Liczba stron:

112
Etykieta tomu: Polacy w Austrii
Słowo kluczowe tomu: Polacy w Austrii;
  • Województwa w 1926 r.: kieleckie , Austria
  • Województwa w 2017 r.: świętokrzyskie , Austria
  • Powiaty w 1926 r.: sandomierski , Austria
  • Powiaty w 2017 r.: Austria , staszowski
  • Miejscowości w 1926 r.: Wien , Staszów
  • Miejscowości w 2017 r.: Krąpiewo , Grzymaczew
  • Instytucje: Austriacko-Polska Izba Handlowa w Wiedniu , Domus Viennensis Ecclesia Polonorum Congregationis a Resurrectione D. N. Jesu Christi , okładka , okładka; napis: "POLACY W AUSTRYI AMERYCE W 150 LETNIĄ ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI" , Polskie akademickie Stowarzyszenie "Ognisko" w Wiedniu , Polskie Socjal-Demokratyczne Polityczne Stowarzyszenie w Wiedniu "Proletaryat" (Soz.-dem. Polnisch politischer Verein in Wien) , Polskie Stowarzyszenie "Ojczyzna" ("Ojczyzna" Stowarzyszenie Chrześcijańskich Robotników w Wiedniu) , Polskie Stowarzyszenie Strzecha w Wiedniu , Polskie Towarzystwo Opieki , Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu , pusta strona , Redaktion "Polnische Nachrichten" , Stowarzyszenie zapomogowe Przytulisko polskie w Wiedniu , Związek Legionistów Polskich , Związek Polskich Stowarzyszeń w Wiedniu "Ognisko" "Ojczyzna" "Opieka" "Oświata" "Przytulisko polskie" "Strzecha" , życzenia dla narodu amerykańskiego - wersja polska
  • Znani ludzie: