach , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Stefkowej , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Hryniawie , okładka , Ośmioklasowa szkoła powszechna nr III im. M. Konopnickiej w Kochłowicach , Państwowa szkoła ludowa w Zubeńsku , Państwowa szkoła powszechna w Kamionkach , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Baligrodzie , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Lutowiskach , Pięcioklasowa szkoła powszechna z planem szkół sześcioklasowych w Kobakach , Prywatna ewangelicka szkoła powszechna w Bandrowie kolonii , pusta strona , Siedmioklasowa rozw. szkoła powszechna w Błędowie , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 2 im. Jachowicza w Łucku , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 3 w Łucku , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 5 w Łucku , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr I w Kochłowicach , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr II w Kochłowicach , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr IV w Kochłowicach , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Górze-Kalwarji , Szkoła powszechna nr 3 w Łucku , Szkoła powszechna w Bandrowie Narodowym , Szkoła powszechna w Boratynie , Szkoła powszechna w Boruchowie , Szkoła powszechna w Józefinie , Szkoła powszechna w Kątach , Szkoła powszechna w Klepaczowie , Szkoła powszechna w Mirosławce , Szkoła powszechna w Oleszkowiczach , Szkoła powszechna w Ozdeniżu , Szkoła powszechna w Poddębcach , Szkoła powszechna w Połonicznej , Szkoła powszechna w Riczce , Szkoła powszechna w Romanówce , Szkoła powszechna w Starościnie , Szkoła powszechna w Starym Teremnie , Szkoła powszechna w Susku , Szkoła powszechna w Teleśnicy Sannej , Szkoła powszechna w Teremnie , Szkoła powszechna w Ustrzykach Dolnych , Szkoła powszechna w Warce , Szkoła powszechna w Wiszniowie , Szkoła powszechna w Zarzeczu , Trzyklasowa szkoła powszechna w Chorochoryniu , Trzyklasowa szkoła powszechna w Wełniance , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ] , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna nr 4 w Łucku , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna nr 5 w Łucku , Żeńska szkoła powszechna nr 1 im. Król. Jadwigi w Łucku
  • Znani ludzie: