Liczba stron:

296
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; powiaty Wieluń - Wilno
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: wileńskie , łódzkie , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: łódzkie , Litwa , Białoruś , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 1926 r.: mołodeczański , Wilno miasto , pusta strona , wieluński , wilejski , wileńsko-trocki , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 2017 r.: Litwa , Białoruś , pusta strona , wieluński , okładka , strona tytułowa
  • Zmienna językowa Wilno , pusta strona , Wieluń , Wilejka , Polany (pow. wilejski) , Rybczyno (Rybczyn) , Wiazyń , Poniatycze , Siedzica , Bujle , Redikowicze , Sudniki , Kołodczyn (Kołodczyno) , Szczuki , Iża , Wołodźki (pow. wilejski) , Klimonty , Miedwiednia (Niedźwiedzin) , Krzywe Sioło , Wytreski , Kniahinin , Sławczynięta (Sławczenięta) , Wiszniewo , Tarasewicze , Jełażyce , Giry , Uszywce , Puzyry , Jaźnie , Krzywicze , Chomutne , Ciereszki , Myślewicze , Chożów , Usza , Mojsicze , Pronczejkowo , Piotrowszczyzna , Żurychy , Kuźmicze , Łocewicze , Sućki , Cyncewicze , Chołopki , Świnka , Dzienowiszki (Zenowiszki) , Chociłowicze , Zolki , Tałuć , Bućki (Budźki) , Rajewszczyzna , Baturyn , Czerwiaki , Karpowicze , Chocieńczyce , Szypki , Kołowicze , Barańce , Barowce , Żukowicze , Ślipki , Giedziewicze , Kłowsie , Orpa , Kościeniewicze , Kostyki , Wojdzienie , Wyholenięty (Wyholenięta) , Woronicze , Uścinowicze , Hryhorki , Rzeczki , Iwancewicze , Rotkiewicze , Glinne , Kosicze , Kulszyno , Kurzeniec , Turowszczyzna , Siwica , Werebje , Krupniki , Budsław , Bubny , Habitacja , Zalesie (Zalewskie) , Ilja , Poniżany , Żodziszki , Jerozolimka , Gierwiaty , Bystrzyca , Rubno , Bujwidziszki , Skorbuciany , Wielebniszki , Mejszagoła , Czarny Bór , Kowalczuki , Rukojnie , Borejkowszczyzna , Bujwidze , Landwarów , Mickuny , Nowe Werki , Nowe Troki , Ławaryszki , Nowa Wilejka , Ostrowiec (pow. wileńsko-trocki) , okładka , strona tytułowa , Zarzecze (pow. wilejski) , Popowce (pow. wilejski) , Łatygol (Łatyhol) , Jarmolicze (pow. wilejski) , Słoboda (pow. wilejski) , Narocz (pow. wilejski) , Malewicze (pow. wilejski) , Kulesze (pow. wilejski) , Uglany (Uhlany) , Komarowo , Kowale (pow. wilejski) , Dubowo (pow. wilejski) , Zaborze (pow. wilejski) , Szumsk , Jałówka (pow. wileńsko-trocki) , Dukszty , Rzesza , Rudomino , Olkieniki
  • Miejscowości w 2017 r.: Wojnowo , Grzywna , Luboń , Okopy , Leśna Podlaska , Sworowo , Gowarzewo , Rydułtowy Górne , Gotartowice , Świerklany Dolne , Szczejkowice , Leszczyny , Przegędza , Przyszowice , Szczygłowice , Wilcza Górna , Wielopole Kr. , Wilcza Dolna , Czerwionka , Orzepowice , Babica , Borek Stary , Boguchwała , Budziwój , Szubków , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Mielno , Radoszki; Ocinek , Zajeziorze , Niedźwice , Istebna , Kończyce Wielkie , Rydzyny , Wola Zaradzyńska , Dłutów , Czyżemin , Ślądkowice , Borszewice , Bałucz , Kopyść , Obydów , Jakimów , Nieznanów , Żelechów Wielki , Budki Nieznanowskie , Jazienica Ruska , Milatyn Nowy , Łodyna , Dziedziłów , test , okładka , Siedlce_2 , strona graficzna , strona tytułowa , Trzebinia , Trzebionka , Krystynów , Żary , Nawojowa Góra , Żbik , Małomierzyce , Styków , Gaworzyna , Lipowe Pole , Tarłów , Krępa , Sadkowice , Chotcza Górna , Bąkowa , Wielgie , Wólka Modrzejowa , Dziurów , Niemieryczów , Marianów , Leszczyny , Wielka Wieś , Wiśniówek , Gozdawa , Maziarze , Tymienica Stara , Wola Pawłowska , Ruda (pow. iłżecki) , Grabków , Wierzbnik , Przedmieście Dalsze , Wólka Bałtowska , Małyszyn , Tychów Nowy , Mirzec , Skarżysko Kościelne , Wąchock , Lubienia , Długowola , Olechów , Nowa Wieś , Trzemcha Górna , Śląsko , Maruszów , Józefów , Tomaszówka
  • Instytucje: Czteroklasowa szkoła powszechna w Krzywiczach , Czteroklasowa szkoła powszechna w Kurzeńcu , Czteroklasowa szkoła powszechna w Olkienikach , Dwuklasowa szkoła powszechna nr 48 w Wilnie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Bubnach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Bujwidzach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Czarnym Borze , Dwuklasowa szkoła powszechna w Łocewiczach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Nowych Werkach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Wezebju , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Klimontach , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Kłowsiach , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Poniatyczach , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Sućkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bujlach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Chomutnem , Jednoklasowa szkoła powszechna w Giedziewiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Habitacji , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jarmoliczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jaźniach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Komarowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Krupnikach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Piotrowszczyźnie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Redikowiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Siedzicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Ślipkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Tałuciu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Tarasewiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Woroniczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Żurychach , okładka , Polska publiczna szkoła powszechna w Chołopkach , Polska szkoła powszechna w Cyncewiczach , Polska szkoła powszechna w Polanach , Publiczna Szkoła Powszechna nr 40 dla dzieci dotkniętych jaglicą (trachomą) w Wilnie , Publiczna szkoła powszechna w Kościeniewiczach , Publiczna szkoła powszechna w Kuźmiczach , Publiczna szkoła powszechna w Malewiczach , Publiczna szkoła powszechna w Naroczy , Publiczna szkoła powszechna w Orpie , Publiczna szkoła powszechna w Siwicy , Publiczna szkoła powszechna w Szczukach , Publiczna szkoła powszechna w Turowszczyźnie , Publiczna szkoła powszechna w Wojdzieniach , Publiczna Szkoła Powszechna w Zalewskiem , Publiczna Szkoła Powszechna w Żukowiczach , Publiczna szkoła powszechna z rosyjskim językiem nauczania dla dzieci staroobrzędowców nr 12 w Wilnie , Publiczna Szkoła Powszechna z rosyjskim językiem nauczania nr 35 w Wilnie , Publiczna Szkoła Powszechna z rosyjskim językiem nauczania nr 36 w Wilnie , pusta strona , Siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna nr 2 w Wieluniu , Siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna w Landwarowie , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Budsławiu , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Nowych Trokach , Szkoła Polskiej Macierzy Szkolnej w Jełażycach , Szkoła powszechna dla dzieci moralnie zaniedbanych nr 32 w Wilnie , Szkoła powszechna im. Promyka w Nowej Wilejce , Szkoła Powszechna Nr 1 im. Sz. Konarskiego w Wilnie , Szkoła powszechna nr 1 w Nowej Wilejce , Szkoła powszechna nr 26 w Wilnie , Szkoła powszechna nr 27 w Wilnie , Szkoła powszechna nr 29 w Wilnie , Szkoła powszechna nr 33 w Wilnie , Szkoła powszechna nr 4 w Wilnie , Szkoła powszechna nr 41 w Wilnie , Szkoła powszechna nr 42 im. Zdanowicza w Wilnie , Szkoła powszechna nr 43 w Wilnie-Kuprjaniszkach , Szkoła powszechna nr 50 w Wilnie , Szkoła powszechna nr 52 w Jerozolimce , Szkoła powszechna w Barańcach , Szkoła powszechna w Barowcach , Szkoła powszechna w Baturynie , Szkoła powszechna w Borejkowszczyźnie , Szkoła powszechna w Bućkach , Szkoła powszechna w Bujwidziszkach , Szkoła powszechna w Bystrzycy , Szkoła powszechna w Chocieńczycach , Szkoła powszechna w Chociłowiczach , Szkoła powszechna w Chożowie , Szkoła powszechna w Ciereszkach , Szkoła powszechna w Czerwiakach , Szkoła powszechna w Dubowie , Szkoła powszechna w Duksztach , Szkoła powszechna w Dzienowiszkach , Szkoła powszechna w Gierwiatach , Szkoła powszechna w Girach , Szkoła powszechna w Glinnem , Szkoła powszechna w Hryhorkach , Szkoła powszechna w Ilji , Szkoła powszechna w Iwoncewiczach , Szkoła powszechna w Iży , Szkoła powszechna w Jałówce , Szkoła powszechna w Karpowiczach , Szkoła powszechna w Kniahininie , Szkoła powszechna w Kołodczynie , Szkoła powszechna w Kosiczu , Szkoła powszechna w Kostykach , Szkoła powszechna w Kowalach , Szkoła powszechna w Kowalczukach , Szkoła powszechna w Krzywym Siole , Szkoła powszechna w Kuleszach , Szkoła powszechna w Kulszynie , Szkoła powszechna w Łatygolu , Szkoła powszechna w Ławaryszkach , Szkoła powszechna w Mejszagole , Szkoła powszechna w Mickunach , Szkoła powszechna w Miedwiedni , Szkoła powszechna w Mojsiczach , Szkoła powszechna w Myślewiczach , Szkoła powszechna w Ostrowcu , Szkoła powszechna w Poniżanach , Szkoła powszechna w Popowcach , Szkoła powszechna w Pronczejkowie , Szkoła powszechna w Puzyrach , Szkoła powszechna w Rajewszczyźnie , Szkoła powszechna w Rotkiewiczach , Szkoła powszechna w Rubnie , Szkoła powszechna w Rudominie , Szkoła powszechna w Rukojniach , Szkoła powszechna w Rybczynie , Szkoła powszechna w Rzeczkach , Szkoła powszechna w Rzeszy , Szkoła powszechna w Skorbucianach , Szkoła powszechna w Sławczyniętach , Szkoła powszechna w Słobodzie , Szkoła powszechna w Sudnikach , Szkoła powszechna w Swince , Szkoła powszechna w Szumsku , Szkoła powszechna w Szypkach , Szkoła powszechna w Uglanach , Szkoła powszechna w Uścinowiczach , Szkoła powszechna w Uszy , Szkoła powszechna w Uszywcach , Szkoła powszechna w Wielebniszkach , Szkoła powszechna w Wilejce , Szkoła powszechna w Wiszniewie , Szkoła powszechna w Wołodźkach , Szkoła powszechna w Wyholeniętach , Szkoła powszechna w Wytreskach , Szkoła powszechna w Zaborzu , Szkoła powszechna w Zarzeczu , Szkoła powszechna w Żodziszkach , Szkoła powszechna w Zolkach , Szkoła specjalna nr 16 w Wilnie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Kołowiczach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Wiazyniu , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ] , Żeńska publiczna szkoła powszechna nr 15 w Wilnie
  • Znani ludzie: