Podpis na stronie nr: 133 w tomie nr: 2

Rachela Abramowiczówna

ur. w miejscowości:zm. w miejscowości:

 • Osoba znana jako:
 • Kim był/a w 1926 roku:
 • Stopień/Funkcja/Tytuł:
Podpis :
 • Nazwa szczegółowa instytucji: województwo nowogródzkie
 • Rodzaj instytucji: urząd wojewódzki
 • Szkoła:
 • Kierownik:
 • Opiekun:
 • Inspektor:
 • Kraj w 1926 r.: Polska
 • Kraj w 2017 r.: Białoruś
 • Województwo w 1926 r.: nowogródzkie
 • Województwo w 2017 r.: Białoruś
 • Powiat w 1926 r.: nowogródzki
 • Powiat w 2017 r.: Białoruś
 • Miejscowość w 1926 r.: Nowogródek
 • Miejscowość w 2017 r.: Навагрудак; Navahrudak
Rozwiń
Zwiń
Podpisy na stronie: Aniela Dzieduszkówna , Lidja Ostrowska , Zofja Stefaniczówna , Barbara Koryszańska , Eugenja Kachniloewoczówna , Rawa Pogodzińska , Chaja Kuzalowiczówna , Marja Ogonowska , Jadwiga Kotarska , Lidja Flajewska , Zofja Kodeńska , Helena Słopowska , Janina moraczewska , Julja Wojciechowska , Zofja Majewska , Irena Frankiewiczówna , Nadzieja Roszkówna , Zofja Dziadulówna , Irena Grzegorzewska , Helena Bachańska , Felicja Kilichówna , Joanna Cichocka , Eugenja Kózarska , Wanda Jankowska , Irena Remanówna , Halina Retruska , Czesława Hollabówna , Marja Macierzyńska , Nina Klejowska , Marja Kuźmierczak , Tania Golfrydówna , Izabela Zapolska , Janina Zaniewska , Luiza Zapolska , Irena Szumówna , Jadwiga Wsielkówna , Majchrzyk , Józef Bołtuć , Wł. Stefanowicz , W. Wienkiewicz , Jerzy Ostrowski , Antoni Kawałkowski , Józef Jenruch , Jadwiga Michrawiczówna , Z. Orłowska , Zofja Gałęziawiczówna , Helena Bobrzycha , Helena Arłuszówna , Helga Salomońska , St. Cichowski , H. Hallar , Latyński. Lityński , M. Janiółkowski , W. Szopiński , K. Sokołowski , J. Jankowska , J. Dziwnopolska , Irena Wojewódzka , M. Maćkówna , J. Waszkiewiczówna , H. Chełmowiczówna , R. Kurkowska , K. Kaszewska , D. Lewinówna , R. Żylisówna , F. Klejewska , W.H. Rogoziński , A. Dobrzyński , S. Karczewski , A. Jolcimiel , J. Piechowiecki , J. Dąbski , E. Borkowski , B Głogowski , P. Głogowski , O. Kawowski , T. Iwanowski , S. Zapolski , J. Rudnicki , K. Wołońska , B. Zabłocki , S. Żuk , J. Leszejewski , W. Białyński , B. Gąsiorowski , L. Haraburda , I. Chuka , I. Majewska , J. Horbalówna , Z. Gordonówna , Z. Stefkówna , M. Pietrowiczówna , I. Hladowska , S. Łosowska , E. Lahke , Lidja Muchówna , Luba Dworacka , A. Czempinówna , A. Mosalewicz
Rozwiń
Zwiń
Słowa kluczowe tomu: Przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych; przedstawiciele organizacji samorządowych; przedstawiciele instytucji wojskowych; przedstawiciele organizacji społecznych; przedstawiciele wydziałów i studentów uczelni wyższych;
Etykieta tomu: Przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, organizacji samorządowych, instytucji wojskowych, organizacji społecznych, wydziałów i studentów uczelni wyższych.