Podpis nr 1 na stronie nr: 139 w tomie nr: 1

Leopold Staff

ur. 1878/11/14 w miejscowości: Lwówzm. 1957/05/31 w miejscowości: Skarżysko-Kamienna

 • Osoba znana jako: poeta
 • Kim był/a w 1926 roku: poeta
 • Stopień/Funkcja/Tytuł:
Podpis : Leopold Staff
Rozwiń
Zwiń

Biografia

Leopold Staff (1878-1957) Był synem Františka Staffa, lwowskiego cukiernika, prezesa "Ogniska czeskiego" we Lwowie, Ukończył V Gimnazjum Klasyczne we Lwowie, a w latach 1897–1901 studiował na Uniwersytecie Lwowskim, początkowo prawo, później zaś filozofię i romanistykę. Na przełomie XIX i XX w. zaangażował się aktywnie w działalność spotkań i dyskusji lwowskiej grupy Płanetnicy, zbierającej się w willi Maryli Wolskiej Zaświecie obok lwowskiego Ossolineum. Jako poeta debiutował w 1901 tomem "Sny o potędze", w okresie rozkwitu poezji i poetyki Młodej Polski. Poeta odbywał liczne podróże do Włoch, przez rok przebywał w Paryżu (1902-1903). Współpracował z redakcjami pism "Lamus" (1909-1913) i "Museion" (1911,1913). W latach 1909-14 redagował w Księgarni Biblioteki Polskiej B. Połonieckiego bibliotekę Symposion, zawierającą wybory z pism wielkich pisarzy i filozofów. W latach 1920–1921 współredagował miesięcznik Nowy Przegląd Literatury i Sztuki. Należał do Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich. Od 1933 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Akademii Literatury. W okresie okupacji przebywał w Warszawie, a pierwsze lata po wojnie spędził w Krakowie. W 1939 r. został doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1949 r. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poza swoją twórczością Staff prowadził także bogatą i różnorodną twórczość przekładową. Tłumaczył z języków antycznych, francuskiego, włoskiego, niemieckiego i angielskiego.

 Od roku 1949 mieszkał w Warszawie.  Zmarł 31 maja 1957 w Skarżysku-Kamiennej.

 • Nazwa szczegółowa instytucji: Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich w Warszawie
 • Rodzaj instytucji: stowarzyszenie
 • Szkoła:
 • Kierownik:
 • Opiekun:
 • Inspektor:
 • Kraj w 1926 r.: Polska
 • Kraj w 2017 r.: Polska
 • Województwo w 1926 r.: miasto st. Warszawa
 • Województwo w 2017 r.: mazowieckie
 • Powiat w 1926 r.: Warszawa miasto
 • Powiat w 2017 r.: Warszawa
 • Miejscowość w 1926 r.: Warszawa
 • Miejscowość w 2017 r.: Warszawa
Rozwiń
Zwiń
Słowa kluczowe tomu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; urzędnicy; instytucje państwowe; instytucje samorządowe; organizacje społeczne; związki wyznaniowe;
Etykieta tomu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i inni urzędnicy, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych i związków wyznaniowych.