Projekty

Projekty

Na stronie Projekty będziemy publikowali informacje o projektach odniesionych do Deklaracji, zarówno polegających wprost na odczytywaniu nazwisk czy dopełnianiu biografii wybranych osób, jak i o projektach międzydyscyplinarnych, badawczych czy artystycznych inspirowanych Deklaracją. Będziemy sami inicjowali różne dzi...

Broszura pt. Portret zbiorowy miejscowości Mordy 1912–1944

W broszurze pt. Portret zbiorowy miejscowości Mordy 1912–1944 próbowaliśmy odtworzyć historię miasta Mordy i jego mieszkańców. Pracom nad broszurą towarzyszyły liczne kwerendy w Mordach, Siedlcach, Warszawie i Lublinie oraz w znajdujących się niemal na całym świecie archiwach, których zbiory były dostępne z...

Portret zbiorowy II RP - studium miasteczka Mordy

W 2020 roku realizowaliśmy projekt pt. Portret zbiorowy II RP - studium miasteczka Mordy, dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Polegał na odczytaniu nazwisk i odtworzeniu losów mieszkańców miasta Mordy, którzy podpisali się pod Deklaracją - umieszczoną na n...