Tom nr: 13

Rozwiń
Zwiń
Podpisy na stronie: Romuald Minkower , Herta Braun , Anna Tuster , Leopold Braun , E. Wishe , Olga Hont , Lydja Niszke , I. Szajbner , Emma Smidtke , E. Izrael , E. Cupp , Ida Hentsh , E. Pahl , H. Maizner , Herta Gross , M. Klink , E. Szajbner , A. Welda , Otto Minnich , A. Rode , H. Wiese , S. Huller , K. Nastke , H. Weiss , R. Grabiński , F. Dering , A. Prymut , Ruth Berduszek , Helmut Muller , Irma Kunce , W. Homt , M. Niczke , E. Stefan , I. Miller , Olga Jenszke , Jadwiga Jenszke , O. Szmytke , Anna Bajerke , M. Jungling , H. Ferster , R. Zimmermann , J. Keink , T. Miller , H. Poznań , N. Frank , G. Szulc , W.J. Henczke , E. Steihbart , E. Baroz , A. Baroz , A. Rode , R. Peifer , E. Klink , Z. Engel , B. Sole , S. Szwander , F. Meizner , R. Link , L. Rodi , A. Peszoner , F. Henczke , Z. Distercheft , E. Hortel , I. Solte , E. Ziuk , E. Golc , L. Liberman , A. Wolner , M. Radke , I. Fryhof , W. Rode , H. Hetz , K. Rudolf , Z. Golc , R. Golc , L. Henczke , E. Wolner , F. Kałużny , A. Ratke , A. Frank , A. Hintz , A. Pasymski , R. Prajs , Z. Prajs , E. Benke , T. Meisner , Z. Solc , I. Wolner , F. Wolner , A. Kuk , E. Westfal , K. Kutra , K. Hamsen , Bronisława Boblewska , Henryk Klajber , Anula Wrzawińska , Elza Rimplówna , Ida Hoffmanówna , Bolesław Chmielecki , Wiktor Hencel , Marja Klajber , Alfred Frede , Janina Markowska , Amelja Frede , Alma Frede , Marta Majer , Lili Frede , Genowefa Mirowska , Olga Nitczke , Lidja Frede , Adolf Szmajder , Marta Klink , Henryk Mórawski , Zelma Szwajsberg , Lidja Winter , Marta Niczke , Olga Henske , Olga Richter , Frida Richter , Berta Henczke , Józef Matyjak , Ludwik Knopp , Artur Henszke , Edmund Rimpel , Hugo Schmidt , Helena Majener , Alfred Tyrsz , Artur Kwast , Edmund Neuman , Walery Paprocki , Alfred Stasiak , Jan Niczke , Erwin Foch , Gotfryd Reichert , Willy Szwajcberg , Willy Hanczke , Władysław Nowak , Jan Nowak , Artur Gewis , Oskar Kryniak , Stanisław Matyjak , Marta Maślanka , Irma Tursz , Kazimiera Urbaniak , Berta Winter , Paula Winter , Irma Hoffman , Zelma Klink , Marta Majer , Rudolf Knopp , Berta Rampel , M. Niezabitowska , J. Kurnowska , Z. Franciszkowska , Al. Wojnowska , S. Białkowski , W. Cyran , M. Sokołowski , H. Jachowiczówna , W. Augustyniak , P. Marszałkówna , S. Wolski , L. Sączkowska , H. Rudówna , A. Rosikówna , W. Szymańska , A. Franciszkowska , Z. Raske , H. Wojnowska , J. Szulc , E. Ratajczakówna , Z. Frontczakówna , W. Przybysz , A Wojciechowska , J. Marszałek , J. Gliński , S. Kaźmierczak , W. Wesołowski , W. Frątczakówna , S. Klepaczyńska , Z. Kopaczyński , H. Gawrońska , J. Rudówna , Z. Karnowska , G. Juchnowiczówna , T. Marszałek , A. Franciszkowski , J. Wojciechowski , J. Ratajczyk , W. Ambaszczykówna , M. Przybyszówna
Rozwiń
Zwiń
Słowa kluczowe tomu: szkoły średnie,
Etykieta tomu: Szkoły średnie; tom 13
 • Szczegółowa nazwa instytucji: Jedenoklasowa szkoła powszechna publiczna Nr 2 w Nowem Złotnie; Szkoła jednoklasowa powszechna publiczna w Grabieńcu; Dwuklasowa szkoła powszechna w Rąbieniu; Jednoklasowa szkoła powszechna w Woli Grzymkowej
 • Rodzaj instytucji: szkoła powszechna
 • Szkoła: szkoła powszechna
 • Kierownik:
 • Opiekun:
 • Inspektor:
 • Kraj w 1926 r.: Polska
 • Kraj w 2017 r.: Polska
 • Województwo w 1926 r.: łódzkie
 • Województwo w 2017 r.: łódzkie
 • Powiat w 1926 r.: łódzki
 • Powiat w 2017 r.: Łódź
 • Miejscowość w 1926 r.: Nowe Złotno
 • Miejscowość w 2017 r.: Łódź
 • Współrzędne miejscowości: 51.776105 19.369212