Liczba stron:

290
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; powiaty Gniew - Gorlice
Słowo kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
  • Województwa w 1926 r.: krakowskie , poznańskie , miasto st. Warszawa , pomorskie , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Województwa w 2017 r.: kujawsko-pomorskie , mazowieckie , małopolskie , pomorskie , wielkopolskie , pusta strona , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 1926 r.: Warszawa miasto , pusta strona , gnieźnieński , gniewski , gorlicki , okładka , strona tytułowa
  • Powiaty w 2017 r.: Warszawa , starogardzki , gorlicki , pusta strona , gnieźnieński , tczewski , kwidzyński , okładka , strona tytułowa , poznański , świecki
  • Zmienna językowa Warszawa , Moszczenica (pow. gorlicki) , pusta strona , Gniezno , Dzierzążno , Gorlice , Imielenko , Nowe Lignowy , Lalkowy , Lipiagóra , Tymawa , Jaźwiska , Rakówiec (pow. gniewski) , Wielkie Gronowo , Lisówko , Janiszewko , Frąca , Szprudowo , Gręblin , Szlacheckie Lignowy , Piaseckiepole , Widlice , Opalenie , Ciepłe , Bochlin , Milewko , Pieniążkowo , Bobrówiec , Kościelna-Jania , Półwieś , Czerwińsk , Leśna-Jania , Rynkówka , Kierwałd , Skiereszewko , Strychowo , Wełnica , Zdziechowa , Żydówko , Ułanowo , Świniary , Skrzetuszewo , Małe Świątniki , Dalki , Kłecko , Kobylica , Lednogóra , Pomarzany , Pyszczyn , Rzegnowo , Olekszyn , Mnichowo , Komorowo , Turostowo , Mielno , Dziekanowice , Charbowo , Modliszewko , Węgorzewo , Braciszewo , Dębnica , Fałkowo , Goślinowo , Jankówko , Kiszkowo , Łagiewniki Kościelne , Łubowo , Modliszewo , Osiniec , Obora , Popowo Tomkowe , Siemianowo , Pustachowa , Wielkie Świątniki , Bednarka , Biecz , Bielanka , Biesna , Bieśnik , Blechnarka , Dominikowice , Glinik Mariampolski , Gładyszów , Grudna Kępska , Kobylanka , Konieczna , Kryg , Krywa , Kunkowa , Kwiatonowice , Kwiatoń , Libusza , Łosie , Łużna , Męcina Wielka , okładka , strona tytułowa , Janowo (pow. gniewski) , Dąbrówka (pow. gniewski) , Rudno (pow. gniewski) , Wielki Garc , Bielsk (pow. gniewski) , Brody (pow. gniewski) , Ostrowite (pow. gniewski) , Kopytkowo (pow. gniewski) , Gogolewo (pow. gniewski) , Ujazd (pow. gnieźnieński) , Woźniki (pow. gnieźnieński) , Wilkowyja (pow. gnieźnieński) , Sławno (pow. gnieźnieński) , Róża (pow. gnieźnieński) , Mieleszyn (pow. gnieźnieński) , Mączniki (pow. gnieźnieński) , Gniewkowo (pow. gnieźnieński) , Karczewko , Sokolniki (pow. gnieźnieński) , Bielawy (pow. gnieźnieński) , Gorzuchowo (pow. gnieźnieński) , Kowalewo (pow. gnieźnieński) , Kalina (pow. gnieźnieński) , Kamieniec (pow. gnieźnieński) , Owieczki (pow. gnieźnieński) , Piekary (pow. gnieźnieński) , Rybno (pow. gnieźnieński) , Czarne (pow. gorlicki) , Klęczany (pow. gorlicki) , Klimkówka (pow. gorlicki) , Leszczyny (pow. gorlicki)
  • Miejscowości w 2017 r.: Niemcza , Zemsko , Sokołów (Sokołów Podlaski) , Studzienice , Kolniczki , Łapczyca , Stanisławice , Luboń , Karwia , Białystok , Szczekociny , Lubliniec , Sielce , Broniszew , Garnek , Zaprudzie Małe , Zaskrodzie , Głowienka , Jasionka , Margonin Wieś , Masłowice , Stajkowo , Wołczkowce , Trzeszczany , Horby , Zasław , Warlubie , Nick , Plebanja , Krzyszkowice , Czarnów (pow. błoński) , Kraśniany , Ropica Ruska , Krzesk Stary , Czarnotrzew , Blochy , Węgliska , Miernów , Działoszyce , Stępocice , Wielgus , Dzierążnia , Wiślica , Koszyce Kieleckie , Przemyków , Korczyn Stary , Gabułtów , Skorocice , Sieradzice , Kazimierza Mała , Zagórzyce , Skowronno , Opatowiec , Kamieńsk , Łęczno , Przygłów , Klementynów , Byki , Krzyżanów , Bujny , Siomki , Szczepanowice , Łazy-Duże , Parzniewiczki , Longinówka , kol. Jarosty , Krzepczów , Boryszów , Żarnowica , Mąkolice , Uszczyn , Witów , Zalesice , Gorzkowice , Bęczkowice , Rzeczków (pow. piotrkowski) , Strzyżewice (pow. piotrkowski) , Gościmowice , Włodzimierzów , Dobrzelów , Niedyszyna , Ruszczyn , Lutosławice , Lubiec , Bielska-Wola , Podstole , Bogdanów , Gieski , Zdzieszulice , Parzniewice , Rassy , Łękińsko , Mzurki , Karczmy , Bocianicha , Danielów , Podwody , Trząs , Niechcice , Cieszanowice , Plucice , Rogowiec , Żłobnica , Kamocin , Sromutka , Grocholice , Szczukocice , Pytowice , Gorzędów , Kozniewice , Sobakówek , Gajkowice , Milejów , Krężna , Wola Krzysztoporska , Huta Lubycka , Werchrata Monastyr , Rzyczki , Kolonja Łaszewska , Dzieczewo , Lipa-Miklas , Jadowniki , Mostki , Chybice
  • Instytucje: Czteroklasowa szkoła powszechna w Libuszy , Czteroklasowa szkoła powszechna w Łosiach , Czteroklasowa szkoła powszechna w Opaleniu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Dąbrówce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Gliniku Marjampolskim , Dwuklasowa szkoła powszechna w Gładyszowie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Gogolewie , Dwuklasowa szkoła powszechna w Jaźwiskach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Krywej , Dwuklasowa szkoła powszechna w Lalkowach , Dwuklasowa szkoła powszechna w Lipiejgórze , Dwuklasowa szkoła powszechna w Piaseckimpolu , Dwuklasowa szkoła powszechna w Rynkówce , Dwuklasowa szkoła powszechna w Szlacheckich Lignowach , Ewangelicka i katolicka jednoklasowa szkoła powszechna w Węgorzewie , Ewangelicka jednoklasowa szkoła powszechna w Modliszewie , Ewangelicka szkoła powszechna w Charbowie , Ewangelicka szkoła powszechna w Kłecku , Ewangelicka szkoła powszechna w Łubowie , Ewangelicka szkoła powszechna w Mieleszynie , Ewangelicka szkoła powszechna w Mnichowie , Ewangelicka szkoła powszechna w Olekszynie , Ewangelicka szkoła powszechna w Rybnie , Ewangelicka szkoła powszechna w Rzegnowie , Ewangelicka szkoła powszechna w Turostowie , Franciszkańska szkoła powszechna w Gnieźnie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bielance , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bielsku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Biesnej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Blechnarce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Bobrówcu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Brodach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Czarnem , Jednoklasowa szkoła powszechna w Janiszewku , Jednoklasowa szkoła powszechna w Janowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Klęczanach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Klimkówce , Jednoklasowa szkoła powszechna w Koniecznej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Kwiatoniu , Jednoklasowa szkoła powszechna w Leszczynach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Męcinie Wielkiej , Jednoklasowa szkoła powszechna w Nowych Lignowach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Rakówcu Wyb. , Jednoklasowa szkoła powszechna w Strychowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Świniarach , Jednoklasowa szkoła powszechna w Szprudowie , Jednoklasowa szkoła powszechna w Wełnicy , Jednoklasowa szkoła powszechna we Frący , Katolicka dwuklasowa szkoła powszechna w Modliszewku , Katolicka dwuklasowa szkoła powszechna w Sławnie , Katolicka dwuklasowa szkoła powszechna w Zdziechowej , Katolicka jednoklasowa szkoła powszechna w Braciszewie , Katolicka jednoklasowa szkoła powszechna w Dzierzążnie , Katolicka jednoklasowa szkoła powszechna w Oborze , Katolicka jednoklasowa szkoła powszechna w Owieczkach , Katolicka jednoklasowa szkoła powszechna w Skiereszewku , Katolicka szkoła powszechna w Dębnicy , Katolicka szkoła powszechna w Fałkowie , Katolicka szkoła powszechna w Gniewkowie , Katolicka szkoła powszechna w Gorzuchowie , Katolicka szkoła powszechna w Goślinowie , Katolicka szkoła powszechna w Imielenku , Katolicka szkoła powszechna w Jankówku , Katolicka szkoła powszechna w Kalinie , Katolicka szkoła powszechna w Kamieńcu , Katolicka szkoła powszechna w Karczewku , Katolicka szkoła powszechna w Kiszkowie , Katolicka szkoła powszechna w Kowalewie , Katolicka szkoła powszechna w Lednogórze , Katolicka szkoła powszechna w Łagiewnikach Kościelnych , Katolicka szkoła powszechna w Łubowie , Katolicka szkoła powszechna w Mącznikach , Katolicka szkoła powszechna w Mielnie , Katolicka szkoła powszechna w Mnichowie , Katolicka szkoła powszechna w Osińcu , Katolicka szkoła powszechna w Piekarach , Katolicka szkoła powszechna w Popowie Tomkowym , Katolicka szkoła powszechna w Pustachowej , Katolicka szkoła powszechna w Pyszczynie , Katolicka szkoła powszechna w Róży , Katolicka szkoła powszechna w Rybnie , Katolicka szkoła powszechna w Siemianowie , Katolicka szkoła powszechna w Skrzetuszewie , Katolicka szkoła powszechna w Ujeździe , Katolicka szkoła powszechna w Wilkowyi , Katolicka szkoła powszechna w Woźnikach , Katolicka szkoła powszechna w Żydówku , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna w Bieczu , Męska siedmioklasowa szkoła powszechna w Gorlicach , Miejska szkoła zawodowa dokształcająca nr 5 w Warszawie , Mieszana dwuklasowa szkoła powszechna w Kwiatonowicach , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Bednarce , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Bieśniku , Mieszana jednoklasowa szkoła powszechna w Kunkowej , Mieszana trzyklasowa szkoła powszechna w Grudnej Kępskiej , Niemiecka prywatna szkoła wydziałowa w Gnieźnie , okładka , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Kobylance , Pięcioklasowa szkoła powszechna w Łużnej , Polsko-katolicka szkoła powszechna w Małych Świątnikach , Polsko-katolicka szkoła powszechna w Wielkich Świątnikach , pusta strona , Siedmioklasowa szkoła powszechna w Moszczenicy , Świętojańska szkoła powszechna w Gnieźnie , Świętomichalska szkoła powszechna w Gnieźnie , Szkoła ludowa w Kopytkowie , Szkoła powszechna w Bielawach , Szkoła powszechna w Bochlinie , Szkoła powszechna w Ciepłem , Szkoła powszechna w Czerwińsku , Szkoła powszechna w Dalkach , Szkoła powszechna w Dziekanowicach , Szkoła powszechna w Gręblinie , Szkoła powszechna w Jaźwiskach , Szkoła powszechna w Kierwałdzie , Szkoła powszechna w Kłecku , Szkoła powszechna w Kobylicy , Szkoła powszechna w Komorowie , Szkoła powszechna w Leśnej-Jani , Szkoła powszechna w Lisówku , Szkoła powszechna w Milewku , Szkoła powszechna w Ostrowitem , Szkoła powszechna w Pieniążkowie , Szkoła powszechna w Półwsi , Szkoła powszechna w Pomarzanach , Szkoła powszechna w Rakówcu , Szkoła powszechna w Rudnie , Szkoła powszechna w Sokolnikach , Szkoła powszechna w Tymawie , Szkoła powszechna w Ułanowie , Szkoła powszechna w Widlicach , Szkoła powszechna w Wielkim Garcu , Szkoła powszechna w Wielkim Gronowie , Szkoła wydziałowa w Gnieźnie , Trzyklasowa szkoła powszechna w Dominikowicach , Trzyklasowa szkoła powszechna w Kościelnej-Jani , Trzyklasowa szkoła powszechna w Krygu , tytułowa strona; napis: "TO THE AMERICAN NATION FROM THE SCHOOLS OF POLAND" [DLA NARODU AMERYKAŃSKIEGO OD POLSKICH SZKÓŁ] , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna im. Wincentego Pola w Gorlicach , Żeńska siedmioklasowa szkoła powszechna w Bieczu
  • Znani ludzie: