Liczba stron:

294
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; powiaty Brasław-Brzesko
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: krakowskie , tarnopolskie , wileńskie , pomorskie , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: kujawsko-pomorskie , małopolskie , warmińsko-mazurskie , Ukraina , Białoruś , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 1926 r.: pusta strona , brasławski , brzeski (woj. krakowskie) , brodnicki , brodzki , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 2017 r.: Ukraina , Białoruś , brzeski , pusta strona , nowomiejski , działdowski , Tarnów , brodnicki , golubsko-dobrzyński , okładka , strona tytułowa , tarnowski
  • Miejscowości w 1926 r.: pusta strona , Brodnica , Przyborów , Opsa , Kiemiańce , Kumpinie , Pelikany (Miluńce) , Janule , Wielkie Leźno , Płowężek , Nowy Zieluń , Gortatowo , Lidzbark , Karbowo , Górale , Kawki , Bobrowo , Trepki , Wrocki , Łaszewo , Nieżywięć , Wlewsk , Budziszewo , Brudzawy , Boleszyn , Szafarnia , Nowydwór p. Lidzbarkiem , Sumowo , Wąpiersk , Mszano , Moczadło , Jajkowo , Pokrzydowo , Fiałki , Mały Głęboczek , Sugajno , Płowęż , Słup , Szymkowo , Miesiączkowo , Zgniłobłoty , Zarośle , Świerczyny , Nowydwór pod Brodnicą , Kruszyny Szlacheckie , Zbiczno , Żmijewo , Sumówko , Karbowo obszar , Gorczenica , Lembarg , Wielki Głęboczek , Michałowo (pow. brodnicki) , Szczuka , Czarny Bryńsk , Polskie Brzozie , Piecewo , Konojady , Małki , Słoszewy , Niewierz , Cibórz , Kruszyny , Janówko , Buk Góralski , Pląchoty , Wichulec , Bołdury , Bielawce , Berlin Rudnia , Berlin Nowostawce , Bordulaki , Brody (pow. brodzki) , Dubie (pow. brodzki) , Dytkowce , Gaje Smoleńskie , Gaje Starobrodzkie , Gaje Suchodolskie , Hucisko Brodzkie , Huta Nowa ad Wołochy , Huta Pieniacka , Jasionów , Jazłowczyk , Klekotów , Kołpin , Koniuszków , Korsów , Krąglak , Leszniów , Majdan Pieniacki , Monastyrek Brodzki , Niemiacz , Palikrowy , Pańkowce , Pieniaki , Podkamień , Ponikwa , Rażniów , Ruda Brodzka , Stanisławczyk , Starobrody , Szałaska , Warszawka , Wołkowatycze , Wołochy , Zabłotce , Biesiadki , Jasień , Iwkowa , Okocim , Uszew , Radłów , okładka , strona tytułowa , Lipowiec (pow. brodnicki) , Jastrzębie (pow. brodnicki) , Jeleń (pow. brodnicki) , Klonowo (pow. brodnicki) , Chojno (pow. brodnicki) , Grzybno (pow. brodnicki) , Górzno (pow. brodnicki) , Jamielnik (pow. brodnicki) , Bukowiec (pow. brodnicki) , Suchodoły (pow. brodzki) , Boratyn (pow. brodzki) , Buczyna (pow. brodzki) , Czernica (pow. brodzki) , Kadłubiska (pow. brodzki) , Łahodów (pow. brodzki) , Piaski (pow. brodzki) , Popowce (pow. brodzki) , Jadowniki (pow. brzeski)
  • Miejscowości w 2017 r.: Monasterzyska , Grzywna , Zelgno , Kuczków , Luboń , Lwów , Goczałkowice , Żarnówka , Zieleniec , Kisielnica , Sawicze , Okalew , Słoniny , Świerchowa , Kozłowa Góra , Słupia (pow. rawicki) , Filipowice , Dwory , Harmęże , Jawiszowice , Laskowa , Miejsce , Oświęcim- Baraki , Przybradz , Przecieszyn , Rajsko , Rudze , Zator , Peczeniżyn , Berezów Niżny , Bania- Berezów , Błażkowa , Brzostek , Bukowa , Chotowa , Czarna (pow. dębicki) , Demborzyn , Dobrków , Gębiczyna , Głobikówka , Głowaczowa , Gorzejowa , Grudna Górna , Januszkowice , Jaźwiny , Jaworze Górne , Jodłowa , Lubcza , Kamienica Górna , Łęki Dolne , Łęki Górne , Nawsie Brzosteckie , Pilzno , Przeczyca , Róża , Skurowa , Siedliska Bogusz , Słotowa , Strzegocice , Wiewiórka , Zassów , Zwiernik , Wyciąże , Borek Fałęcki , Pleszów , Brzoskwinia , Krzesławice , Więckowice , Rączna , Radziszów , Skawina , Ochodza , Witkowice , Tonie , Tyniec , Brzezie , Liszki , Czernichów , Trojanowice , Pozowice , Jeziorzany , Świątniki Górne , Czyżyny , Bibice , Zielonki , Prądnik Biały , Bieńczyce , Morawica , Branice , Wołowice , Kryspinów , Krzęcin , Golanka (pow. tarnowski) , Rusocice , Cholerzyn , Kobierzyn , Piaski Wielkie , Suszno , Rudka , Ostrzyca , Bzite , Stężyca , Stara-Wieś , Tarnawka , Majdan Borowski , Krasnystaw , Łopiennik Górny , Pilaszkowice , Rybczewice , Małochwiej , Tokary , Gany , Stefanów Barczewski , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Dratów , Brzeźnica Bychawska , Tarło , Skiereszewko , Żydówko , Ułanowo , Świniary , Małe Świątniki
  • Instytucje: Czteroklasowa publiczna szkoła powszechna w Lembargu , Czteroklasowa szkoła powszechna w Nieżywięciu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Bielawcach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Bołdurach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Boratynie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Brudzawach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Buku Góralskim , Dwuklasowa szkoła powszechna w Gajach Starobrodzkich , Dwuklasowa szkoła powszechna w Gorczenicy , Dwuklasowa szkoła powszechna w Hucisku Brodzkim , Dwuklasowa szkoła powszechna w Jasionowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Kadłubiskach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Karbowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Kawkach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Polskim Brzoziu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Stanisławczyku , Dwuklasowa szkoła powszechna w Sumowie , Dwuklasowa szkoła powszechna we Wrockach , Dwuklasowa szkoła powszechna z językiem wykładowym polskim w Berlinie Nowostawcach , Dwuklasowa szkoła powszechna z językiem wykładowym polskim w Berlinie Rudni , Izraelska męska szkoła powszechna w Brodach , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Nowymdworze pod Brodnicą , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Szymkowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bordulakach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Buczynie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Budziszewie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bukowcu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Czernicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dubiu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dytkowcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Gajach Suchodolskich , Jednoklasowa szkoła powszechna w Grzybnie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jamielniku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Janówku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jazłowczyku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Klekotowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Klonowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kołpinie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Koniuszkowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Konojadach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Korsowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Krąglaku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łahodowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Majdanie Pieniackim , Jednoklasowa szkoła powszechna w Małym Głęboczku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Monastyrku Brodzkim , Jednoklasowa szkoła powszechna w Niemiaczy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Pańkowcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Pieniakach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Pląchotach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Płowężu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rudzie Brodzkiej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Szałasce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Warszawce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wołkowatyczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Zabłotcach , Jednoklasowa szkoła powszechna we Wlewsku , Katolicka jednoklasowa szkoła powszechna w Niewierzu , Katolicka jednoklasowa szkoła powszechna w Nowymdworze p. Lidzbarkiem , Katolicka szkoła powszechna w Sumówku , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna w Brodach , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Ponikwie , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Gajach Smoleńskich , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Palikrowach , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Popowcach , Mieszana pięcioklasowa szkoła powszechna w Przyborowie , Mieszana siedmioklasowa szkoła powszechna w Podkamieniu , Mieszana trzyklasowa szkoła powszechna w Leszniowie , Niemiecka szkoła powszechna w Brodnicy , okładka , Państwowa dwuklasowa szkoła powszechna w Wołochach , Państwowa jednoklasowa szkoła powszechna w Hucie Nowej ad Wołochy , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Biesiadkach , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Starobrodach , Polska szkoła powszechna w Suchodołach , Publiczna szkoła powszechna w Czarnym Bryńsku , Publiczna szkoła powszechna w Mszanie , Publiczna szkoła powszechna w Słoszewach , pusta strona , Siedmioklasowa szkoła powszechna im. Króla Wł. Jagiełły w Uszwii , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Okocimiu , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Iwkowej , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Opsie , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Radłowie , Szkoła powszechna w Bobrowie , Szkoła powszechna w Boleszynie , Szkoła powszechna w Chojnie , Szkoła powszechna w Ciborzu , Szkoła powszechna w Fiałkach , Szkoła powszechna w Góralach , Szkoła powszechna w Gortatowie , Szkoła powszechna w Górznie , Szkoła powszechna w Hucie Pieniackiej , Szkoła powszechna w Jadownikach , Szkoła powszechna w Jajkowie , Szkoła powszechna w Janulach , Szkoła powszechna w Jasieniu , Szkoła powszechna w Jastrzębiu , Szkoła powszechna w Karbowie obszar , Szkoła powszechna w Kiemiańcach , Szkoła powszechna w Kruszynach , Szkoła powszechna w Kruszynach Szlacheckich , Szkoła powszechna w Kumpiniach , Szkoła powszechna w Lipowcu , Szkoła powszechna w Łaszewie , Szkoła powszechna w Małkach , Szkoła powszechna w Michałowie , Szkoła powszechna w Miesiączkowie , Szkoła powszechna w Moczadle , Szkoła powszechna w Nowym-Zieluniu , Szkoła powszechna w Pelikanach , Szkoła powszechna w Piaskach , Szkoła powszechna w Piecewie , Szkoła powszechna w Płowężku , Szkoła powszechna w Pokrzydowie , Szkoła powszechna w Rażniowie , Szkoła powszechna w Słupie , Szkoła powszechna w Sugajnie , Szkoła powszechna w Sumówku , Szkoła powszechna w Świerczynach , Szkoła powszechna w Szczuce , Szkoła powszechna w Trepkach , Szkoła powszechna w Wąpiersku , Szkoła powszechna w Wichulcu , Szkoła powszechna w Wielkim Głęboczku , Szkoła powszechna w Wielkim Leźnie , Szkoła powszechna w Zaroślu , Szkoła powszechna w Zgniłobłotach , Szkoła powszechna w Żmijewie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Jeleniu , Trzyklasowa szkoła powszechna w Szafarni , Trzyklasowa szkoła powszechna w Zbicznie , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ] , Wydziałowa szkoła powszechna w Lidzbarku , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna w Brodach
  • Znani ludzie: