Liczba stron:

294
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; różne tom 104
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: białostockie , krakowskie , poznańskie , warszawskie , wileńskie , łódzkie , poleskie , lubelskie , wołyńskie , brak informacji , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: mazowieckie , łódzkie , podlaskie , śląskie , wielkopolskie , Ukraina , Białoruś , pusta strona , okładka , strona tytułowa , brak informacji
  • Powiaty w 1926 r.: sieradzki , sokólski , pusta strona , włodzimierski , pułtuski , siedlecki , suwalski , żywiecki , postawski , wągrowiecki , sarneński , okładka , strona tytułowa , brak informacji
  • Powiaty w 2017 r.: Ukraina , ciechanowski , sieradzki , zduńskowolski , sokólski , Białoruś , Siedlce , pusta strona , wyszkowski , sejneński , legionowski , żywiecki , wągrowiecki , augustowski , okładka , strona tytułowa , siedlecki , suwalski , brak informacji
  • Miejscowości w 1926 r.: pusta strona , Włodzimierz , Hule , Falewicze , Jasiewo , Męczenięta , Swatki , Miadzioł , Cielaki , Koźniewo Średnie , Zdziebórz , Płudy , Barcice , Jackowo Górne , Wielątki , Zalesie Borowe , Orwianica , Moczuliszcze , Worobin , Niweck , Borowskie Budki , Derć , Karpiłówka , Borowe , Kisorycze , Staryki , Dębówka , Krzesk Nowy , Żeliszew , Krzesk Stary , Stok Ruski , Izdebki-Kosny , Kamianki Lackie , Brąszewice , Kuźnica Błońska , Złoczew , Ochraniew , Kłocko , Zapusta Wielka , Charłupia Mała , Dzigorzew , Kościerzyn , Stefanów Barczewski , Grzymaczew , Włocin , Pyszków , Stefanów Ruszkowski , Świerki , Wcisło , Zamłynie , Kiersnówka , Pokośno , Domuraty , Laudańszczyzna , Kopciówka , Dryga , Kizielany , Chodorówka Nowa , Suchowola , Jagłowo , Bilwinowo , Fornetka , Puńsk , Pawłówka , Bakałarzewo , Rosochaty Róg , Andrzejewo (pow. suwalski) , Żubrynek , Kukle , Pląskowo , Rościnno , brak informacji , Rgielsko , Gruntowice , Uściług , Werba , Chotiaczów , Grzybowica , Mikulicze , Poryck , Kocoń , okładka , strona tytułowa , Słoboda (pow. postawski) , Dąbrowica (pow. sarneński) , Sielec (pow. sarneński) , Sochy (pow. sarneński) , Rokitno (pow. sarneński) , Paprotnia (pow. siedlecki) , Borki (pow. siedlecki) , Wojków (pow. sieradzki) , Brudzew (pow. sieradzki) , Korczew (pow. sieradzki) , Dąbrowa Wielka (pow. sieradzki) , Czerwonka (pow. sokólski) , Wólka (pow. sokólski) , Nowa Wieś (pow. suwalski) , Łopiennica , Korytnica (pow. włodzimierski)
  • Miejscowości w 2017 r.: Komarówka , Osiek , Natalja , Grzywna , Kurowszczyzna , Ostrów Północny , Luboń , Fabianowo , Drohowyż , Bilicz Dolny , Moniatycze , Dwory , Stogniewice , Miejska-Dąbrowa , Zapady , Janisławice , Korabiewice , Bednary , Michałów , Łajszczew Stary , Puszcza Marjańska , Słomków , Mokra Lewa , Dąbrowice , Rzędków Stary , Wólka Krosnowska , Kwasowice , Dańków , Byczki , Krężce , Milkanowicze , Dziewiątkowicze , Trybuszki , Miłowanie , Łomasze , Surynka , Rachowicze , Mała Krokotka , Nowojelnia , Hawienowicze (Hawinowicze) , Sielawicze , Wielka Krokotka , Pasienicze (Pasinicze) , Mysłowo , Miżewicze , Mochnacze , Czepielów , Horodki , Herbielewicze (Gierbielewicze) , Nakryszki , Klimowicze , Jarutycze , Zapole , nazwa miejscowości nieustalona , Krawcewicze , Jawor , Rohotna , Bor-Biskupi , Pradła , Siedliszowice , Jerzmanowice , Dobraków , Biały Kościół , Strzegowa , Pilica , Chlina , Gołuchowice , Przylubsko , Cementownia Klucze , Bolesław , Gołaczewy , Zadroże , Jangrot , Otola , Wolbrom , Golczowice , Starczynów , Łęg Starościński , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Piątkowo , Bogorja , Skotniki , Wielogóra , Słupcza , Wilczyce , Olbierzowice , Kichary wieś , Milczany , Dwikozy , Gierlachów Dalszy , Strzegom , Pliskowola , Huta Królewska_1 , Prużana , Maków (Maków nad Orzycem)
  • Instytucje: brak informacji , Czteroklasowa szkoła powszechna w Miadziole , Czteroklasowa szkoła powszechna w Puńsku , Czteroklasowa szkoła powszechna w Słobodzie , Czteroklasowa szkoła powszechna w Suchowoli , Dwuklasowa polska szkoła powszechna w Dubówce , Dwuklasowa polska szkoła powszechna w Werbie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Charłupi-Małej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Chodorówce-Nowej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Domuratach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Grzybowicy , Dwuklasowa szkoła powszechna w Laudańszczyźnie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Męczeniatach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Nowej Wsi , Dwuklasowa szkoła powszechna w Orwianicy , Dwuklasowa szkoła powszechna w Sielcu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Stefanowie Barczewskim , Dwuklasowa szkoła powszechna w Świerkach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Wólce , Ewangelicka szkoła powszechna w Rościnnie , Jednoklasowa polska szkoła powszechna w Borowem wsi , Jednoklasowa polska szkoła powszechna w Budkach-Borowskich , Jednoklasowa polska szkoła powszechna w Karpiłówce , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Barcicach , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Chotiaczowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Borkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Brudzewie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Cielakach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dąbrowie Wielkiej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Derci , Jednoklasowa szkoła powszechna w Drydze , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dzigorzewie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Falewiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Grzymaczewie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Hulach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jackowie Górnym , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jagłowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jasiewie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kiersnówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kisoryczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kizielanach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kłocku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kościerzynie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Moczuliszczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Niwecku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Płudach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Pokośnie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Pyszkowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rgielsku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Stefanowie Ruszkowskim , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wojkowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Worobni , Jednoklasowa szkoła powszechna w Zamłyniu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Zapuście-Wielkiej , Jednoklasowa szkoła powszechna we Wciśle , okładka , Polska szkoła powszechna w Starykach , Publiczna szkoła powszechna w Wielątkach , pusta strona , Siedmioklasowa polska szkoła powszechna w Porycku , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 1 we Włodzimierzu , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 2 we Włodzimierzu , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 3 we Włodzimierzu , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 4 we Włodzimierzu , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Brąszewicach , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Dąbrowicy , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Uściługu , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Żeliszewie , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Złoczewie , Szkoła jednoklasowa w Sochach , Szkoła powszechna im. Mieczysława I w Krzesku Starym , Szkoła powszechna w Andrzejewie , Szkoła powszechna w Bilwinowie , Szkoła powszechna w Czerwonce , Szkoła powszechna w Fornetce , Szkoła powszechna w Gruntowicach , Szkoła powszechna w Izdebkach-Kosnach , Szkoła powszechna w Kamiankach Lackich , Szkoła powszechna w Kopciówce , Szkoła powszechna w Korczewie , Szkoła powszechna w Koźniewie Średnim , Szkoła powszechna w Krzesku Nowym , Szkoła powszechna w Krzesku Nowym; załącznik "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni Bracia Rodacy!" [...] , Szkoła powszechna w Krzesku Nowym; załącznik "Szkolnictwo Polskie w Hołdzie Narodowi Amerykańskiemu. Na Pamiątkę 150-lecia Niepodległości Stanów Zjednoczonych." , Szkoła powszechna w Kuklach , Szkoła powszechna w Kuźnicy-Błońskiej , Szkoła powszechna w Łopiennicy , Szkoła powszechna w Ochraniewie , Szkoła powszechna w Paprotni , Szkoła powszechna w Pawłówce , Szkoła powszechna w Pląskowie , Szkoła powszechna w Rosochatym Rogu , Szkoła powszechna w Stoku Ruskim , Szkoła powszechna w Zalesiu Borowym , Szkoła powszechna w Zdzieborzu , Szkoła powszechna w Żubrynku , Szkoła powszechna we Włocinie , Szkoły powszechne gminy Mikulicze , Trzyklasowa szkoła powszechna w Bakałarzewie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Koconiu , Trzyklasowa szkoła powszechna w Korytnicy , Trzyklasowa szkoła powszechna w Rokitnie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Słobodzie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Swatkach , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ]
  • Znani ludzie: