Liczba stron:

292
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; różne tom 106
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: białostockie , krakowskie , tarnopolskie , poznańskie , warszawskie , poleskie , stanisławowskie , kieleckie , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: kujawsko-pomorskie , mazowieckie , łódzkie , małopolskie , podlaskie , śląskie , świętokrzyskie , wielkopolskie , Ukraina , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 1926 r.: żniński , stanisławowski , stopnicki , pusta strona , będziński , kielecki , żydaczowski , dąbrowski , buczacki , koszyrski (kamień-koszyrski) , wolsztyński , zborowski , żywiecki , skierniewicki , peczeniżyński , szamotulski , kolneński , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 2017 r.: Ukraina , konecki , grodziski (woj. wielkopolskie) , nowotomyski , żniński , kolneński , Skierniewice , buski , pusta strona , Sosnowiec , rawski , dąbrowski , wolsztyński , żywiecki , wągrowiecki , szamotulski , zawierciański , myszkowski , okładka , strona tytułowa , skierniewicki , tarnowski , ostrołęcki , łomżyński , kielecki
  • Zmienna językowa pusta strona , Halicz , Szczaworyż , Solec-Zdrój , Smęgorzów , Laskówka Chorąska , Sieradza , Uście Zielone , Medwedowce , Krasiejów , Petlikowce Nowe , Kurdwanówka , Żydaczów , Żurawno , Mikołajów , Krymno , Kolonia Mała Głusza (Mała Hłusza) , Kaczyn , Wietły , Małe Hołoby , Dobrzeszów , Filipy , Ruda Strawczyńska , Piotrowiec , Strawczyn , Snochowice , Boruja , Błońsko , Reklin , Godziszewo , Boruja Kościelna , Pomorzany , Załoźce (Załośce) Stare , Załoźce (Załośce) Nowe , Jezierna , Olejów , Pohrebce , Żywiec , Zabłocie (pow. żywiecki) , Sporysz , Cięcina , Milówka , Rajcza , Radziechowy , Łodygowice , Skierniewice , Biała Wieś , Wola Makowska , Niemirowice , Borowiny , Mokra Prawa , Krosnowa , Narty , Grzymkowice , Pachy , Berezów Średni , Luczki , Tekucza , Akreszory , Młodiatyn , Kluczów Wielki , Rungury , Stopczatów , Kluczów Mały , Kniażdwór , Lucza , Sulinowo , Srebrna Góra , Sarbinowo II , Świątkowo , Wójcin (pow. żniński) , Wiewiórczyn , Wenecja , Żnin , Zrazim , Szamotuły , Słopanowo , Ostroróg , Wronki , Obrzycko , Zielonagóra , Chojno , Gaj Mały , Zawiercie , Klimontów , Niwka , Nadbory , Łączki , Popiołki , Serafin , Dobrylas , Krasny Borek , Serwatki , Borkowo (pow. kolneński) , Pupkowizna , Gontarze , Piasutno-Ludwy , Wścieklice , Cwaliny Duże , Leman , Dęby , okładka , strona tytułowa , Hucisko (pow. kielecki) , Belęcin (pow. wolsztyński) , Zborów (pow. zborowski) , Hodów , Winna Góra (pow. skierniewicki) , Słupia (pow. skierniewicki) , Żelazna (pow. skierniewicki) , Słoboda (pow. peczeniżyński) , Markówka (pow. peczeniżyński) , Kowalówka (pow. peczeniżyński) , Szelejewo (pow. żniński) , Sielec (pow. żniński) , Wybranowo (pow. żniński) , Żerniki (pow. żniński) , Szczepankowo (pow. szamotulski) , Zagórze (pow. będziński) , Żarki (pow. będziński) , Poręba (pow. będziński) , Myszków (pow. będziński) , Wanacja , Zalas (pow. kolneński)
  • Miejscowości w 2017 r.: Ćwitowa , Mroczków , Grzywna , Niegolewo , Czahary Zbaraskie , Koldrąb , Będzitowo , Glinno Wielkie , Luboń , Baczów , Kośmidry , Łobudzice , Pełkowizna , Korytnica (pow. krotoszyński) , Humin , Nieborów , Sypień , Bolimów , Chlebów , Zakulin , Pszczonów , Seligów , Maurzyce , Wiskienica , Wierznowice , Bogoria Dolna , Bąków Górny , Łuków , Białobrzegi , Przytoczno , Kownatki , Żurawiec , Talczyn , Tchórzew , Celiny , Gręzówka , Jagodne , Biardy , Krynka , Jeziory , Dminin , Okrzeja , Hordzieżka , Huta-Dąbrowa , Jarczew , Mikłusy , Wólka Konopna , Smolanka , Kock , Łysobyki , Blizocin , Podlodówka , Lendo , Świdry , Lisikierz , Świder , Kobiałki , Jamielne , Kisielsk , Krzówka , Kopina , Stara Wróblina , Kujawy , Stanin , Jeleniec , Tuchowicz , Zastawie , Szaniawy , Domaszewnica , Sędzin , Wola Bachorna , Służewo , Pinino , Przybranowo , Stawki , Rożno , Ostrowąs , Brudnowo , Koneck , Straszewo , Kajetanowo , Bojanów , Cholewiana Góra , Domostawa , Glinianka , Groble , Gwoździec , Huta Deręgowska , Jata , Jeżowe , Kłyżów , Kamień-Krzywa Wieś , Kurzyna Średnia , Łętownia , Kleszczewo , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Krubice , Sośniczany; Błonie , Porudno , Sarny Mielniki , Semerówka , Starzyska , Świdnica , Szkło , Wierzbiany , Gnojnice , Wola Starzyska , Wulka rosnowska , Zawadów Poruby , Zbadyń , Ruda Kochanowska , Wielkie Oczy , Krakowiec , Małogoszcz , Czepiec Przełaj , Miąsowa , Potok Wielki , Oksa , Bereżnica Szlachecka
  • Instytucje: Czteroklasowa publiczna szkoła powszechna w Zagórzu , Czteroklasowa szkoła powszechna w Kluczowie Wielkim , Czteroklasowa szkoła powszechna w Smęgorzowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Berezowie Średnim , Dwuklasowa szkoła powszechna w Borkowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Hodowie, Kalnem i Rozhadowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Krymnie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Laskówce Chorąskiej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Lemanie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Medwedowcach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Popiołkach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Słobodzie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Solcu-Zdroju , Dwuklasowa szkoła powszechna w Szczaworyżu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Woli Makowskiej , Dwuklasowa utrakwistyczna szkoła powszechna w Kluczowie Małym , Ewangelicka szkoła powszechna w Borui Kościelnej , Ewangelicka szkoła powszechna w Zrazimiu , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Grzymkowicach , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Żelaznej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Akreszorach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Borowinach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Cwalinach Dużych , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dębach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Gontarzach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kowalówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Krasiejowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Krosnowej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Luczkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Markówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Mokrej Prawej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Petlikowcach Nowych , Jednoklasowa szkoła powszechna w Piasutnie-Ludwach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Piotrowcu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rudzie Strawczyńskiej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Serafinie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Serwatkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Stopczatowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Strawczynie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Tekuczy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wenecji , Jednoklasowa szkoła powszechna we Wścieklicach , Katolicka jednoklasowa szkoła powszechna w Błońsku , Katolicka szkoła powszechna w Borui Kościelnej , Katolicka szkoła powszechna w Ostrorogu , Katolicka szkoła powszechna w Sarbinowie II , Katolicka szkoła powszechna w Sielcu , Katolicka szkoła powszechna w Świątkowie , Katolicka szkoła powszechna w Szelejewie , Katolicka szkoła powszechna w Wójcinie , Katolicka szkoła powszechna w Wybranowie , Katolicka szkoła powszechna w Żernikach , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna im. Ks. H. Kołłątaja w Żywcu , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna w Żurawnie , Męska sześcioklasowa szkoła powszechna w Żydaczowie , Męska szkoła powszechna w Zabłociu , Mieszana czteroklasowa dwujęzyczna szkoła powszechna w Kniażdworze , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Sieradzy , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Pohrebcach , Mieszana siedmioklasowa szkoła powszechna w Zborowie , okładka , Parytetyczna szkoła powszechna w Wiewiórczynie , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Uściu Zielonym , Publiczna szkoła powszechna w Myszkowie , pusta strona , Rzymsko-katolicka szkoła powszechna w Srebrnej Górze , Siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna w Porębie , Siedmioklasowa szkoła powszechna im. A. Mickiewicza w Sporyszu , Siedmioklasowa szkoła powszechna im. St. Staszica w Jeziernej , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 1 w Zagórzu , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Cięcinie , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Łodygowicach , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Mikołajowie , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Milówce , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Niwce , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Pomorzanach , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Skierniewicach , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Szamotułach , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Żarkach , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Żninie , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Radziechowach , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Rajczy , Szkoła powszechna nr 4 w Zawierciu , Szkoła powszechna nr 5 w Zawierciu , Szkoła powszechna w Belęcinie , Szkoła powszechna w Białej Wsi , Szkoła powszechna w Borui , Szkoła powszechna w Chojnie , Szkoła powszechna w Dobrymlesie , Szkoła powszechna w Dobrzeszowie , Szkoła powszechna w Filipach , Szkoła powszechna w Gaju Małym , Szkoła powszechna w Godziszewie , Szkoła powszechna w Hucisku , Szkoła powszechna w Kaczynie , Szkoła powszechna w Klimontowie , Szkoła powszechna w Kolonii Mała Głusza , Szkoła powszechna w Krasnym Borku , Szkoła powszechna w Kurdwanówce , Szkoła powszechna w Łączkach , Szkoła powszechna w Małych Hołobach , Szkoła powszechna w Nadborach , Szkoła powszechna w Nartach , Szkoła powszechna w Niemirowicach , Szkoła powszechna w Obrzycku , Szkoła powszechna w Pachach , Szkoła powszechna w Pupkowiźnie , Szkoła powszechna w Reklinie , Szkoła powszechna w Rungurach , Szkoła powszechna w Słopanowie , Szkoła powszechna w Snochowicach , Szkoła powszechna w Sulinowie , Szkoła powszechna w Szamotułach , Szkoła powszechna w Szczepankowie , Szkoła powszechna w Wenecji , Szkoła powszechna w Wetłach , Szkoła powszechna w Winnej Górze , Szkoła powszechna w Zalesie , Szkoła powszechna w Załoźcach Nowych i Gajach Roztockich , Szkoła powszechna w Załoźcach Starych , Szkoła powszechna w Zawierciu , Szkoła powszechna w Zielonejgórze , Szkoła powszechna we Wronkach , Szkoła wydziałowa w Żninie , Trzyklasowa szkoła powszechna im. Tadeusza Kościuszki w Olejowie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Luczy , Trzyklasowa szkoła powszechna w Młodiatynie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Słupi , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ] , Żeńska pięcioklasowa szkoła powszechna w Żurawnie , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna w Haliczu , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna w Żydaczowie , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna w Żywcu , Żeńska szkoła powszechna w Zabłociu
  • Znani ludzie: