Podpis nr 29 na stronie nr: 84 w tomie nr: 8

Czesław Miłosz

ur. 1911/06/30 w miejscowości: Szetajniezm. 2004/08/14 w miejscowości: Kraków

 • Osoba znana jako: poeta
 • Kim był/a w 1926 roku: uczeń Gimnazjum im Zygmunta Augusta w Wilnie
 • Stopień/Funkcja/Tytuł:
Podpis : C. Miłosz
Rozwiń
Zwiń

Biografia

Czesław Miłosz (1911-2004)

Podpis złożył jako uczeń Gimnazjum im Zygmunta Augusta w Wilnie.

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetajniach na Litwie. Był synem Weroniki z Kunatów i Aleksandra Miłosza. W 1914 roku, po wybuchu I wojny światowej, ojciec Miłosza został wcielony do armii carskiej. Jako inżynier drogowy budował mosty i umocnienia frontowe w Rosji. Wraz z nim przebywała wtedy żona i mały syn. Miłoszowie wrócili na Litwę po zakończeniu wojny. W 1921 roku Czesław Miłosz rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie. Po maturze rozpoczął naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Debiut literacki pisarza miał miejsce 1930 roku na łamach pisma „Alma Mater Vilnensis”. Był współzałożycielem grupy „Żagary”.
W 1933 roku ukazał się jego tomik „Poemat o czasie zastygłym”, który był jego debiutem książkowym. W kolejnych latach jego wiersze i artykuły zaczynają ukazywały się w wielu czasopismach literackich, m.in. w „Pionie”, „Kwadrydze”, „Ateneum”. Po wybuchu II wojny światowej Miłosz znalazł się na froncie jako pracownik Polskiego Radia. Po wkroczeniu Rosjan na teren Polski przedostał się do Rumunii, a potem z powrotem do Polski. W 1940 wydaje w Warszawie nowy tomik pt. „Wiersze”. Przebywając w okupowanej Warszawie, zajmuje się pracą wydawniczą.  Po wojnie przeniósł się do Krakowa. Następnie wyjechał jako pracownik dyplomatyczny do Nowego Jorku. W 1948 r. ogłosił „Traktat moralny.”  Od 1950 roku pracował jako sekretarz ambasady PRL w Paryżu. 1 lutego 1951 zwrócił się do władz francuskich o azyl. W 1953 roku ukazuje się „Traktat moralny”. W kolejnych latach w Paryżu wydawane są następne dzieła Miłosza.

W 1960 r. wyjechał do USA. Podjął pracę wykładowcy na Uniwersytecie Kalifornijskim, na Wydziale Literatur i Języków Słowiańskich. Praca na uczelni pozwoliła mu promować w USA polską literaturę. Obok kolejnych własnych książek ("Król Popiel i inne wiersze", "Człowiek wśród skorpionów", "Gucio zaczarowany") opublikował w 1965 anglojęzyczną antologię polskiej poezji powojennej w swoich przekładach pt. "Postwar Polish Poetry".

W 1973 ukazał się anglojęzyczny zbiór wierszy Miłosza pt. "Selected Poems", dzięki któremu zaistniał dla amerykańskich odbiorców nie tylko jako eseista i tłumacz, ale jako poeta. W następnym roku opublikował tom "Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada". W 1977 ukazały się "Ziemia Ulro" i "Mój wiek" - zapis rozmów Miłosza z Aleksandrem Watem.

W 1974 otrzymał Nagrodę Polskiego PEN Clubu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu, w 1976 Guggenheim Fellowship, w 1977 doktorat honoris causa Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor, w 1978 Neustadt International Prize for Literature oraz równoznaczną z doktoratem honorowym nagrodę University of California - Berkeley Citation. W roku 1980 Czesław Miłosz został laureatem Nagrody Nobla. Światowe uznanie umożliwiło publikację jego książek w kraju.

W 1989 przyjechał powtórnie do Polski. Odtąd odwiedzał kraj coraz częściej, aż obok Berkeley jego drugim domem stał się Kraków. Współpracował z "Tygodnikiem Powszechnym", "Gazetą Wyborczą", "Zeszytami Literackimi" oraz "Plus Minus" - dodatkiem do "Rzeczpospolitej". Do końca życia intensywnie tworzył, publikując w ostatnich latach nowe tomy wierszy: "To" (2000), "Druga przestrzeń" (2002), "Orfeusz i Eurydyka" (2002). Zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

Fotografia: Tomasz Tomaszewski, zbiory Ośrodka KARTA. Sygnatura: OK_1110_0006_008, 6.06.1981, Warszawa, Polska. Wizyta Czesława Miłosza w Polsce po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla. Czesław Miłosz podczas spotkania w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich.

 • Nazwa szczegółowa instytucji: Gimnazjum Państwowe im. Króla Zygmunta Augusta
 • Rodzaj instytucji: gimnazjum państwowe
 • Szkoła:
 • Kierownik:
 • Opiekun:
 • Inspektor:
 • Kraj w 1926 r.: Polska
 • Kraj w 2017 r.: Litwa
 • Województwo w 1926 r.: wileńskie
 • Województwo w 2017 r.: Litwa
 • Powiat w 1926 r.: Wilno miasto
 • Powiat w 2017 r.: Litwa
 • Miejscowość w 1926 r.: Wilno
 • Miejscowość w 2017 r.: Vilnius
Rozwiń
Zwiń
Podpisy na stronie: Jan Wiktor Adaszkiewicz , C. Alchimowicz , Z. Andrucewicz , Jan Bajewski , J. Balsewicz , H. Białokur , L. Blinstrub , Stefan Bobolewski , Bohdanowicz , J. Bołtob , S.O. Borkowski , S. Borowik , A. Borowski , P. Boryk , W. Bronow , A. Bublewicz , J.B. Bubo , B. Buchowski , Bujnicki , P. Bujnicki , Burbo , W. Burhardt , A. Burlinger , S. Burzymski , W. Chociłowski , K. Chylicki , M. Cieszewski , A. Cwikliński , K. Cynkutis , St. Czekanowski , R. Daczewski , R. Dergiman , J. Doboszyński , Fr. Dubicki , C. Duboniewicz , Dyakowski , M. Ejsymont , J. Fedorowicz , Fiedorowicz , E. Gieysztor , P. Gintowt-Dziewałtowski , J. Gliński , K. Gold , Grekowicz , Zbigniew Kazimierz Grochowski , J. Grodzicki , S. Grodzicki , S. Gruszewicz , J. Guczewski , A.J. Guz , J. Hanko , K. Hempel , J. Hofman , Z. Hoyowski-Hanz , Wł. Ilczuk , Iwanowski , E. Jakubowski , J. Janczewski , E. Jankowski , A. Januszkiewicz , P. Jasienowicz , A. Jasiewicz , H. Jocz , St. Kamiński , I. Kasprzycki , O. Kawicz , A. Kilian , R. Kobecki , M. Koll , Z. Kosiłowski , M. Kossakowski , S. Koszunowski , T. Kościałkowski , Koziełło , M. Kozłowski , T. Kozłowski , J. Kożuchowski , St. Kraszewski , Wł. Kulikowski , Daw. Kulm , Z. Kwasowiec , Wł. Kwieciński , J. Lochow , R. Łazarewicz , T. Łempicki , L. Łokuciewski , J. Łopuszański , W. Łopuszański , F. Łukaszewicz , T. Łutczyk , J. Mackiewicz , W. Makowski , A. Markowicz , A. Maruszkin , E. Mejer , S. Mikutowicz , Wł. Mikutowicz , Miłkowski , M. Moraczewski , M. Mujżel , Jan Naborowski , Jerzy Naborowski , B. Nagurski , S. Nuszel , Olgierd Kazimierz Odyniec , Fr. Ofiedorowicz , J. Olszewski , L. Pac-Pomornacki , A. Parfianowicz , A. Pawłow , C. Pawłowski , A. Piotrowicz , A. Piotrowski , M. Piotrowski , R. Piwarski , C. Plewako , J. Płacewicz , M. Połubiński , J. Popławski , J. Ptaszycki , Szym. Ratz , A. Rewkowski , Z. Rodziewicz , S. Rolicz , E. Romer , J. Ropejko , Rozenkranz , W. Ruszczyc , Z. Ruszczyc , M. Rutkowski , Aleksander Rymkiewicz , C. Rymkowicz , Z. Ryss , R. Sadowski , W. Sawicz , A. Siemaszko , A. Siemaszko , A. Siemaszko , J. Sikorski , J. Sokołowski , Józef Sokołowski , K. Songin , F. Soroko , W. Stańczyk , M. Starkiewicz , W. Staroniewicz , Staszkiewicz , W. Stępiński , W. Straszyński , K. Strutyński , A. Sułkowski , K. Suszczyński , A. Swięcicki , J. Swięcicki , J. Swolkien , S. Swolkień , St. Szatoba , Z. Szreder , W. Szwengruben , M. Szyłow , Z. Szyryn , L. Śliwiński , F. Troszowski , S. Trzeciak , G. Ulmer , W. Urbanowicz , W. Uświeczew , B. Wądołowski , W. Wądołowski , M. Wersocki , J. Wierzyński , E. Wojakowski , M. Wojciechowski , E. Wojciula , W. Wojtkiewicz , T. Wortman , S. Zagórski , Wł. Zajączkowski , W. Zieńko , W. Znamierowski , Fr. Żołądź , J. Żułkwa , Z. Żyliński
Rozwiń
Zwiń
Słowa kluczowe tomu: szkoły średnie;
Etykieta tomu: Szkoły średnie; tom 8