Liczba stron:

472
Etykieta tomu: Przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, organizacji samorządowych, instytucji wojskowych, organizacji społecznych, wydziałów i studentów uczelni wyższych.
Słowo kluczowe tomu: Przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych; przedstawiciele organizacji samorządowych; przedstawiciele instytucji wojskowych; przedstawiciele organizacji społecznych; przedstawiciele wydziałów i studentów uczelni wyższych;
  • Województwa w 1926 r.: nowogródzkie , białostockie , krakowskie , tarnopolskie , lwowskie , poznańskie , warszawskie , miasto st. Warszawa , wileńskie , łódzkie , poleskie , lubelskie , wołyńskie , stanisławowskie , kieleckie , śląskie , pomorskie , Wolne Miasto Gdańsk , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: kujawsko-pomorskie , mazowieckie , lubelskie , łódzkie , małopolskie , podkarpackie , podlaskie , pomorskie , śląskie , świętokrzyskie , wielkopolskie , Ukraina , Litwa , Białoruś , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 1926 r.: bielski (woj. białostockie) , Bydgoszcz miasto , płoński , Toruń miasto , łomżyński , łowicki , sokólski , stanisławowski , starogardzki , stołpecki , Warszawa miasto , Kraków miasto , Wilno miasto , poznański , przemyski , przemyślański , pusta strona , włodzimierski , łucki , rybnicki , Lwów miasto , Grudziądz miasto , będziński , białostocki , baranowicki , częstochowski , Łódź miasto , gostyniński , piński , kielecki , suwalski , ostrowski (woj. białostockie) , Katowice miasto , łaski , łuniniecki , słonimski , wołkowyski , mławski , lubelski , płocki , radzymiński , tczewski , pszczyński , rówieński , zdołbunowski , wejherowski , włocławski , buczacki , zborowski , skierniewicki , kolneński , lidzki , augustowski , sandomierski , kamionecki , świętochłowicki , kobryński , kaliski , ostrołęcki , kutnowski , tarnopolski , horochowski , sarneński , brodzki , Wolne Miasto Gdańsk , radomski , nowogródzki , nieświeski , drohicki , lubomelski , makowski (woj. warszawskie) , brzeski (woj. poleskie) , radziechowski , wysokomazowiecki , trembowelski , lipnowski , czortkowski , podhajecki , sochaczewski , grodzieński , Poznań miasto , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 2017 r.: Kraków , Ukraina , Bydgoszcz , makowski , Warszawa , Litwa , Łódź , Kalisz , Toruń , Poznań , Łomża , ostrowski (woj. mazowieckie) , Białystok , bielski (woj. podlaskie) , kolneński , łowicki , Skierniewice , Płock , gostyniński , sokólski , Białoruś , starogardzki , pusta strona , Rybnik , Grudziądz , będziński , lubelski , Sosnowiec , Częstochowa , Kielce , Suwałki , żyrardowski , Katowice , mławski , Gdańsk , wejherowski , wołomiński , tczewski , pszczyński , Radom , Włocławek , Ostrołęka , augustowski , sandomierski , płoński , Świętochłowice , pabianicki , kutnowski , sochaczewski , wysokomazowiecki , lipnowski , okładka , strona tytułowa , Lublin , przemyski
  • Zmienna językowa Bydgoszcz , Łódź , Katowice , Kraków , Warszawa , Wilno , Łomża , Łowicz , Sokółka (pow. sokólski) , Stanisławów (pow. stanisławowski) , Stołpce , Poznań , Przemyślany , pusta strona , Włodzimierz , Łuck , Lwów , Grudziądz , Będzin , Białystok , Lublin , Sosnowiec , Baranowicze , Częstochowa , Gostynin , Pińsk , Kielce , Suwałki , Ostrów Mazowiecka , Toruń , Łuniniec , Słonim , Wołkowysk , Mława , Gdańsk , Płock , Radzymin , Tczew , Pszczyna , Wejherowo , Augustów , Ostrołęka , Skierniewice , Kolno (pow. kolneński) , Płońsk , Rybnik , Sandomierz , Świętochłowice , Zdołbunów , Kamionka Strumiłowa , Kobryń , Starogard , Kalisz , Pabianice , Włocławek , Tarnopol , Horochów , Brody (pow. brodzki) , Bielsk Podlaski , Radom , Nowogródek , Nieśwież , Lida , Sarny , Drohiczyn (Poleski) , Luboml , Żurawica , Radziwiłłów , Brześć nad Bugiem , Trembowla , Czortków , Podhajce , Kutno , Buczacz , Maków (Maków nad Orzycem) , okładka , strona tytułowa , Wysokie Mazowieckie , Grodno , Lipno (pow. lipnowski) , Równe (pow. rówieński) , Zborów (pow. zborowski) , Radziechów , Sochaczew
  • Miejscowości w 2017 r.: bydgoszcz , Trościańce , Niemcza , Wojnowo , Wierzchucin Królewski , Komaszyce , Biskupin , Kupiski Nowe , Kocierzew , Kosów (pow. sokołowski) , Rozdziele , Luboń , Fabianowo , Poznań Starołęka , Kozielec , Alfredówka , Ostałowice , Tuczne , Błotnia , Baczów , Przegnojów , Chlebowice Świrskie , Majdan lipow , Uszkowice , Ciemierzyńce , Jaktorów , Celbowo , Domatowo , Puck , Kuźnica- Hel , Leśniewo , Włodzimierz , Czarnków , Dębowa Góra , Turza Mała , Białowieża , Miąse , Poświętne , Zagościniec , Równe , Wiczlino , Łysobyki , Markowce (pow. tłumacki) , Jeżewice , Lubostroń , Wieszki , Elizewo , Ościsłowo , Krasiniec , Leszna Górna , Kozakowice Dolne , Dzięgielów , Zamarski , Gębice , Siedliszcze (pow. hrubieszowski) , Tyniec , Żółkiewka , Wielkopole , Piaski Szlacheckie , Siennica Królewska , Giełczew , Zażółkiew , Suchów , Chełmiec , Kraśniczyn , Janówko , Łęka Opatowska , Florianów , Księżydwór , Bodzewo , Kłocko , Charłupia Mała , Czudec , Cieszyna , Glinik Średni , Gogołów , Jaszczurowa , Imielenko , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Gradzanowo Kościelne , Łagisza , Kluwińce , Wierzbiany , Zagórze (pow. kielecki) , Ostrów
  • Instytucje: 12. Dywizja Piechoty , Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie , Biblioteka imienia Wróblewskich w Wilnie , Biblioteka Publiczna i Uniwersytecka w Wilnie , Biuro Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej w Tarnopolu, Okręgowy Urząd Policji Politycznej w Tarnopolu , Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie , Cechy Miasta Wilna , Centralna Szkoła Czołgów w Żurawicy , Centralna Wojskowa Szkoła Gimnastyki i Sportów w Poznaniu , Duchowieństwo Archidiecezji Lwowskiej obrządku ormiańsko-katolickiego , Duchowieństwo Dyjecezji Warszawskiej , Duchowieństwo Rzymsko-Katolickie miasta Wilna , Dyrekcja Kolei Państwowych w Krakowie , Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Krakowie , Dyrekcja Polskich Kolei Państwowych w Stanisławowie , grafika; kafle z napisami: 1776, 1926, USA; autorzy projektu i wykonanie: Wojciech Jastrzębowski i Bonawentura Lenart , Instytut Społeczny w Warszawie, Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicnych w Łodzi , Instytut Społeczny w Warszawie, Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi , Instytut Społeczny w Warszawie; Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie; Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicnych w Łodzi , Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie , Izba Skarbowa w Białymstoku , katolickie duchowieństwo Sandomierza , Koło Przyjaciół Akademika Polskiego w Sosnowcu , Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku , Komitet Ratunkowy w Sosnowcu , Krakowska Izba Skarbowa, Magistrat stołecznego królewskiego miasta Krakowa , Kuratorjum Okręgu Szkolnego Białostockiego , Kuratorjum Okręgu Szkolnego Krakowskiego , Kuria Biskupia w Lublinie , Lubelska Izba Skarbowa , Lubelski Urząd Wojewódzki , Magistrat królewskiego wolnego miasta Stanisławowa, Policja Państwowa Województwa Stanisławowskiego , miasto Bydgoszcz , miasto i powiat Tczew , miasto i powiat Zborów , miasto Łuck , Miasto Pabjanice , miasto Radom , miasto Tarnopol , miasto Wejherowo , Obóz Szkolny Kawalerji w Grudziądzu , Obóz Szkolny Wojsk Samochodowych w Warszawie , Oficerska Szkoła Artylerji w Toruniu , okładka; grafika: wzór z kafli; autorzy projektu i wykonanie: Wojciech Jastrzębowski i Bonawentura Lenart , Okręgowy Urząd Ziemski, Magistrat Miasta Białegostoku , Politechnika Lwowska , Politechnika Warszawska , Polska Akademia Umiejętności w Krakowie , Polski Czerwony Krzyż Oddział w Sosnowcu , Polskie Koleje Państwowe w Stanisławowie , Polskie Koleje Państwowe w Stanisławowie, związki zawodowe kolejarzy , powiat augustowski , powiat baranowicki , powiat białostocki, magistraty i urzędy gminne , powiat bielski (instytucje w Bielsku), powiat cieszyński (instytucje w Cieszynie i Skoczowie) , powiat brodzki , powiat buczacki , powiat częstochowski , powiat czortkowski , powiat drohiczyński , powiat grodzieński , powiat i gmina Podhajce , powiat i miasto Kutno , powiat i miasto Starogard , powiat kaliski , powiat kamionecki , powiat katowicki , powiat katowicki (instytucje w Katowicach, Królewskiej Hucie, Mysłowicach, Bielszowicach, Brzecince, Chorzowie, Giszowcu, Kochłowicach, Małej Dąbrówce, Michałkowicach, Rozdzieniu-Szopienicach, Siemianowicach, Wirku) , powiat kobryński , powiat lidzki , powiat lubliniecki (instytucje w Lublińcu i Woźnikach), powiat tarnogórski (instytucje w Tarnowskich Górach, Miasteczku i Radzionkowie) , powiat lubomelski , powiat łomżyński , powiat łuniniecki , powiat nieświeski , powiat ostrołęcki , powiat ostrowski , powiat piński , powiat przemyślański , powiat pszczyński (instytucje w Pszczynie, Starym Bieruniu, Mikołowie, Chełmie, Imielinie, Kosztowach, Lędzinach, Murckach, Panewniku i Tychach) , powiat radziechowski , powiat rówieński , powiat rybnicki (instytycje w Rybniku, Wodzisławiu, Żorach, Jastrzębiu-Zdroju i Knurowie) , powiat słonimski , powiat sokólski , powiat stołpecki , powiat suwalski , powiat Świętochłowice , powiat trembowelski , powiat włodzimierski , powiat wołkowyski , powiat wysokomazowiecki , powiat zdołbunowski , Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Tarnopolu, Komisarjat Policji Państwowej w Tarnopolu , Pracownicy Dyrekcji Wileńskiej Polskich Kolei Państwowych w Białymstoku , pusta strona , Rada Miejska Miasta Lublina , Rzymsko-Katolicka Parafja w Białymstoku , Rzymsko-Katolickie Duchowieństwo Djecezji Pińskiej , Rzymsko-Katolickie Duchowieństwo Djecezji Pińskiej, Seminarjum Duchowne , Sąd Apelacyjny w Krakowie, Sąd Okręgowy Cywilny w Krakowie , Sąd Apelacyjny w Lublinie , Sąd Okręgowy Cywilny w Krakowie, Sąd Okręgowy Karny w Krakowie , Sąd Okręgowy i Powiatowy oraz Prokuratura przy Sądzie Okręgowym w Tarnopolu , Sąd Okręgowy w Białymstoku , Sąd Okręgowy w Kielcach , Sąd Okręgowy w Stanisławowie, Sąd Powiatowy w Stanisławowie , Sejm Śląski, Kuria Biskupia wraz z duchowieństwem, Zwierzchność Gminy Izraelickiej , Społeczeństwo żydowskie Białegostoku , starostwo białostockie , starostwo bielskie , starostwo horochowskie , starostwo kieleckie, wydział powiatowy Sejmiku Kieleckiego, Magistrat miasta Kielc , starostwo kolneńskie , starostwo lipnowskie , stowarzyszenia i związki województwa śląskiego, redakcje polskich pism , stowarzyszenia i związki zawodowe województwa śląskiego , Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej w Radziwiłłowie , strona tytułowa - tytuł części: Województwa , strona tytułowa - tytuł części: wyższe instytucje oświatowe , strona tytułowa duchowieństwa sandomierskiego , strona tytułowa województwa białostockiego, autor: Ludomir Śleńdziński , strona tytułowa województwa kieleckiego, autor: Stanisław Czajkowski , strona tytułowa województwa krakowskiego, autorka: Zofia Stryjeńska , strona tytułowa województwa lubelskiego, autor: Władysław Skoczylas , strona tytułowa województwa lwowskiego , strona tytułowa województwa łódzkiego , strona tytułowa województwa nowogródzkiego, autor: Zygmunt Badowski , strona tytułowa województwa poleskiego, autor: Józef M. Mieszkowski , strona tytułowa województwa pomorskiego , strona tytułowa województwa poznańskiego, autor: Jan Jerzy Wroniecki , strona tytułowa województwa śląskiego, autor: Gustaw Pillati , strona tytułowa województwa stanisławowskiego, autor: Władysław Jarocki , strona tytułowa województwa tarnopolskiego , strona tytułowa województwa warszawskiego , strona tytułowa województwa wileńskiego, autor: Ferdynand Ruszczyc , strona tytułowa województwa wołyńskiego, autor: Hansz , Szkoła Ćwiczeń Państwowych Kursów Nauczycielskich imienia W. Nałkowskiego w Warszawie , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie , Uniwersytet Lubelski , Uniwersytet Poznański , Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie , Uniwersytet Warszawski , Urząd Wojewódzki i Starostwo w Tarnopolu , Urząd Wojewódzki w Stanisławowie, starostwo powiatowe , Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Policja Wojewódzka w Katowicach , Urzędy Skarbowe w Stanisławowie , województwo białostockie , województwo kieleckie , województwo krakowskie , województwo lwowskie , województwo lwowskie (instytucje w Gródku Jagiellońskim i Mościskach) , województwo lwowskie (instytucje w Krośnie) , województwo lwowskie (instytucje w Łańcucie, Leżajsku, Brzozowie i Sanoku) , województwo lwowskie (instytucje w Przemyślu, Jarosławiu i Przeworsku) , województwo lwowskie (instytucje w Strzyżowie) , województwo lwowskie (instytucje z Rzeszowa) , województwo łódzkie , województwo łódzkie (instytucje w Tomaszowie Mazowieckim i Łasku) , województwo łódzkie (instytucje w Tomaszowie Mazowieckim) , województwo łódzkie (organizacje społeczne w Tomaszowie Mazowieckim) , województwo łódzkie, powiat kaliski , województwo mazowieckie, powiat płoński , województwo nowogródzkie , województwo poleskie , województwo poleskie, powiat sarneński , województwo pomorskie , województwo poznańskie , województwo poznańskie (miasta Gniezno, Inowrocław) , województwo śląskie , województwo warszawskie , województwo warszawskie, powiat ciechanowski i mławski , województwo warszawskie, powiat gostyniński , województwo warszawskie, powiat łowicki , województwo warszawskie, powiat makowski , województwo warszawskie, powiat makowski i przasnyski , województwo warszawskie, powiat mławski , województwo warszawskie, powiat płocki , województwo warszawskie, powiat radzymiński , województwo warszawskie, powiat sochaczewski , województwo warszawskie, powiat włocławski , województwo warszawskie, powiaty grójecki, błoński i sochaczewski , województwo warszawskie, powiaty rypiński i sierpski (sierpecki) , województwo warszawskie, starostwo skierniewickie , województwo wileńskie , województwo wołyńskie , Wolna Wszechnica Polska w Warszawie , Wydział Powiatowej Organizacji Narodowej w Stanisławowie , Wydział Powiatowej Organizacji Narodowej w Stanisławowie, organizacje społeczne w Stanisławowie , Wyższa Szkoła dla Handlu Zagranicznego we Lwowie , Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie , Wyższa Szkoła Intendentury w Warszawie , Wyższa Szkoła Wojenna w Warszawie , Zagłębie Dąbrowskie, powiat będziński , Zarząd Miasta Lublina , Zarząd miasta Przemyślany , Związek Rzemieślników Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie , Związek Słuchaczów Architektury Politechniki Warszawskiej , związki zawodowe województwa śląskiego
  • Znani ludzie: Xawery Dunikowski , Piotr Żyngiel