Liczba stron:

112
Etykieta tomu: Polacy w Austrii
Słowo kluczowe tomu: Polacy w Austrii;
  • Województwa w 1926 r.: Austria , pusta strona , okładka
  • Województwa w 2017 r.: Austria , pusta strona , okładka
  • Powiaty w 1926 r.: pusta strona , Austria , okładka
  • Powiaty w 2017 r.: Austria , pusta strona , okładka
  • Zmienna językowa Wien , pusta strona , okładka
  • Miejscowości w 2017 r.: Krąpiewo , Luboń , Kolonja Łaszewska
  • Instytucje: Austriacko-Polska Izba Handlowa w Wiedniu , Domus Viennensis Ecclesia Polonorum Congregationis a Resurrectione D. N. Jesu Christi , okładka , Polskie Akademickie Stowarzyszenie "Ognisko" w Wiedniu , Polskie Socjal-Demokratyczne Polityczne Stowarzyszenie w Wiedniu "Proletaryat" (Soz.-dem. Polnisch politischer Verein in Wien) , Polskie Stowarzyszenie "Ojczyzna" ("Ojczyzna" Stowarzyszenie Chrześcijańskich Robotników w Wiedniu) , Polskie Stowarzyszenie Strzecha w Wiedniu , Polskie Towarzystwo Opieki , Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu , pusta strona , Redakcja "Polskich Wiadomości" , Stowarzyszenie zapomogowe Przytulisko polskie w Wiedniu , Związek Legionistów Polskich , Związek Polskich Stowarzyszeń w Wiedniu "Ognisko" "Ojczyzna" "Opieka" "Oświata" "Przytulisko polskie" "Strzecha" , życzenia
  • Znani ludzie: