Liczba stron:

294
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; różne tom 102
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: krakowskie , poznańskie , warszawskie , wileńskie , poleskie , wołyńskie , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: mazowieckie , małopolskie , śląskie , wielkopolskie , Ukraina , Białoruś , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 1926 r.: pusta strona , łucki , piński , płocki , makowski (woj. krakowskie) , odolanowski , oświęcimski , postawski , makowski (woj. warszawskie) , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 2017 r.: Ukraina , makowski , Białoruś , pusta strona , ostrowski (woj. wielkopolskie) , żywiecki , myślenicki , nowotarski , oświęcimski , suski , wadowicki , okładka , strona tytułowa , płocki
  • Zmienna językowa Horodyszcze (pow. łucki, gm. Silno) , Hubin , pusta strona , Pińsk , Kolonia Wiszniowska , Botyń , Liplany , Balarka , Domaszów , Halinówka , Jeziorany Polskie , Ratniów , Jeziorany Czeskie , Połonka , Górka-Połonka , Hnidawa , Ozdów , Bajów , Mstyszyn kolonia , Palcza , Stanisławówka , Ołyka , Dębowa Karczma , Kołodeże , Niwy Hubińskie , Budki Hubińskie , Anatolja , Skurcze , Nieświcz , Czaruków , Marysia , Mychlin , Białostok , Duży-Okorsk , Matoszówka , Mały-Okorsk , Usicze , Torczyn , Bogoluby , Kołki , Starosiele , Sitnica , Hołodnica , Majdan Komarowski , Marjanówka , Taraż , Koszyszcze , Pewelka , Rabka , Zaryte , Ślemień , Spytkowice , Kurów-Szwaby , Krzeszów (pow. makowski) , Skomielna Biała , Skawica , Zawoja-Wełcza , Tłucznice , Łaś , Zakliczewo , Dzbądz , Drążdżewo , Zblicha , Janopole , Rostki , Wola Pienicka , Sewerynowo , Świeca , Łączany , Chrząstowice , Pławy , Ryczów , Przeciszów , Dobrosławka , Żabczyce , Pinkowicze , Wiczówka , Chloby , Lemieszewicze , Wujwicze , Ochowo , Derewek , Dąbrusk , Miszewko , Boryszewo Nowe , Nakwasin , Murzynowo , Wyszogród , Niździn , Orszymowo , Dzierkowszczyzna , Nogawki (Nahawki) , Mosarz , Dzalnice ? , okładka , strona tytułowa , Aleksandria , Stromówka , Silno (pow. łucki) , Lipno (pow. łucki) , Boratyn Czeski , Pułhanów , Holeszów / Hołyszów (pow. łucki) , Hnidawa kolonia , Radomyśl (pow. łucki) , Bakowce (pow. łucki) , Ławrów (pow. łucki) , Chorłupy , Przetoki (Peretoki) , Gródek (pow. łucki) , Horodyszcze (pow. łucki) , Watyń , Bujany , Litwa (pow. łucki) , Rudnia (pow. łucki) , Sucha-Błądzonka , Biała (pow. makowski) , Sucha (pow. makowski) , Kurów (pow. makowski) , Wysoka (pow. makowski) , Żarnówka (pow. makowski) , Drozdowo (pow. makowski) , Krzyżewo (pow. makowski) , Zelki (pow. makowski) , Niemojewiec , Płotnica , Porzecze (pow. piński) , Suszyck , Kobylniki (pow. płocki) , Ciućkowo , Lipniki (pow. postawski) , Łukjanowicze , Dziahile , Kuryłowicze (pow. postawski)
  • Miejscowości w 2017 r.: Barczygłów , Grzywna , Sławkowo , Kossaki-Borowe , Luboń , Majdan lipow , Staje , Krzemieniewice , Brzostówiec , Trzęsówka , Czołowo , Izbice , Smólniki Osieckie , Ladorudz , Galewo , Szarłatowo , Kwiatków , nazwa trudna do odczytania , Sycew , Barłogi , Lubstówek , Zakrzewek , Budki-Nowe , Lubstów , Łęka , Brzuwiec , Dąbrowice Stare , Gąsiorów , Tury , Dąbrowice Częściowe , Police Średnie , Krwony , Białków , Krzewata , Młynik (pow. kolski) , Boguszyniec , Daniszew , Bylice , Wiecinin , Lisice , Łuczywno , Leszcze , Mieczysławowo , Izbica Kujawska , Luboniek , Głogowa , Osiek-Wielki , Sobótka , Posoka , Sarbice , Gaj , Grzegorzew , Zbójno , Cząstków , Sompolno , Bogusławice , Dębina , Drzewce , Mniewo , Straszków , Przybyłów , Olszówka , Rysiny , Korzecznik , Rzuchów , Brudzew , Ochle , Morzyce , Wiesiołów , Noiszew , Miastków Kościelny , Brzeszcze- "Bór" , Rychcice , Cielaki , Jackowo Górne , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Parkoszowice , Świniary , Mościszki , Nacław , Oborzyska , Piotrowo , Racot , Małe Rogaczewo , Słonin , Srocko Wielkie , Stankowo , Świniec , Wieszkowo , Wyskoć , Wławie , Wyrzeka , Zbęchy , Żelazno , Ziemnice , Zgliniec , Barkocin , Wielki Bartel , Bartoszylas , Będominek , Nowy Bukowiec , Nowy Cys , Dęblin , Dobrogoszcz , Dziemiany , Garczyn , Górne Maliki , Słocina , Staromieście , Straszydle , Świlcza , Trzebownisko , Zabratówka , Zaczernie , Sąsiadowice , Łużek Górny , Turze Górne , Topolnica
  • Instytucje: Czteroklasowa szkoła powszechna w Mosarzu , Czteroklasowa szkoła powszechna w Orszymowie , Czteroklasowa szkoła powszechna w Ryczowie , Czteroklasowa szkoła powszechna w Spytkowicach , Czteroklasowa szkoła powszechna w Żarnówce , Dwuklasowa publiczna szkoła powszechna w Kołodeżu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Chorłupach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Kołkach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Kuryłowiczach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Łączanach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Łukjanowiczach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Miszewku Strzałk. , Dwuklasowa szkoła powszechna w Nogawkach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Pińkowiczach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Połonce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Skurczach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Starosielu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Wiczówce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Zarytem , Jednoklasowa polska szkoła powszechna w Anatolji , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Nakwasinie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Boholubach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Boratynie Czeskim , Jednoklasowa szkoła powszechna w Botyniu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bujanach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Chlobach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Chołodnicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Chrząstowicach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Drozdowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dużym-Okorsku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dzbądzu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dziahilach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Górce-Połonce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Halinówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Hnidawie kolonii , Jednoklasowa szkoła powszechna w Holeszowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Horodyszczu pol. , Jednoklasowa szkoła powszechna w Hubińskiej Niwie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Janopolu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jezioranach Czeskich , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jezioranach Polskich , Jednoklasowa szkoła powszechna w Koszyszczu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Krzyżewie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kurowie-Szwabach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Liplanach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Lipnikach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łasiu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Majdanie Komarowskim , Jednoklasowa szkoła powszechna w Marjanówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Mataszówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Murzynowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Niździnie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Pewelce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Pławach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Pułhanowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rostkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Sewerynowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Sitnicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Stanisławówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Suszycku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Tarażu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Tłucznicach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Watyniu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Woli-Pienickiej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Zakliczewie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Zblisze , Jednoklasowa szkoła powszechna w Zelkach , Katolicka szkoła powszechna w Świecy , Koedukacyjna siedmioklasowa szkoła powszechna w Ołyce , Mieszana czteroklasowa szkoła powszechna w Kurowie , Mieszana siedmioklasowa szkoła powszechna w Rabce , Mieszana siedmioklasowa szkoła powszechna w Suchej , Mieszana szkoła powszechna w Białej , Mieszana szkoła powszechna w Skawicy , Mieszana trzyklasowa szkoła powszechna w Skomielnej Białej , Mieszana trzyklasowa szkoła powszechna w Wysokiej , okładka , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Krzeszowie , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Przeciszowie , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Wyszogrodzie , Polska szkoła powszechna w Balarce , pusta strona , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Pińsku , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Ślemieniu , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Suchej , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Torczynie , Szkoła powszechna im. Bolesława Chrobrego w Nieświczu , Szkoła powszechna im. J. Kantego w Zawoi-Wełczy , Szkoła powszechna w Aleksandrji , Szkoła powszechna w Bajowie , Szkoła powszechna w Bakowcach , Szkoła powszechna w Białymstoku , Szkoła powszechna w Boryszewie Nowym , Szkoła powszechna w Ciućkowie , Szkoła powszechna w Czarukowie , Szkoła powszechna w Dębowej Karczmie , Szkoła powszechna w Derewku , Szkoła powszechna w Dobrosławce , Szkoła powszechna w Domaszowie , Szkoła powszechna w Dombrusku , Szkoła powszechna w Gródku , Szkoła powszechna w Hnidawie , Szkoła powszechna w Horodyszczu , Szkoła powszechna w Hubińskich Budkach , Szkoła powszechna w Kobylnikach , Szkoła powszechna w Kolonji Wiszniowskiej , Szkoła powszechna w Lemieszewiczach , Szkoła powszechna w Lipnie , Szkoła powszechna w Litwie , Szkoła powszechna w Ławrowie , Szkoła powszechna w Małym Okorsku , Szkoła powszechna w Marysi , Szkoła powszechna w Mstyszynie kolonii , Szkoła powszechna w Mychlinie , Szkoła powszechna w Niemojewcu , Szkoła powszechna w Ochowie , Szkoła powszechna w Ozdowie , Szkoła powszechna w Palczy , Szkoła powszechna w Płotnicy , Szkoła powszechna w Porzeczu , Szkoła powszechna w Przetokach , Szkoła powszechna w Radomyślu , Szkoła powszechna w Ratniowie , Szkoła powszechna w Rudni , Szkoła powszechna w Silnie , Szkoła powszechna w Stromówce , Szkoła powszechna w Suchej-Błądzonce , Szkoła powszechna w Usiczu , Szkoła powszechna w Wujwiczach , Szkoła powszechna w Żabczycach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Drążdżewie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Dzierkowszczyźnie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Hubinie , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ]
  • Znani ludzie: