Zespół projektu Polska 1926. Portret zbiorowy II RP

Wydawca portalu:
Ośrodek KARTA


Koordynator projektu:
Alicja Wancerz-Gluza
a.gluza@karta.org.pl


Koordynator portalu:
Grzegorz Kołacz
g.kolacz@karta.org.pl


Pomysłodawca i autor koncepcji portalu:
Grzegorz Kołacz


Konsultant merytoryczny:
Krzysztof Willmann


Twórca grafiki i strony technicznej portalu:
Łukasz Majewski Art Ekipa, przy współpracy z Wojciech Stańczuk Entim


Twórca map II RP na portalu:
Mariusz Olczyk, Globe24.pl


Współtworzyli portal:
Robert Borzecki, Joanna Bruszewska, Magdalena Celińska-Spodar, Paulina Chmielewska, Jan Ciarka, Marcin Dziurdzik, Justyna Filochowska, Katarzyna Grzeszczak, Anna Gumkowska, Elżbieta Hall, Małgorzata Jankowska, Beata Kamińska, Andrzej Karaś, Aleksandra Karkowska-Rogińska, Monika Krzykała, Viktoriya Lazaeva, Agnieszka Legat, Małgorzata Miłosz-Cielema, Maciej Mizeraci, Izabela Nogawica, Hanna Nowicka, Karolina Ożóg, Agnieszka Paczyńska, Danuta Pawlak, Mirosława Sienkiewicz, Monika Stępień, Paulina Anna Mroczkowska, Sylwia Sperling, Monika Stępień, Olga Sulkowska, Anna Szwarc-Zając, Anna Szyba, Jan Umański, Tomasz Wierzbicki, Anna Wiewiórko, Karolina Wojciechowska, Magda Wojcieszak, Magdalena Wyrwich, Małgorzata Zapłacka, Sylwia Zawacka.