Liczba stron:

286
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; powiaty Błonie - Bochnia
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: krakowskie , tarnopolskie , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: małopolskie , Ukraina , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 1926 r.: bocheński , borszczowski , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 2017 r.: Ukraina , bocheński , wielicki , brzeski , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Zmienna językowa Jezierzany , Buczków , Bochnia , Baczków , Bieńkowice , Cichawa , Chrostowa , Cerekiew , Cikowice , Cichawka , Chronów , Dąbrowica (pow. bocheński) , Drwinia , Damienice , Gierczyce , Gawłów , Grabie Uznańskie , Grodkowice , Grobla , Lipnica Murowana , Lubomierz , Leszczyna , Łapczyca , Łąkta Dolna , Łazy (pow. bocheński) , Łapanów , Łąkta Górna , Mikluszowice , Majkowice , Muchówka , Marszowice , Ispina , Jodłówka , Kierlikówka-Ujazd , Klęczana , Kamionna , Kamyk (pow. bocheński) , Kłaj , Ostrów Królewski , Okulice , Olchawa , Podgrabie , Połom Duży , Proszówki , Podłęże , Pierzchów , Rajbrot , Rozdziele , Rdzawa , Rzezawa , Szczytniki , Stanisławice , Staniątki , Siedlec (pow. bocheński) , Sobolów , Szarów , Trzciana , Targowisko (pow. bocheński) , Uście Solne , Wiśnicz Nowy , Wola Nieszkowska , Wola Batorska , Wola Zabierzowska , Wieniec , Wyżyce , Wiśnicz Stary , Wola Drwińska , Wiśnicz Mały , Wrzępia , Zabierzów , Zbydniów , Żegocina , Zborczyce , Krzeczów , Nieszkowice Wielkie , Niepołomice , Niedary , Niegowić , Nieznanowice , Ostrów Szlachecki , Kobyle , Borszczów , Jurjampol , Muszkatówka , Dźwiniaczka , Mielnica , Nowosiółka , Bilcze-Złote , Iwanków , Łosiacz , Babińce ad Krzywcze , Wołkowce , Szuparka , Cygany , Wierzchniakowce , Okopy św. Trójcy , Skała n/Zbruczem , Krzywcze nad Dniestrem , pusta strona , okładka , strona tytułowa , Barczków , Dąbrowa (pow. bocheński) , Dziewin , Grabina (pow. bocheński) , Gorzków (pow. bocheński) , Świniarów (pow. bocheński) , Tarnawa (pow. bocheński) , Wiatowice , Krzyżanowice (pow. bocheński) , Moszczenica (pow. bocheński) , Korolówka (pow. borszczowski)
  • Miejscowości w 2017 r.: Gustawów , Dakowy Suche , Jaszczołtowo , Ściborze , Słońsk , Szarlej , Suchatówka , Szadłowice , Stanomin , Szpital , Szymborze , Tarkowo , Tuczno , Turzany , Wybranowo , Wielowieś (pow. inowrocławski) , Wierzbiczany , Wilkostowo , Wygoda , Złotniki Kujawskie , Zajezierze , Urzędów , Wyżnica; Wyżnianka , d , Budzyń; Suchynia , Stefanówka; Ugory; Ludmiłówka , Sosnowa Wola; Boiska-Kolonia; Boiska , Dzierzkowice , Bystrzyca; Rudnik , Majdan-Grabina; Studzianki , Zakrzówek , Dębina; Węglinek , Zakrzówek; Sulów , Antonin , Bachorzew , Bieździadów , Boguszyn , Boguszynek , Brzostków , Cerekwica Stara , Cerekwica Nowa , Chocicza , Chromiec , Chrzan , Cielcza , Ciświca , Chytrów , Dębno (pow. jarociński) , Dobieszczyzna , Fabianów , Gola (pow. jarociński) , Grab (pow. jarociński) , Jarocin , Klęka , Kolniczki , Komorze , Kotlin , Kretków , Kruczyn , Buczków , Bochnia , Baczków , Bieńkowice , Cichawa , Chrostowa , Cerekiew , Cikowice , Cichawka , Chronów , Dąbrowica (pow. bocheński) , Drwinia , Damienice , Grabina , Gierczyce , Gorzków , Grabie Uznańskie , Grodkowice , Grobla , Lipnica Murowana , Lubomierz , Leszczyna , Łapczyca , Łąkta Dolna , Łazy (pow. bocheński) , Łapanów , Łąkta Górna , Mikluszowice , Majkowice , Marszowice , Klęczana , Kamionna , Kłaj , Ostrów Królewski , Okulice , Krzyżanowice , Luboń , Dobrzeszów , Rychcice , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Zbyszewo , Wolica - Dębiny , Glinnik - Abramów - Wielkie , Kierzkówka , Brzeźnica Ks. , Ludwin , Kozłówka , Wola Sernicka , Brzostówka , Ruskowola , Serniki
  • Instytucje: Czteroklasowa szkoła powszechna w Drwinii , Czteroklasowa szkoła powszechna w Iwankowie , Czteroklasowa szkoła powszechna w Jodłówce , Czteroklasowa szkoła powszechna w Korolówce , Czteroklasowa szkoła powszechna w Krzeczowie , Czteroklasowa szkoła powszechna w Mikluszowicach , Czteroklasowa szkoła powszechna w Niegowici , Czteroklasowa szkoła powszechna w Podłężu , Dwuklasowa mieszana szkoła powszechna w Cichawie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Babińcach ad Krzywcze , Dwuklasowa szkoła powszechna w Cikowicach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Cyganach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Damienicach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Dźwiniaczce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Grabiach Uznańskich , Dwuklasowa szkoła powszechna w Grodkowicach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Ispini , Dwuklasowa szkoła powszechna w Kierlikówce-Ujeździe , Dwuklasowa szkoła powszechna w Krzywczach nad Dniestrem , Dwuklasowa szkoła powszechna w Leszczynie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Łosiaczu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Majkowicach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Muchówce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Olchawie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Ostrowie Królewskim , Dwuklasowa szkoła powszechna w Pierzchowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Połomiu Dużym , Dwuklasowa szkoła powszechna w Świniarowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Szarowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Szuparce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Wieńcu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Wierzchniakowcach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Wiśniczu Małym , Dwuklasowa szkoła powszechna w Woli Drwińskiej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Woli Nieszkowskiej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Zbydniowie , Ewangelicka jednoklasowa szkoła powszechna w Majkowicach , Jednoklasowa mieszana szkoła powszechna w Barczkowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bieńkowicach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Cichawce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dąbrowicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Dąbrowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Gorzkowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Grabinie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kamyku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Moszczenicy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Niedarach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Nieznanowicach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Okopach św. Trójcy , Jednoklasowa szkoła powszechna w Ostrowie Szlacheckim , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rdzawie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wołkowcach , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna im. Kazimierza Wielkiego w Bochni , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna w Borszczowie , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna w Niepołomicach , Mieszana czteroklasowa szkoła powszechna w Łąkcie Górnej , Mieszana czteroklasowa szkoła powszechna w Okulicach , Mieszana czteroklasowa szkoła powszechna w Trzcianie , Mieszana czteroklasowa szkoła powszechna w Woli Zabierzowskiej , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Gierczycach , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Krzyżanowicach , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Muszkatówce , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Podgrabiu , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Wyżycach , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna we Wrzępi , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Klęczanie , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Lubomierzu , Mieszana pięcioklasowa szkoła powszechna w Rzezawie , Mieszana siedmioklasowa szkoła powszechna w Kłaju , Mieszana siedmioklasowa szkoła powszechna w Wiśniczu Nowym , Mieszana trzyklasowa szkoła powszechna w Gawłowie , Mieszana trzyklasowa szkoła powszechna w Proszówkach , Mieszana trzyklasowa szkoła powszechna w Rozdzielu , okładka , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Dziewinie , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Mielnicy , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Uściu Solnym , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Wiśniczu Starym , pusta strona , Siedmioklasowa szkoła powszechna im. Kazimierza Pułaskiego w Skale nad Zbruczem , Siedmioklasowa szkoła powszechna im. św. Scholastyki w Staniątkach , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Jezierzanach , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Lipnicy Murowanej , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Łapanowie , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Woli Batorskiej , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Bilczu Złotym , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Buczkowie , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Grobli , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Łapczycy , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Nieszkowicach Wielkich , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Targowisku , Sześcioklasowa szkoła powszechna w Zabierzowie , Szkoła powszechna w Bochni , Szkoła powszechna w Cerekwi , Szkoła powszechna w Chronowie , Szkoła powszechna w Chrostowej , Szkoła powszechna w Jurjampolu , Szkoła powszechna w Marszowicach , Szkoła powszechna w Nowosiółce , Szkoła powszechna w Rajbrocie , Szkoła powszechna w Sobolowie , Szkoła powszechna w Szczytnikach , Szkoła powszechna w Wiatowicach , Szkoła powszechna w Zborczycach , Trzyklasowa mieszana szkoła powszechna w Baczkowie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Kamionnej , Trzyklasowa szkoła powszechna w Kobylu , Trzyklasowa szkoła powszechna w Łąkcie Dolnej , Trzyklasowa szkoła powszechna w Łazach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Siedlcu , Trzyklasowa szkoła powszechna w Stanisławicach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Tarnawie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Żegocinie , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ] , Żeńska ośmioklasowa szkoła powszechna im. Św. Kingi w Bochni , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna im. królowej Barbary w Bochni , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna im. Królowej Jadwigi w Bochni , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna w Borszczowie , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna w Niepołomicach
  • Znani ludzie: