Artykuły dotyczące kart

Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie

Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało założone 1 września 1918 jako państwowe Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Stefana Batorego przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Antoniego Ponikowskiego, przy istotnym wkładzie prof. Tadeusza Łopuszańskiego.   28 września 1918 poświęcony został uroczyście...