Etykieta tomu: Szkoły średnie; tom 9

Słowa kluczowe tomu: szkoły średnie;

  • Województwa w 1926: Nowogrodzkie , Białostockie , krakowskie , tarnopolskie , lwowskie , poznańskie , warszawskie , Miasto st. Warszawa , Łódzkie , Poleskie , Lubelskie , Stanisławowskie , Kieleckie , Śląskie , Pomorskie , przemyski , nie istnieje , Znajduje się na terenie Chorzowa
  • Powiaty w 1926: Konin , Zbaraż , Żnin , Stanisławów , Starogard , Warszawa , Kraków , Inowrocław , Jarocin , Poznań , Przemyśl , Bydgoszcz , Cieszyn , Pułtusk , Lwów , Lublin , Sosnowiec , Częstochowa , Łódź , Pińsk , Kielce , Żyrardów , Tomaszów Mazowiecki , Piotrków , Słonim , Gniezno , Płock , Tczew , Zamość , Bielsko , Wejherowo , Nieszawa , Sandomierz , Sambor , Tarnów , Kobryń , Rawicz , Kalisz , Zgierz , Kazimierz , Drohobycz , Tarnopol , Krotoszyn , Wągrowiec , Środa , Przeworsk , Maków Mazowiecki , Brzeżany , Tomaszów Lubelski , Trembowla , Lipno , Grodno , śląskie , Zduńska Wola , Prużana , Sumin , Iwiczno , Piece , Czarna Woda , Szpęgawsk , Żabno , Lubichowo , Borzechowo , Szlachta , Osówek , Krąg , Pinczyn , Huta , Byton , Polnica , Dębica
  • Miejscowości w 1926: bydgoszcz ,Łódź ,Kraków ,Brzeżany ,Huta ,Warszawa ,Grodno ,Zduńska Wola ,Zbaraż ,Stanisławów ,Inowrocław ,Jarocin ,Poznań ,Przemyśl ,Przeworsk ,Cieszyn ,Piece ,Pułtusk ,Lwów ,Lublin ,Sosnowiec ,Częstochowa ,Pińsk ,Kielce ,Żyrardów ,Tomaszów Mazowiecki ,Piotrków ,Słonim ,Gniezno ,Sumin ,Rawicz ,Płock ,Słabo czytelna nazwa miejscowości ,Tczew ,Zamość ,Bielsko ,Wisła ,Wejherowo ,Lipowiec ,Żnin ,Sompolno ,Sambor ,Krotoszyn ,Tarnów ,Sandomierz ,Kobryń ,Tomaszów Lubelski ,Starogard ,Kalisz ,Skoczów ,Pabianice ,Zgierz ,Kazimierz ,Drohobycz ,Tarnopol ,Wągrowiec ,Krąg ,Żabno ,Kostrzyn ,Nieszawa ,Trembowla ,Pogwizdów ,Wymyślin ,Środa ,Dębowiec ,Huta Królewska ,Prużana ,Maków nad Orzycem ,Iwiczno ,Czarna Woda ,Szpęgawsk ,Lubichowo ,Borzechowo ,Szlachta ,Osówek ,Pinczyn ,Byton ,Kaczyce ,Ustroń ,Istebna ,nie podano lokazlizacji ,Sokole ,Kończyce Małe ,nie można określić lokalizacji ,Kończyce Wielkie ,Goleszów ,Dębica
  • Instytucje: (brak danych szkoły) ,(słabo czytelny pierwszy człon) dziewięcioklasowa szkoły powsz. Żeńsk. Im. Kr. Jadwigi w Stanisławowie ,Czteroklasowa szkoła powszechna w Kaczycach ,Doszkalająca Szkoła Zawodowa w Satdgardzie ,Doszkalająca Szkoła Zawodowa w Starogardzie ,Dwuklasowa szkoła katolicka ,Gimnazjum Humanistyczne męskie A. Zimowskiego w Łodzi ,Gimnazjum Humanistyczne męskie im. M. Reja utworzone przez Zbór Ewangelicko-augsburski w Warszawie ,Gimnazjum Humanistyczne S. Wyrzykowskiego w Warszawie ,Gimnazjum im. Edwarda Rontalera w Warszawie ,Gimnazjum Koedukacyjne D-ra Filipa Axera w Częstochowie ,Gimnazjum Koedukacyjne w Makowie nad Orzycem ,Gimnazjum Koła im. Św. Stanisława Kostki w Warszawie ,Gimnazjum m. Kreczmara w Warszaie ,Gimnazjum męskie Spółki cywilnej Szkoły Średniej”Szkoła Lubelska” w Lublinie ,Gimnazjum męskie T-wa Szerzenia Oświaty i Wiedzy Technicznej wśród Żydów w Łodzi ,Gimnazjum męskie Zgromadzenia X.X. Marjanów na bielanach pod Warszawą ,Gimnazjum Państwowe im. Adama Asnyka w Kaliszu ,Gimnazjum Państwowe im. bł. Kingi w Kielcach ,Gimnazjum Państwowe im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli ,Gimnazjum Państwowe im. Klaudyny Potockiej ,Gimnazjum Państwowe im. Kołłataja w Krotoszynie ,Gimnazjum Państwowe im. Królowej Jadwigi w Pabianicach ,Gimnazjum Państwowe im. M. Konopnickiej w Warszawie ,Gimnazjum Państwowe im. Mikołaja Reja w Kielcach ,Gimnazjum Państwowe im. Staszica w Zgierzu ,Gimnazjum Państwowe im. Władysława IV-go w Warszawie ,Gimnazjum państwowe męskie im. Piotra Skargi w Pułtusku ,Gimnazjum Państwowe w Trembowli ,Gimnazjum Państwowe z jęz wykł. Niem. W Bielsku ,Gimnazjum pod wezwaniem Św. Wojciecha ,Gimnazjum Prywatne Dr A. Karp Fuchsowej we Lwowie ,Gimnazjum Prywatne z prawem publiczności w Przeworsku ,Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej w Piotrkowie ,Gimnazjum Żeńskie Heleny Halpernowej ,Gimnazjum Żeńskie im. Hr. C. Plater-Zyberkówny ,Gimnazjum Żeńskie T-wa"Oświata" w Zduńskiej Woli ,Gimnazjum Żydowskie w Tomaszowie Mazowieckim ,II -ga Miejska Szkoła Rękodzielnicza im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie ,Liceum Handlowe żeńskie Julji z Jankowskich Statkowskiej w Warszawie ,Liceum S. Podkajowej w Sosnowcu ,Męskie ośmioklasowe Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze T. Sadkowskiego w Warszawie ,Miejska Szkoła Handlowa i Dokszt. Szkoła Kupiecka w Bydgoszczy ,Miejska szkoła handlowo-przemysłowa dla dziewcząt w Inowrocławiu ,Miejska Szkoła Zawodowa Dokształcająca N. 24 ,Miejskie gimnazjum klasyczne im. Braci Śniadeckich w Żninie ,Miejskie Gimnazjum Żeńskie im. Marji Konopnickiej w (słabo czytelna miejscowość) ,Miesjka szkoła Zawodowo-doszkalająca N. 2 ,Młodzież Szkoły im. św. Stanisława w Stanisławowie ,Nie podano danych szkoły ,nie podano nazwy szkoły ,nie podoano danych szkoły ,Niemiecka Szkoła Powszechna w Skoczowie ,okładka ,Ośmioklasowe Gimnazjum koedukacyjne T-wa Żyd. Szkół Średnich w Kaliszu ,Ośmioklasowe Gimnazjum państwowe żeńskie im. Emilji Plater w Sosnowcu ,Ośmioklasowe Gimnazjum żeńskie Janiny Motylińskiej w Żyrardowie ,Ośmioklasowe Gimnazjum żenskie Julji z Jankowskich Statkowskiej w Warszawie ,Ośmioklasowe żeńskie Gimnazjum humanistyczne Siótr Najśw. Rodziny z Nazaretu w Kaliszu ,Państwowa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda ,Państwowa Szkoła Handlowa im. J. I M. Roeslerów w Warszawie ,Państwowa Szkoła Handlowa w Przemyślu ,Państwowa Szkoła Handlowa w Zgierzu ,Państwowa Szkoła Przemysłowo-handlowa żeńska im. Królowej Kingi w Płocku ,Państwowa Szkoła Wydziałowa w Starogardzie ,Państwowa Szkoła Zawodowa Żeńska w Grodnie ,Państwowe V Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego we Lwowie ,Państwowe 8klasowe gimnazjum męskie im. Hetm. Jana (nieczytelne) w Zamościu ,Państwowe Gimnazjum Humanistyczne w Rawiczu ,Państwowe Gimnazjum Humanistyczne w Środzie ,Państwowe Gimnazjum Humanistyczne Żeńskie w Tczewie ,Państwowe Gimnazjum im. Kr. Władysława Jagiełły w Dębicy ,Państwowe Gimnazjum im. T. Kościuszki w Jarocinie ,Państwowe Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Słonimie ,Państwowe Gimnazjum K. Marcinkowskiego w Poznaniu ,Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim ,Państwowe Gimnazjum w Król. Hucie ,Państwowe Gimnazjum w Sandomierzu ,Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku ,Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. M. Konopnickiej w Zamościu ,Państwowe I Gimnazjum im. A. Mickiweicza w Samnborze ,Państwowe II. Gimnazjum w Tarnopolu ,Państwowe klasyczne Gimnazjum w Wągrowcu ,Państwowe Seminarium dla Nauczycieli Religii Mojżeszowej ,Panstwowe Seminarium im. Orzeszkowej w Warszawie ,Państwowe Seminarium Nauczycielskie ,Państwowe Seminarium Nauczycielskie M. W Nieszawie ,Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Grzegorza Piramowicza w Krakowie ,Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Kazimierzu ,Państwowe seminarium Nauczycielskie Męskie w Prużanie ,Państwowe Seminarium Nauczycielskie męskie w Stanisławowie ,Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Wejherowie ,Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Zduńskiej Woli ,Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie i Szkoła Ćwiczeń w Zgierzu ,Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Cieszynie ,Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Nowej Wsi ,Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żenskie we Lwowie ,Państwowe Seminarium w Gnieźnie ,Państwowe V Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego we Lwowie ,Państwowe VI Gimnazjum im. Stanisława Staszica we Lwowie ,Pięcioklasowa szkoła powszechna w Istebnej ,Powszechna ,Prywatne Gimnazjum żenskie z prawem publiczności Zofji Lenkiewiczowej W Tarnopolu ,Prywatne Rosyjskie Gimnazjum Realne w Pińsku ,Prywatne Seminarium nauczycielskie żeńskie Gminy król. Wol. Miasta Sokola w Sokolu ,Prywatne Seminarium nauczycielskie żeńskie im. Św. Jadwigi w Tarnowie ,Prywatne Seminarium Nauczycielskie żeńskie w Częstochowie z prawami państwowymi ,Publiczna Czteroklasowa Szkoła Powszechna w Kończycach Wielkich ,Publiczna szkoła powszechna III w Ustroniu na Polanie ,Pusta strona ,rosyjskie prywatne gimnazjum ,Seminarium męskie polskiej Macierzy szkolnej w Grodnie ,Seminarium Nauczycielskie ,Seminarium Nauczycielskie Wymyslin ,Seminarium Nauczycielskie żeńskie SS. Zmartwychwstania P. w Warszawie ,Siedmioklaowa szkoła ćwiczeń przy prywatnem Seminarium nauczycielskiem żeń. “Instytutu Marji” w Krakowie ,siedmioklasowa katolicka szkoła ,Siedmioklasowa Publiczna Szkoła powszechna II w Ustroniu ,Siedmioklasowa Publiczna Szkoła powszechna w Ustroniu ,Siedmioklasowa Szkoła Powszechna w Goleszowie ,Średnia i Doszkalająca Szkoła Handlowa Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie ,strona pusta ,Sześcioklasowa Niemiecka Szkoła Koedukacyjna Emila Kaschubego w Sompulnie ,Szkoła ,Szkoła Ćwiczeń i Seminarium państ. Naucz. Żeńsk. W Brzeżamach ,Szkoła Ćwiczeń przy Seminarium ,Szkoła Handlowa P.M.S w Kobryniu ,Szkoła Handlowa Tomasza Łebkowskiego w Warszawie ,Szkoła Handlowa Wieczorna (dokształtająca) spółki akc “Nasz sklep” w Warszawie ,Szkoła II. Wydziałowa im. Działyńskich w Poznaniu ,Szkoła ludowa ,Szkoła Ludowa No. I w Wiśle ,Szkoła Ludowa w Poznaniu ,Szkoła Mazowiecka (brak lokalizacji) ,Szkoła Powszechna ,Szkoła Powszechna siedmioklasowa Męska im. J. Skrzetuskiego w Zbarażu ,Szkoła Powszechna VII klasowa w Kostrzynie ,Szkoła powszechna w Kończycach Małych ,Szkoła Powszechna w Pastwiskach ,Szkoła Powszechna w Pogwizdowie ,Szkoła Powszechna Żeńska im. Król. Jadwigi ,Szkoła Przemysłowa Dokształcajaca w Bydgoszczy ,Szkoła Rzemieślnicza gmina wyznania żydowskiegoe im. D-ra L. Natansona ,Szkoła wydziałowa ,Szkoła wydziałowa żenska im. M. Konopnickiej w Cieszynie ,Szkoła zawodowo-doszkalająca żeńska im. Orzeszkowej w Drohobyczu ,Szkoła: ,Słabo czytelny stempel ,Trzyklasowa Polska Szkoła Powszechna w Dębowcu na Śląsku ,trzyklasowa szkoła powszechna ,Trzyklasowa szkoła w Bytonji ,tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ] ,VII Państwowe Gimnazjum im. T. Kościuszki ,XV szkoła powszechna dla dziewcząt w Poznaniu ,XXIII Szkoła Powszechna w Poznaniu