Podpis nr 88 na stronie nr: 44 w tomie nr: 15

S. Abramowicz

ur. w miejscowości:zm. w miejscowości:

 • Osoba znana jako:
 • Kim był/a w 1926 roku:
 • Stopień/Funkcja/Tytuł:
Podpis : S. Abramowicz
 • Nazwa szczegółowa instytucji: Publiczna szkoła powszechna nr 4 w Będzinie
 • Rodzaj instytucji: publiczna szkoła powszechna
 • Szkoła: publiczna szkoła powszechna
 • Kierownik: Szancerowa S.
 • Opiekun: Rudzyn D.
 • Inspektor: Winiarski M.
 • Kraj w 1926 r.: Polska
 • Kraj w 2017 r.: Polska
 • Województwo w 1926 r.: kieleckie
 • Województwo w 2017 r.: śląskie
 • Powiat w 1926 r.: będziński
 • Powiat w 2017 r.: będziński
 • Miejscowość w 1926 r.: Będzin
 • Miejscowość w 2017 r.: Będzin
Rozwiń
Zwiń
Podpisy na stronie: Ch. Goldman , J. Gertner , S. Wolhendler , M. Szpilberg , S. Zylberberg , F. Korfeld , R. Laks , E. Rozencwajg , E. Fiszer , A. Rubin , B. Wajs , Ch. Arbesman , I. Borzykowski , R. Gelbard , D. Herszfinkiel , S. Sztajnkeler , R. Tenenbaum , E. Woźnica , L. Pergrycha , R. Wagner , R. Wilder , M. Frydrych , H. Szporn , A. Grosfeld , S. Nachemja , H. Najszleter , T. Meszerman , M. Magier , E. Liwer , T. Guterman , H. Cymbler , E. Pomocnik , H. Mauer , W. Wajstuch , Grynszpan , S. Jakubowicz , Ch. Lejtman , Sz. Meryn , G. Żarnowiecka , S. Łerykier , Machtengier , Płotek , Rajcensztajn , E. Rettman , R. Sztark , T. Bierfrajnd , P. Fajman , R. Fajerman , S. Fajerman , B. Pomocnik , P. Wajs , F. Bierfrajnd , Dancygier , T. Fersztenfeld , J. Klajman , R. Kugelman , T. Rotsztajn , F. Tarwowska , Z. Sznimer , J. Rapaport , E. Hangman , S. Kruk , A. Krygier , M. Prawer , A. Brauner , M. Pik , F. Epsztajn , L. Kalb , B. Woźnica , A. Pilcer , B. Szmukler , B. Kugielman , C. Saper , E. Gold , S. Tenenwurcel , R. Jakubowicz , P. Rozmaryn , M. Sobkowska , S. Heller , M. Siwek , J. Saper , S. Zylberberg , J. Brauner , B. Szajnerman , J. Tuchsznajder , A. Oppenheim , G. Mirowska , K. Sakowicz , M. Gertner , M. Wilkom , P. Szporn , E. Ajzenman , G. Lewowicz , A. Brauner , S. Hercberg , Ch. nieczytelny podpis , L. Rudzyn , L. Knobler , G. Pilcer , S. Grynszpan , L. Fromer , A. Groswald , F. Lejtman , A. Lewkowicz , N. Montag , H. Rozenberg , L. Spokojna , E. Ickowicz , Z. Fiszel , E. Siwek , B. Ingster , R. Ingster , M. Rudoler , R. Lemberg , H. Bursztyn , T. Stawska , S. Lederman , M. Prejzerowicz , F. Rusinek , S. Golenzer , G. Werdygier , S. Szajnerman , R. Goldszer , Ch. Jakubowicz , J. Gercic , H. Gotfryd , B. Wajsbort , T. Zonenlicht , M. Buchinder , C. Sztajer , F. Tuchsznajder , R. Nussbaum , F. Grinberg , S. Żarnowiecki , F. Szwycer , G. Gliksman , T. Gutsztajn , M. Frajtman , P. Zajdner , A. Lendner , J. Hamburger , L. Nachtingier , A. Rusinek , S. Wachter , P. Urbach , L. Zając , R. Zandberg , L. Dziewicka , R. Zanberman , Sz. Szczęśliwy , S. Walrauch , A. Siwek , H. Buchbinder , N. Gitler , Sz. Parasol , A. Hajda , F. Parasol , E. Fuks , R. Gotfryd , H. Borzykowska , D. Nusbaum , J. Manela , M. Frydman , M. Landner , S. Szporn , R. Landkart , H. Nunberg , A. Fejerman , Z. Wierzba , Mania Hamer , Ch. Frydman , S. Zelkowicz , S. Rozen , R. Kugelman , R. Zonenlicht , R. Najman , F. Różańska , J. Stawska , M. Grosfeld , B. Rapaport , L. Bryner , A. Szwyner , G. Wajsler
Rozwiń
Zwiń
Słowa kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; powiaty Będzin - Bielsko