Podpis na stronie nr 433 w tomie 11

Konstancja Abakanowiczówna