Kontekst historyczny

II Rzeczypospolita

Wspominając rok 1918, Józef Piłsudski nazwał listopadowe wydarzenia „historią niezwykłą”. Dawał tym samym wyraz przekonaniu, że odbudowa Polski nie była li tylko owocem politycznych i wojskowych wysiłków, lecz także spełnieniem się marzeń, które w kategoriach racjonalności wydają się niemożliwe do zrealizo...

Wsparcie USA – podzięka RP

Sto lat temu Polacy zyskali oparcie w mocarstwie zamorskim – gdy wcześniej nie mogli liczyć nawet na państwa europejskie. Samodzielny byt Rzeczpospolitej dla Europy nie był oczywistością, dla Ameryki stał się geopolitycznym postulatem. Postawa przywódców Stanów Zjednoczonych na przełomie 1917/18 roku oznaczała d...

Między USA a RP

Wizja Pinińskiego Trwa I wojna światowa. Latem 1916 na ziemiach polskich, opanowanych przez państwa centralne, trudno jeszcze wyobrazić sobie perspektywy militarne frontu wschodniego. Gdy dociera tu dyplomatyczny sygnał z Watykanu, przedstawiciele polscy formułują poufnie postulat zasadniczy. Kierują go także do mocarstwa, mającego w prz...

Wdzięczność i podziw

Dziękowanie USA staje się powszechne zanim jeszcze ostatecznie ustanowione są granice II RP – i trwa w kolejnych latach. kulminacja inicjatyw wyrażających podziw dla zamorskiego mocarstwa przypada na 1926 rok – 150-lecie niepodległości USA. Zuzanna Schnepf-Kołacz Fot. NAC Idea wysłania podziękowań dla USA od wszystkich ob...