Liczba stron:

286
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; powiaty Błonie - Bochnia
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: krakowskie , lwowskie , warszawskie , stanisławowskie , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: mazowieckie , małopolskie , Ukraina , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 1926 r.: bocheński , pusta strona , błoński , bóbrecki , bohorodczański , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 2017 r.: Ukraina , bocheński , wielicki , pusta strona , żyrardowski , grodziski (woj. mazowieckie) , okładka , strona tytułowa , warszawski
  • Zmienna językowa Dźwinogród , Bochnia , pusta strona , Żyrardów , Podhorce , Mikołajów , Bakowce , Olchowiec , Zosin Ojcówek , Błonie , Wiskitki , Czerwona Niwa , Chylice , Kraśnicza Wola , Żuków , Stare (pow. błoński) , Osowiec (pow. błoński) , Korytów , Kuklówka , Zbojska , Słabomierz , Radziejowice , Budy Stare , Grodzisk (pow. błoński) , Kozłowice Stare , Feliksów , Bieganów , Benenard , Lindów , Miedniewice , Antoniew , Wyczułki , Budy-Zosine , Kaski , Berteszów , Borodczyce , Bortniki , Borusów , Borynicze , Brzozdowce , Bóbrka , Szpilczyna , Budków , Bukawina , Bryńce Zagórne , Czartorja , Chlebowice Wielkie "Horisze" , Chlebowice Wielkie , Choderkowce , Chodorów , Czyżyce , Demidów , Dziewiętniki , Dobrowlany , Drohowycze , Hranki-Kuty , Henrykówka , Hołdowice , Horodysławice , Horodyszcze Cetnarskie , Horodyszcze Królewskie , Hryniów , Juszkowce , Kalinówka , Kremerówka , Kniesioło , Kocurów , Kołohury , Laszki Górne , Leszczyn , Lubeszka , Łany , Łanki Małe , Łopuszna , Łuczany , Mołodyńcze , Mühlbach , Nowosielce , Oryszkowce , Ottyniowice , Pietniczany , Podhorodyszcze , Podjarków , Podliski , Podmanasterz , Podniestrzany , Repechów , Rehfeld , Romanów , Sarniki , Stańkowce , Stare Sioło , Strzeliska Nowe , Wilawcze-Stoki , Szołomyja , Suchrów , Trybuchowce , Wodniki , Wołoszczyzna , Wołowe , Wybranówka , Zagóreczko , Żabokruki , Żyrawa , Bohorodczany , Sołotwina , Bytomsko , Buczyna , Bogucice , Buczków-Dąbrówka , okładka , strona tytułowa , Kady , Teklinów (pow. błoński) , Staro-Wiskitki , Nowa Wieś (pow. błoński) , Franciszków , Hucisko (pow. bóbrecki) , Ostrów (pow. bóbrecki) , Ruda (pow. bóbrecki) , Strzałki (pow. bóbrecki) , Siedliska (pow. bóbrecki) , Sokołówka (pow. bóbrecki) , Stoki (pow. bóbrecki) , Suchodół (pow. bóbrecki) , Wierzbica (pow. bóbrecki) , Łysiec , Brzeźnica (pow. bocheński) , Bełdno , Borek (pow. bocheński) , Brzezie (pow. bocheński)
  • Miejscowości w 2017 r.: Leszczańce , Komarówka , Politów , Sarbinowo (pow. żniński) , Ściborze , Słońsk , Luboń , Niedzieliska , Reda , Bąków Górny , Kwiatków , Gościeradów , Skarydzew II , Kiby , Antony , Poleniki , Reszkuciany , Zienowszczyzna , Kęsowo , Mała Klonia , Klonowo , Koślinka , Wielka Klonia , Krąg , Krzywogonica , Łyskowo , Lubocianik , Lisiny , Mędromierz , Okiersk , Polskie Okoniny , Obrowo , Raciąż , Stobno , Żalno , Bysław , Cekcyn , Gostyczyn , Iwiec , Jeleńcz , Turka nad Stryjem , Łomna , Rozłucz , Sokoliki , Powiaże , Kupnowice Stare , Pawłów Nowy , Wiśniowiec Nowy , Lipica dolna , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Parkoszowice , Zazamcze , Kruszyn , Lubomin , Grabkowo , Lubraniec , Kowal , Brześć- Kujawski , Sukacze , Dziatkowicze , Hołowczyce , Darewna , Ziołów , Antopol , Zaniwie , Swieklicze , Rynki , Doropiejewicze , Mechwedowicze , Kamień Szlachecki , Worotynicze , Lasowiec , Oziaty , Bloty , Matjasy , Zadernowo , Korczyce Duże , Sokołowo , Kamień Królewski , Berezno , Demidowszczyzna , Hruszowa , Imienin , Osipowicze , Wercholesie , Chodynicze , Pawłopol , Stasiuki , Wola Żelichowska , Szczucin , Gręboszów , Dąbrowa; Tarnów , Brnik , Glewo , Nasiegniewo , Krojczyn , Łęg-Osiek , Skrzypkowo , Osiek nad Wisłą , Sąsieczno , Czernikowo , Lądy Miadszyckie , Rudaw , Miliszewy , Ciechocin , Węgiersk , Nowogród , Zębowo , Liciszewy , Trutowo , Gozdy , Mysłakówko , Źródła-Mysłakowo , Ryszewek , Barany , Radomice -Białow. , Makówiec-Rumunki , Cieluchowo , Grodzeń , Chlebowo , Karnkowo , Dobrzejewice
  • Instytucje: Czteroklasowa szkoła powszechna w Brzeziu , Czteroklasowa szkoła powszechna w Budkowie , Czteroklasowa szkoła powszechna w Chlebowicach Wielkich , Czteroklasowa szkoła powszechna w Łanach , Czteroklasowa szkoła powszechna w Starym Siole , Dwujęzyczna szkoła powszechna w Nowosielcach , Dwuklasowa państwowa szkoła powszechna w Horodyszczach Cetnarskich , Dwuklasowa szkoła powszechna w Boryniczach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Bryńcach Zagórnych , Dwuklasowa szkoła powszechna w Brzeźnicy , Dwuklasowa szkoła powszechna w Buczynie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Budach-Zosinych , Dwuklasowa szkoła powszechna w Chlebowicach Wielkich , Dwuklasowa szkoła powszechna w Demidowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Dziewiętnikach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Horodyszczach Królewskich , Dwuklasowa szkoła powszechna w Hryniowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Hucisku , Dwuklasowa szkoła powszechna w Kocurowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Leszczynie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Lubeszce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Łopusznej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Mołodyńczach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Ostrowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Ottyniowicach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Podhorodyszczu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Podniestrzanach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Rudzie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Siedliskach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Stańkowcach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Strzałkach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Suchodole , Dwuklasowa szkoła powszechna w Suchrowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Trybuchowcach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Wołoszczyźnie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Wołowem , Dwuklasowa szkoła powszechna w Zagóreczku , Dwuklasowa szkoła powszechna w Żukowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Żyrawie , Dwuoddziałowa szkoła powszechna w Kaskach , Jednoklasowa mieszana szkoła powszechna w Łankach Małych , Jednoklasowa państwowa szkoła powszechna w Drohowyczach , Jednoklasowa państwowa szkoła powszechna w Olchowcu , Jednoklasowa państwowa szkoła powszechna w Repechowie , Jednoklasowa powszechna szkoła polska w Kremerówce , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Korytowie , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Osowcu , Jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Słabomierzu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Berteszowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bieganowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Borodczycach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Borusowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Budach Starych , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bukawinie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Choderkowcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Czartorji , Jednoklasowa szkoła powszechna w Czerwonej Niwie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Czyżycach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dobrowlanach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Feliksowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Gnojnej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Henrykówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Hołdowicach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Juszkowcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kołohurach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kozłowicach Starych , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kraśniczej Woli , Jednoklasowa szkoła powszechna w Łuczanach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Mühlbach / Pietniczanach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Nowej Wsi , Jednoklasowa szkoła powszechna w Oryszkowcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Pietniczanach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Podhorcach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Podliskach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Podmanasterzu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rehfeldzie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Sarnikach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Starem , Jednoklasowa szkoła powszechna w Staro-Wiskitkach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Szpilczynie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wierzbicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wilawczu-Stokach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Żabokrukach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Zosinie Ojcówku , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna im. Jachowicza , Męska sześcioklasowa szkoła powszechna w Bóbrce , Męska szkoła powszechna im. H. Sienkiewicza w Bohorodczanach , Mieszana czteroklasowa szkoła powszechna w Borku , Mieszana czteroklasowa szkoła powszechna w Wybranówce , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Stokach , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Szołomyi , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Bełdnie , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Bytomsku , okładka , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Dźwinogrodzie , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Sołotwinie , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Strzeliskach Nowych , Polska szkoła powszechna w Nowosielcach , Publiczna szkoła powszechna w Antoniewie , Publiczna szkoła powszechna w Benenardzie , Publiczna szkoła powszechna w Chylicach , Publiczna szkoła powszechna w Teklinowie , pusta strona , Siedmioklasowa państwowa szkoła powszechna w Brzozdowcach , Siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna im. Marji Konopnickiej w Żyrardowie , Siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna im. Mikołaja Reja w Żyrardowie , Siedmioklasowa publiczna szkoła powszechna w Błoniu , Siedmioklasowa szkoła powszechna im. H. Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Wiskitkach , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Buczkowie-Dąbrówce , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Łyścu , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Mikołajowie , Szkoła powszechna im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie , Szkoła powszechna w Bakowcach , Szkoła powszechna w Hrankach-Kutach , Szkoła powszechna w Kadach , Szkoła powszechna w Kalinówce , Szkoła powszechna w Kaskach , Szkoła powszechna w Kuklówce , Szkoła powszechna w Laszkach Górnych , Szkoła powszechna w Lindowie , Szkoła powszechna w Miedniewicach , Szkoła powszechna w Romanowie , Szkoła powszechna w Sokołówce , Szkoła powszechna w Wyczułkach , Szkoła powszechna we Franciszkowie , Trzyklasowa państwowa szkoła powszechna w Kniesiole , Trzyklasowa szkoła powszechna w Bogucicach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Bortnikach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Horodysławicach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Podjarkowie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Radziejowicach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Wodnikach , Trzyklasowa zawodowa szkoła dokształcająca w Bochni , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ] , Żeńska pięcioklasowa szkoła powszechna rozw. w Bohorodczanach , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna w Chodorowie , Żeńska szkoła powszechna w Bóbrce
  • Znani ludzie: