Liczba stron:

300
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; powiaty Augustów - Będzin
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: nowogródzkie , białostockie , kieleckie , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: podlaskie , śląskie , Białoruś , pusta strona , okładka , strona tytułowa , grodzieński (rejon)
  • Powiaty w 1926 r.: pusta strona , będziński , baranowicki , augustowski , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 2017 r.: sokólski , Białoruś , pusta strona , będziński , Sosnowiec , tarnogórski , zawierciański , myszkowski , augustowski , Dąbrowa Górnicza , okładka , strona tytułowa , suwalski , częstochowski , grodzieński (obwód)
  • Zmienna językowa Jeziorki , pusta strona , Będzin , Augustów , Gruszki , Chorużowce , Bohatery Leśne , Biernatki , Żarnowo , Balla Kościelna , Jatwieź , Kiełbaski , Skryniki , Sylwanowce , Szadzińce , Szynkowce , Wasilewicze , Wołowiczowce , Bargłów , Bargłówka , Brzozówka , Łabędnik , Pomiany , Popowo (pow. augustowski) , Tobyłka , Reszki (pow. augustowski) , Rutki Nowe , Jaminy , Jaziewo , Mogilnice , Kopytkowo (pow. augustowski) , Polkowo , Jabłońskie , Jaśki , Lipówka , Pruska Mała , Raczki , Topiłówka , Wronowo , Ziółkowo (pow. augustowski) , Bartniki , Radziwiłki , Dorguń , Ginowicze , Hołynka , Lipszczany , Perstuń , Racicze , Rakowicze , Czarnucha , Gliniski , Kolnica (pow. augustowski) , Netta , Kurjanka , Mikaszówka , Rudawka (pow. augustowski) , Rygałówka , Skieblewo , Jastrzębna Pierwsza , Jastrzębna Druga , Lipsk nad Biebrzą , Rogożyn , Adamowicze , Bohatery Polne , Łosośna , Naumowicze , Trycze , Czarny Bród , Dalny Las , Danowskie , Gatne , Józefowo (pow. augustowski) , Pijawne Ruskie , Strękowizna , Walne , Krasnybór , Krasnoborki , Kryłatka , Sosnowo , Sztabin , Dźmisiewicze (Dmisiewicze) , Horaczki , Kadysz Rządowy , Osoczniki , Mołczadź , Mickiewicze (pow. baranowicki) , Ciecierowiec , Łosień , Wojkowice Komorne , Czeladź , Wojkowice Kościelne , Ujejsce , Porąbka (pow. będziński) , Pińczyce , Będusz , Żelisławice , Zabijak , Pustkowie-Pińczyckie; Huta Stara , Poraj (pow. będziński) , Kuźnica Nowa; Kuźnica Stara; Gęzyn , Przybynów-Zaborze , Bzów , Morsko , Blanowice; Pomrożyce , Siewierz , Preczów , Rudnik Wielki , Gniazdów , Cynków , Siedlec Wielki , Tąpkowice , Ożarowice , okładka , strona tytułowa , Krasne (pow. augustowski) , Łojki (pow. augustowski) , Plebańskie (pow. augustowski) , Łazy , Grodziec (pow. będziński) , Myszków (pow. będziński) , Karolin (pow. augustowski, gm. Łabno) , Brzozówka (pow. augustowski) , Jeziorki (pow. augustowski) , Kamionka Stara (pow. augustowski) , Janówka (pow. augustowski) , Markowce (pow. augustowski) , Białobrzegi (pow. augustowski) , Baranowicze (pow. augustowski) , Nowosiółki (pow. augustowski) , Krusznik , Olszanka (pow. augustowski) , Huta (pow. augustowski) , Kamień (pow. augustowski) , Karolin (pow. augustowski, gm. Sztabin) , Teolin (pow. augustowski) , Sonicze , Rudniki (pow. będziński) , Kromołów
  • Miejscowości w 2017 r.: Grzywna , Rejencja , Aleksów , Bystrzyca; Rudnik , Kruczyn , Proszówki , Luboń , Ostałowice , Baczów , Chwałowice , Kiełpiny , Truszczyny , Stare Bielsko , Wiczlino , Rożno , Brudnowo , Rosochacz , Siemakowce , Słobódka Leśna , Słobódka Polna , Sopów , Soroki , Święty Józef , Szeparowce , Tłumaczyk , Trościanka , Turka , Wierbiąż Niżny , Winograd , Zahajpol , Zamulińce , Żukocin , Bojary (pow. wołożyński) , Bohdanów , Bunie , Bobrowicze , Wielkie Sioło (pow. wołożyński) , Wikszniany , Widawszczyzna , Wiszniew , Wiguszki , Wołożyn , Zaprudzie Małe , Zabiereż , Zapurwie , Zabrzezie , Żomojdź , Żurawce , Ławrynki , Łazduny , Łosk , Maślikowce , Maciuki , Mikołajewo , Mała Dajnówka , Minci , Naliboki , Niekrasze , Nierowy , Nieścierowicze , Olanowo , Parubiszki , Puzele , Poźniaki , Pogawja Majątek (Pogawie) , Połoczany , Pojakuń (Pojakunie) , Pieckuny , Pohorelszczyzna , Prudy , Sontaki , Rymowicze , Łostojance , Ługomowicze , Starzyna , Terebejno , Uzbłoć I , Urciszki , Wincuki (Wiencuki) , Wojsztowicze , Wiercimy , Białundzie , Boczeszniki , Babińsk , Bakszty , Białokorzec , Ciunowicze , Cepienięta , Czapuń , Czerniewicze , Dubina Juryzdycka , Dowbienie , Dziamonty , Dajnowa Hermaniska , Derewno , Dunaj , Gudziszki , Gieranony , Gudzienięta (pow. oszmiański) , Gawja , Horodziłowo , Jachimowszczyzna , Jackowo , Jankowicze , Kopacze , Korkinięta , Krażyno , Kapuścino , Kuczuki , Zaniemyśl , Grabownia , Szubków , Szymbark , Rudziewicze , Glinik Średni , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Mierzejewo , Horodło , Dąbrówka (pow. mogileński) , Przedbórz , Chlewiska , Aleksandrów , Stara Wieś , Bielawy (pow. mławski) , Wąsosze (pow. mławski) , Mokre (pow. mogileński) , Dąbrowa (pow. mogileński) , Dębowo (pow. inowrocławski) , Rudniki , Zarzecze (rej. mościski) , Jabłonica
  • Instytucje: Czteroklasowa szkoła powszechna w Kromołowie , DUBEL - pusta strona , DUBEL - Skryniki , DUBEL - Sylwanowce , Dwuklasowa publiczna szkoła powszechna w Blanowicach i Pomrożycach , Dwuklasowa publiczna szkoła powszechna w Pińczycach , Dwuklasowa publiczna szkoła powszechna w Ujejscu , dwuklasowa szkoła powszechna , Dwuklasowa szkoła powszechna w Bargłowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Cynkowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Gatnym , Dwuklasowa szkoła powszechna w Hołynce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Janówce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Jaziewie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Kadyszu Rządowym , Dwuklasowa szkoła powszechna w Krasnymborze , Dwuklasowa szkoła powszechna w Łojkach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Łośniu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Łosośnej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Naumowiczach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Netcie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Rutkach Nowych , Dwuklasowa szkoła powszechna w Wojkowicach Kościelnych , Dwuklasowa szkoła powszechna w Żarnowie , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Będuszu , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Jaśkach , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Pomianach , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Rudniku Wielkim , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Żelisławicach , jednoklasowa szkoła powszechna , Jednoklasowa szkoła powszechna w Adamowiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Baranowiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bargłówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bartnikach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Białobrzegach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Biernatkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bohaterach Leśnych , Jednoklasowa szkoła powszechna w Brzozówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Chorużowcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Czarnym Brodzie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dalnym Lesie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Danowskich , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dorguniu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dźmisiewiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Gliniskach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Horaczkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Hucie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jaminach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jastrzębnej Drugiej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jastrzębnej Pierwszej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jatwiezi , Jednoklasowa szkoła powszechna w Jeziorkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Józefowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kamieniu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kamionce Starej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Karolinie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kolnicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kopytkowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Krasnoborkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kruszniku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kryłatce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Lipszczanach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łabędniku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Markowcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Mogilnicach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Nowosiółkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Olszance , Jednoklasowa szkoła powszechna w Osocznikach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Perstuniu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Pijawnych Ruskich , Jednoklasowa szkoła powszechna w Polkowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Popowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Prusce Małej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Pustkowiu Pińczyckim i Hucie Starej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rakowiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Reszkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rygałówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Siedlcu Wielkim , Jednoklasowa szkoła powszechna w Skieblewie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Skrynikach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Soniczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Sosnowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Strękowiźnie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Szadzińcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Sztabinie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Szynkowcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Tobyłce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Topiłówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Tryczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Walnem , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wasilewiczach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Zabijaku , Jednoklasowa szkoła powszechna we Wronowie , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna nr 1 w Augustowie , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Ginowiczach , okładka , Publiczna szkoła powszechna w Bzowie , Publiczna szkoła powszechna w Ciecierowcu , Publiczna szkoła powszechna w Mickiewiczach , Publiczna szkoła powszechna w Mołczadzi , Publiczna szkoła powszechna w Przybynowie-Zaborzu , pusta strona , Siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna nr 1 w Grodźcu , Siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna w Siewierzu , Siedmioklasowa rozwojowa publiczna szkoła powszechna w Gniazdowie , Siedmioklasowa rozwojowa szkoła powszechna w Poraju , Siedmioklasowa szkoła powszechna nr 2 w Porąbce , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Myszkowie , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Raczkach , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Wojkowicach Komornych , Szkoła powszechna nr 1 w Będzinie , Szkoła powszechna nr 2 dla dzieci żydowskich w Augustowie , Szkoła powszechna nr 2 w Będzinie , Szkoła powszechna nr 3 w Czeladzi , Szkoła powszechna nr 7 w Będzinie , Szkoła powszechna w Balli Kościelnej , Szkoła powszechna w Bohaterach Polnych , Szkoła powszechna w Czarnusze , Szkoła powszechna w Gruszkach , Szkoła powszechna w Jabłońskich , Szkoła powszechna w Karolinie , Szkoła powszechna w Kiełbaskach , Szkoła powszechna w Krasnem , Szkoła powszechna w Kurjance , Szkoła powszechna w Kuźnicy Nowej, Kuźnicy Starej i Gęzynie , Szkoła powszechna w Lipówce , Szkoła powszechna w Lipsku nad Biebrzą , Szkoła powszechna w Łazach , Szkoła powszechna w Mikaszówce , Szkoła powszechna w Morsku , Szkoła powszechna w Ożarowicach , Szkoła powszechna w Plebańskich , Szkoła powszechna w Preczowie , Szkoła powszechna w Raciczach , Szkoła powszechna w Radziwiłkach , Szkoła powszechna w Rogożynie , Szkoła powszechna w Rudawce , Szkoła powszechna w Rudnikach , Szkoła powszechna w Sylwanowcach , Szkoła powszechna w Tąpkowicach , Szkoła powszechna w Teolinie , Szkoła powszechna w Wołłowiczowcach , Szkoła powszechna w Ziółkowie , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ] , Żeńska szkoła powszechna w Augustowie
  • Znani ludzie: