Liczba stron:

294
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; powiaty Sokółka-Stryj
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: nowogródzkie , białostockie , lubelskie , stanisławowskie , kieleckie , pomorskie , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: mazowieckie , podlaskie , pomorskie , świętokrzyskie , Ukraina , Białoruś , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 1926 r.: sokólski , sokołowski , stanisławowski , starogardzki , stołpecki , stopnicki , stryjski , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 2017 r.: Ukraina , sokólski , Białoruś , sokołowski , starogardzki , buski , staszowski , pusta strona , kozienicki , chojnicki , okładka , strona tytułowa , siedlecki , białostocki , kielecki
  • Zmienna językowa Majewo , Żuki , Bruzgi , Dojlidki , Łajgobole , Wołkusz , Czepiele , Górany , Kurowszczyzna , Nowy Ostrów , Ostrów Północny , Słoja-Knyszewicze , Poniatowicze , Kamionka Stara (pow. sokólski) , Zwierzyniec Wielki , Kamienna Nowa , Genjusze , Słojniki , Bieniowce , Rogacze , Prokopowicze , Niemczyn (pow. sokólski) , Zdroje (Zdroja) , Ostra Góra , Sokółka (pow. sokólski) , Ostrów Południowy , Lipina (pow. sokólski) , Reszkowce , Sadowo , Nowodziel (Nowodziele) , Łapczyn , Minkowce , Popławce , Bobra Wielka , Chilmony , Jaginty , Harkawicze , Achrymowce , Janów Białostocki , Wasilówka , Radziewicze , Sokołów (Sokołów Podlaski) , Mołożew , Kosów (pow. sokołowski) , Gródek (pow. sokołowski) , Zaleś (Zalesie) , Sawice , Wyrozęby , Karskie; Gałki , Ceranów , Kiełpiniec , Czerwonka (pow sokołowski) , Bujały-Jabłonna , Korczew , Wirów (Wierów) , Nieciecz; Kupientyn , Bartków Nowy , Dzierzby , Sterdyń , Zembrów-Kurowice , Skrzeszew , Maliszewo (pow. sokołowski) , Patrykozy , Tchórznica , Łazów (pow. sokołowski) , Kożuchówek , Brodacze , Drażniew , Telaki , Stanisławów (pow. stanisławowski) , Semlinek , Mały Bukowiec , Wieck-Klonówka , Trzcińsk , Linowiec , Miradowo , Lubiki , Sucumin , Zimnezdroje , Ciecholewy , Kokoszkowy , Koteże (Kotyże) , Steklno (Steklin) , Czarne (pow. starogardzki) , Rokoczyn (Rokocin) , Stołpce , Ruhajce (Rugajce) , Nowy Świerżeń , Zasule , Wołma , Deraźno , Tuczępy , Kurozwęki , Skrobaczów , Oględów , Kików , Zbrodzice , Piotrkowice , Zborów , Oleśnica (pow. stopnicki) , Szaniec , Siesławice , Sędziejowice , Wełecz , Mikułowice , Stryj , Łukawica Niżna , Daszawa , Zawadów (pow. stryjski) , Lisiatycze , pusta strona , okładka , strona tytułowa , Kuźnica (pow. sokólski) , Nowy Dwór (pow. sokólski) , Bielany (pow. sokólski) , Jabłonna (pow. sokołowski) , Suchodół (pow. sokołowski) , Nowa Wieś (pow. sokołowski) , Studzienice (pow. starogardzki) , Mościska (pow. starogardzki) , Raków (pow. stołpecki) , Dołhe (pow. stryjski)
  • Miejscowości w 2017 r.: Komarówka , Mystkowice , Rogoźno , Duplice Duże , Kęszyce , Jacochów , Kalenice , Łyszkowice , Reczyce , Bobrowa , Popów (pow. łowicki) , Mąkolin , Wola Zbrożkowa , Gawrońki , Aleksów , Wola Mąkolska , Karasica , Marywil , Dąbkowice , Bocheń , Karsznice , Kuczków , Kuźmy- Michałów , Wejsce , Kocierzew , Jamno , Kompina , Gągolin Połudnowy , Korabka , Małszyce , Wiśniewo , Osiny , Lubików , Brodne- Józefów , Kiernozia , Wola Stępowska , Stępów , Krępa , Ostrów , Sapy , Sierzniki , Błędów , Łaguszew , Żuki , Bruzgi , Dojlidki , Czepiele , Górany , Kurowszczyzna , Nowy Ostrów , Ostrów Północny , Słoja-Knyszewicze , Poniatowicze , Kamionka Stara (pow. sokólski) , Zwierzyniec Wielki , Kamienna Nowa , Genjusze , Słojniki , Bieniowce , Rogacze , Prokopowicze , Nowy Dwór , Niemczyn (pow. sokólski) , Zdroje (Zdroja) , Ostra Góra , Sokółka (pow. sokólski) , Ostrów Południowy , Reszkowce , Sadowo , Łapczyn , Minkowce , Popławce , Bobra Wielka , Chilmony , Bielany , Jaginty , Harkawicze , Achrymowce , Janów Białostocki , Wasilówka , Radziewicze , Sokołów (Sokołów Podlaski) , Mołożew , Kosów (pow. sokołowski) , Gródek (pow. sokołowski) , Wyrozęby , Karskie; Gałki , Ceranów , Kiełpiniec , Czerwonka (pow sokołowski) , Bujały-Jabłonna , Korczew , Wirów (Wierów) , Suchodół , Nieciecz; Kupientyn , Bartków Nowy , Dzierzby , Sterdyń , Zembrów-Kurowice , Maliszewo (pow. sokołowski) , Luboń , Kurowice , Chloby , Cieszyna , Sulmin , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Biała-Lipnik , Bobrówiec , Kajetanów , Koszęcin , Leszczyny , Karszew , Hermanów , Sędziejowice , Piaski (pow. lwowski) , Jeziorko , Jóżefów , Zalesie , Aleksandrów , Ochle , Zawady , Brynica (pow. tarnogórski) , Nakło (pow. tarnogórski)
  • Instytucje: Czteroklasowa publiczna szkoła powszechna w Piotrkowicach , Czteroklasowa publiczna szkoła powszechna w Sedziejowicach , Czteroklasowa publiczna szkoła powszechna w Zembrowie-Kurowicach , Czteroklasowa szkoła powszechna w Nowym Świerżeniu , Czteroklasowa szkoła powszechna w Suchodole , Czteroklasowa szkoła powszechna w Szańcu , Czteroklasowa szkoła powszechna w Zasulu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Dołhem , Dwuklasowa szkoła powszechna w Kamiennej Nowej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Karskich i Gałkach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Kurowszczyźnie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Mikułowicach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Oględowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Patrykozach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Telakach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Wełeczu , Gimnazjum Księży Salezjanów w Sokołowie , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Łapczynie , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Nowodzielu , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Zbrodzicach , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Zwierzyńcu Wielkim , Jednoklasowa szkoła powszechna klasa eksponowana w Dołhem , Jednoklasowa szkoła powszechna w Achrymowcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bielanach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bieniowcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bobrze Wielkiej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bruzgach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Chilmonach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Czarnem , Jednoklasowa szkoła powszechna w Czepielach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Deraźnie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Genjuszach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Góranach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Harkawiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jagintach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Lubikach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łajgobolach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łukawicy Niżnej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Niemczynie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Nowym Ostrowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Ostrej Górze , Jednoklasowa szkoła powszechna w Ostrowie Północnym , Jednoklasowa szkoła powszechna w Ostrowie Południowym , Jednoklasowa szkoła powszechna w Popławcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Prokopowiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Radziewiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rogaczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rokoczynie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Sadowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Siesławicach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Słojnikach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Steklnie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Studzienicach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wiecku-Klonówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wołkuszu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Zimnychzdrojach , Męska siedmioklasowa państwowa szkoła powszechna im. Adama Mickiewicza w Stanisławowie , Męska siedmioklasowa państwowa szkoła powszechna im. G. Piramowicza w Stanisławowie , Męska siedmioklasowa państwowa szkoła powszechna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Stanisławowie , Męska siedmioklasowa państwowa szkoła powszechna im. T. Czackiego w Stanisławowie , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna im. Adama Mickiewicza w Stryju , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna im. Świętego Alojzego w Stanisławowie , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Minkowcach , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Reszkowcach , Mieszana siedmioklasowa państwowa szkoła powszechna im. Św. Józefa w Stanisławowie , okładka , Państwowa Preparanda Nauczycielska w Mołożewie , Państwowa szkoła powszechna w Zawadowie , Pięcioklasowa szkoła powszechna im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Czerwonce , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Kamionce Starej , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Nowym Dworze , Publiczna szkoła powszechna w Poniatowiczach , pusta strona , Siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna w Sterdyni , Siedmioklasowa szkoła powszechna im. ks. Stanisława Brzóski w Sokołowie , Siedmioklasowa szkoła powszechna im. Św. Kingi w Stryju , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 1 w Kosowie , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 1 w Sokółce , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 3 w Sokółce , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Janowie Białostockim , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Korczewie n/Bugiem , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Kuźnicy , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Rakowie , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Stołpcach , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Ceranowie , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Łazowie , Szkoła polska im. Adama Mickiewicza w Daszawie , Szkoła powszechna im. Emilii Platerówny w Stanisławowie , Szkoła powszechna nr 1 w Sokółce , Szkoła powszechna w Brodaczach , Szkoła powszechna w Bujałach-Jabłonnie , Szkoła powszechna w Ciecholewach , Szkoła powszechna w Dojlidkach , Szkoła powszechna w Drażniewie , Szkoła powszechna w Dzierzbach , Szkoła powszechna w Gródku , Szkoła powszechna w Jabłonnie , Szkoła powszechna w Kiełpińcu , Szkoła powszechna w Kikowie , Szkoła powszechna w Kokoszkowach , Szkoła powszechna w Kotyżach , Szkoła powszechna w Kożuchówku , Szkoła powszechna w Linówcu , Szkoła powszechna w Lipinie , Szkoła powszechna w Majewie , Szkoła powszechna w Małym Bukówcu , Szkoła powszechna w Miradowie , Szkoła powszechna w Mościskach , Szkoła powszechna w Niecieczy i Kupientynie , Szkoła powszechna w Nowej Wsi , Szkoła powszechna w Ruhajcach , Szkoła powszechna w Sawicach , Szkoła powszechna w Semlinku , Szkoła powszechna w Skrobaczowie , Szkoła powszechna w Skrzeszewie , Szkoła powszechna w Słoi-Knyszewiczach , Szkoła powszechna w Sucuminie , Szkoła powszechna w Tchórznicy , Szkoła powszechna w Trzcińsku , Szkoła powszechna w Wasilówce , Szkoła powszechna w Wierowie , Szkoła powszechna w Wołmie , Szkoła powszechna w Wyrozębach , Szkoła powszechna w Zdrojach (Zdroi) , Szkoła powszechna w Żukach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Bartkowie Nowym , Trzyklasowa szkoła powszechna w Kurozwękach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Lisiatyczach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Maliszewie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Oleśnicy , Trzyklasowa szkoła powszechna w Tuczępach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Zalesiu , Trzyklasowa szkoła powszechna w Zborowie , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ] , Żeńska siedmioklasowa państwowa szkoła powszechna im. Klementyny Hofmanowej w Stanisławowie , Żeńska siedmioklasowa państwowa szkoła powszechna im. Królowej Zofii w Stanisławowie , Żeńska siedmioklasowa państwowa szkoła powszechna im. Z. Krasińskiego w Stanisławowie , Żeńska siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna im. Królowej Jadwigi w Sokołowie
  • Znani ludzie: