Liczba stron:

253
Etykieta tomu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i inni urzędnicy, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych i związków wyznaniowych.
Słowo kluczowe tomu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; urzędnicy; instytucje państwowe; instytucje samorządowe; organizacje społeczne; związki wyznaniowe;
  • Województwa w 1926 r.: krakowskie , miasto st. Warszawa , wileńskie , łódzkie , pusta strona , okładka
  • Województwa w 2017 r.: mazowieckie , łódzkie , małopolskie , Litwa , pusta strona , okładka
  • Powiaty w 1926 r.: Warszawa miasto , Kraków miasto , Wilno miasto , pusta strona , Łódź miasto , okładka
  • Powiaty w 2017 r.: Kraków , Warszawa , Litwa , Łódź , pusta strona , okładka
  • Zmienna językowa Łódź , Kraków , Warszawa , Wilno , pusta strona , okładka
  • Miejscowości w 2017 r.: bydgoszcz , Niemcza , Wojnowo , Wierzchucin Królewski , Luboń , Kolonja Łaszewska
  • Instytucje: Amerykańsko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa , Automobilklub Polski Warszawa , Bank Gospodarstwa Krajowego , Bank Polski , Centrala Związku Kupców , Centralne Towarzystwo Rolnicze w Warszawie , Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów , Dyrekcja Ceł w Warszawie , Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego , Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego , Generalna Dyrekcja Poczt i Telegrafów , Giełda Pieniężna w Warszawie , Główny Urząd Likwidacyjny , Insttitute for Scientific Management , Instytucja testowa , Instytut Oftalmiczny imienia Ks. Z. Lubomirskiego w Warszawie , Izba Adwokacka Warszawska , Izba Skarbowa w Warszawie , Kasa Chorych Miasta Warszawy , Kasa Wzajemnej Pomocy Pracowników GUS; Stowarzyszenie Urzędników Państwowych Koło przy GUS; Liga Obrony Powietrznej Koło przy GUS , Klub Myśliwski , Koło Lekarzy imienia Karola Marcinkowskiego w Warszawie , Koło Polek Warszawa , Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie , Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę , Korpus Ochrony Pogranicza , Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce , Kościół Ewangelicko-Reformowany Rzeczypospolitej Polskiej , Liga Antybolszewicka , Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy , Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy Administracja Gospodarstwa Rolnego i Leśnego , Mennica Państwowa w Warszawie , Metropolita Kościoła Prawosławnego w Polsce , Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy , Ministerstwo Kolei , Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej , Ministerstwo Przemysłu i Handlu , Ministerstwo Reform Rolnych , Ministerstwo Robót Publicznych , Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych , Ministerstwo Skarbu , Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarząd centralny , Ministerstwo Spraw Wojskowych , Ministerstwo Spraw Zagranicznych , Ministerstwo Sprawiedliwości , Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenie Publiczego , Ministertwo Spraw Wewnętrznych , Naczelna Izba Lekarska Rzeczypospolitej Polskiej , Najwyższa Izba Kontroli Państwowej , Najwyższy Trybunał Administracyjny , Narodowa Organizacja Kobiet , okładka, autorzy projektu i wykonanie: Wojciech Jastrzębowski i Bonawentura Lenart , okładka, napis: "4 VII MCMXXVI IN TOKEN TO THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE OCCASION OF THE 150-TH ANNIVERSARY OF THEIR INDEPENDENCE [NA ZNAK DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI Z OKAZJI 150. ROCZNICY UZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI]; element graficzny: stylizowany orzeł, autorzy projektu i wykonanie: Wojciech Jastrzębowski i Bonawentura Lenart , Państwowe Zakłady Graficzne w Polsce , Państwowy Bank Rolny w Warszawie , Państwowy Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie personel , Państwowy Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie uczniowie i uczennice , Polska Agencja Telegraficzna , Polska Macierz Szkolna , Polska YMCA Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Ognisko w Krakowie , Polska YMCA Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Ognisko w Warszawie , Polska YMCA Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Ognisko w Wilnie , Polski Biały Krzyż , Polski Czerwony Krzyż , Polski Komitet Obchodów 150. Rocznicy Niepodległości Stanów Zjednoczonych; Towarzystwo Polsko-Amerykańskie , Polski Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie , Polski Związek Prasy Prowincjonalnej , Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Warszawie , Polskie Towarzystwo Łowieckie w Warszawie , Prezydent Rzeczypospolitej; element graficzny: herb Rzeczpospolitej Polskiej , Prezydium Rady Ministrów , Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej polskiej , Prymas Królestwa Polskiego , Przedstawiciele Artystów Teatrów Warszawskich , pusta strona , Rada Miejska Miasta Stołecznego Warszawy , Rada Ministrów , Redakcja Dziennika Ustaw Rzczypospolitej Polskiej , Sąd Najwyższy , Sejm Rzeczypospolitej Polskiej , Senat Rzeczypospolitej Polskiej , Służba Legalizacji Narzędzi Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej; Główny Urząd Miar; Warszawski Okręgowy Urząd Miar , Stowarzyszenie Handlowców Polskich , Stowarzyszenie Lekarzy Polskich , Stowarzyszenie Oficerów Przeniesionych w Stan Spoczynku Emerytów Wojskowych , Stowarzyszenie Techników Polskich w Warszawie , Stowarzyszenie Wychowańców b. Gimnazjum i Szkoły Realnej w Warszawie , strona tytułowa, napis: "FROM THE POLISH NATION TO THE AMERICAN NATION ON THE OCCASION OF THE 150-TH ANNIVERSARY OF THE INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES [OD NARODU POLSKIEGO DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO Z OKAZJI 150. ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH]" , Syndykat Dziennikarzy Warszawskich , Teatr Polski w Warszawie , Towarzystwo "Pomoc dla Inteligencji" , Towarzystwo Cyklistów w Warszawie , Towarzystwo Kredytowe Ziemskie , Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich w Warszawie , Towarzystwo Naukowe Warszawskie , Towarzystwo Oświaty Narodowej , Towarzystwo Przyjaciół Pragi w Warszawie , Towarzystwo Resursy Kupieckiej w Warszawie , Towarzystwo Śpiewacze "Harfa" w Warszawie , Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" w Warszawie , Towarzystwo Zachęty Sztuk Pieknych w Warszawie , tytuł części - organizacje społeczne (w j. angielskim) , tytuł części - Polski Komitet Obchodów 150. Rocznicy Niepodległości Stanów Zjednoczonych (napis po angielsku) , tytuł części - władze Rzeczypospolitej , Urząd Emigracyjny w Warszawie , Urząd Starszych Zgromadzenia Kupców Miasta Stołecznego Warszawy , Warszawska Dyrekcja Kolei Państwowych , Warszawska Dyrekcja Kolei Państwowych; koleje państwowe , Warszawskie Towarzystwo Artystyczne , Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie , Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie , wewnętrzna strona okładki, wzór-grafika w formie kafli, autorzy projektu i wykonanie: Wojciech Jastrzębowski i Bonawentura Lenart , Wojsko Polskie , Zarząd i Obywatele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie , Zjednoczenie Polskich Stowarzyszeń Rzeczypospolitej , Zrzeszenie Pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie , Związek Banków Polskich , Związek Emerytów Cywilnych Rzeczypospolitej Polskiej , Związek Hallerczyków , Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej , Związek Mierniczych Polskich w Warszawie , Związek Młodzieży Chrześcijańskiej w Łodzi , Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce , życzenia dla narodu amerykańskiego - wersja angielska , życzenia dla narodu amerykańskiego - wersja polska
  • Znani ludzie: Józef Piłsudski , Ignacy Mościcki , Andrzej Wierzbicki , Jan Ledwoch , Karol Polakiewicz , Jan Dziduch , Tomasz Arciszewski , W. Trampczyński , Adam Zamoyski , Kazimierz Kowalewski , Leopold Staff