Tom nr: 5

Rozwiń
Zwiń
Podpisy na stronie: Barbara Iwanowska , Marja Lubońska , Inił , Franciszek Borusiewicz , Józef Zan , Ignacy Bortman , Andrzej Kopczyński , Sabina Kozłowska , Marja Kawałkowska , Marja Pasztefanówna , Edyta Wolska , Helena Uśpieńska , Alicja Gąsiorowska , Izabella Zubelewicz , Helena Steinhugenówna , Irena Kulbicka , Helena Czujkiewiczówna , Bronisława Szyszka , Felicja Raczkowiczówna , Janka Frajdasówna , Rachmiel Besen , Kamilla Rogalska , Kamilla Jurkowska , Janina Helena Sułkowska , Sabina Hrynkiewiczówna , Leokadja Miklaszewska , Marja Rozdowska , Gustawa Brzezińska , Henryka Rekowska , Halina Bortmańska , Halina Suwleńska , Herman Beldnziger , Marja Jarosińska , Jadwiga Krzywicka , Zofja Pyzlówna , Romana Krzepicka , Estera Gutman , Kazimiera Przysiecka , Anna Srebrna , Regina Baszkierówna , Leonja Złocista , Gustawa Jabłońska , Paulina Mazurek , Hanna Lastcowska , Hanna Korniłow , Anna Eisenberżanka , Zofja Witańska , Czesława Baginska , Zofja Rzarłacka , Marja Pamferówna , W. Szukiewska , Wanda Krugerówna , E. Berman , S. Ugrajewska , Zakselwizen , Izaak Banuwing , Jadwiga Zachowska , Stanisław Finkant , Jakób Wandstein , Nafłas Grubner , Ida Hudowicz , Olga Chwales , Lejb Rozensztejn , Mieczysław Brzewuski , Here Gnegeiglas , J. E. Sporman , Fr. Hosowiczówna , Anna Grodzieńczykówna , T. Golfrydówna , Marja Łuzówna , Jadwiga Mulewiczówna , Stefanja Mazurowska , Wanda Gluzówna , Zofja Gorjaczkowska , Celina Rumińska , Halina Purynianka , Czesława Piechowiczówna , Jadwiga Tymowska , Marja Wesołowska , Marja Księżopolska , Marja Sujkowska , Bronisława Zuckerówna , Zofja Gliszczyńska , Zofja Roltiecka , Halina Szydzińska , Halina Żebrowska , Anicja Stadnicka , Henryk Czajker , Irena Fitkałówna , Wacław Borowik , Irena Suminska , Jadwiga Walterówna , Joanna Lewandowska , Berta Antlerówna , Zofja Sankowska , Emilja Hochbaum , Aniela Wypocka , Janina Rękosiewiczówna , Kazimiera Bieńkowska , Gitla Chmielorz , Marja Chamka , Eugenjusz Parczyński , Barbara Kozłowska , J. Próchniewicz , H. Chmielniecka , Stefanja Kwiatkowska , J. Lewska , Jadwiga Lochonowska , Józefa Jelenrówna , Stefanja Przezdziecka , Feliks Rutkowski , Helena Heinrichówna , Marja Lubiejewska , Stefanja Bieńkowska , Zofja Smutkówna , Danuta Kossmanówna , Alicja Zbyszyńska , P. Samczyk , Adam Gilewicz , Marja Małachowska , Józef Kobryner , Józefa Mazurkówna , Zofja Pawczyńska , Janina Otowska , Wanda Grędzianka , Helena Bikowska , Helena Piotrowska , Stanisława Jaworska , Helena Prykówna , Marja Szerkiejnówna , Janina Gołębiowska
Rozwiń
Zwiń
Słowa kluczowe tomu: Państwowy Instytut Dentystyczny w Warszawie,
Etykieta tomu: Państwowy Instytut Dentystyczny w Warszawie
 • Szczegółowa nazwa instytucji: Słuchacze Państwowego Instytutu Dentystycznego w Warszawie
 • Rodzaj instytucji: instytut dentystyczny
 • Szkoła:
 • Kierownik:
 • Opiekun:
 • Inspektor:
 • Kraj w 1926 r.:
 • Kraj w 2017 r.:
 • Województwo w 1926 r.: miasto st. Warszawa
 • Województwo w 2017 r.: mazowieckie
 • Powiat w 1926 r.: Warszawa miasto
 • Powiat w 2017 r.: Warszawa
 • Miejscowość w 1926 r.: Warszawa
 • Miejscowość w 2017 r.: Warszawa
 • Współrzędne miejscowości: 52.232222222222 21.008333333333