Podpis nr 11 na stronie nr: 359 w tomie nr: 2

Piotr Żyngiel

ur. 1898/02/12 w miejscowości: Dokszycezm. 1983/01/26 w miejscowości: Gdańsk

 • Osoba znana jako: malarz
 • Kim był/a w 1926 roku: student
 • Stopień/Funkcja/Tytuł:
Podpis : P. Żyngiel
Rozwiń
Zwiń

Biografia

Piotr Żyngiel (1898 - 1983) polski malarz, pedagog, konserwator. W 1926 roku student na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Przeglądając księgę z podpisami osób związanych w roku 1926 z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie, natknęłam się na nierozszyfrowany podpis mojego taty, Piotra Żyngiela. Podpis znalazłam w drugim tomie, na 359 stronie, 11 pozycja licząc od góry, pod podpisem Haliny Borowskiej (rozszyfrowany podpis).

W roku 1926 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, twórczość w dziedzinie malarstwa sztalugowego i projektowania wnętrz pod kierunkiem prof. Ferdynanda Ruszczyca i Aleksandra Szturmana.

Współtworzył Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Malarzy, gdzie również wystawiał swoje prace. Do roku 1944 pracował jako pedagog w szkolnictwie zawodowym w Wilnie. Od 1945 roku był członkiem zarządu Związku Plastyków Polskich w Lublinie oraz współpracownikiem tygodnika artystycznego Zdrój. Od 1946 w Gdańsku rozpoczął działalność konserwatorską w Pracowniach Konserwacji Zabytków początkowo jako jej organizator z prof. Janem Borowskim a następnie jako kierownik pracowni malarskiej i główny konserwator PKZ.

Więcej danych o moim tacie znajduje się w Wikipedii - Piotr Żyngiel

Maria Żyngiel-Szymańska

Źródło fotografii: Wikipedia

 • Nazwa szczegółowa instytucji: Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie
 • Rodzaj instytucji: uczelnia wyższa
 • Szkoła: uczelnia wyższa
 • Kierownik: Zdziechowski Marian prof. dr
 • Opiekun:
 • Inspektor:
 • Kraj w 1926 r.: Polska
 • Kraj w 2017 r.: Litwa
 • Województwo w 1926 r.: wileńskie
 • Województwo w 2017 r.: Litwa
 • Powiat w 1926 r.: Wilno miasto
 • Powiat w 2017 r.: Litwa
 • Miejscowość w 1926 r.: Wilno
 • Miejscowość w 2017 r.: Vilnius
Rozwiń
Zwiń
Słowa kluczowe tomu: Przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych; przedstawiciele organizacji samorządowych; przedstawiciele instytucji wojskowych; przedstawiciele organizacji społecznych; przedstawiciele wydziałów i studentów uczelni wyższych;
Etykieta tomu: Przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, organizacji samorządowych, instytucji wojskowych, organizacji społecznych, wydziałów i studentów uczelni wyższych.