Lista artykułów

Pomóż nam tworzyć portal

Portal nasz, który uruchamiamy 18 października 2017 roku pod tytułem „Polska1926. Portret zbiorowy II RP”, jest i będzie „w budowie” wręcz – w „nieustającej budowie”…

Nie dlatego, że – z racji krótkiego czasu, jaki minął od entuzjastycznego podjęcia pracy w Ośrodku KARTA do przedstawienia „światu” efektów – nie wszystko już osiągnęło taką postać, jak sobie zaplanowaliśmy. Główna przyczyna tkwi w ogromnym wyzwaniu, przed którym chcemy postawić wszystkich, którym bliska jest idea spojrzenia w minione 100 lat przez losy ludzi (i ich potomnych), którzy w 1926 roku, kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, złożyli swoje podpisy pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych – w podzięce za pomoc w stanowieniu Niepodległej.

 

Uruchamiając portal, publikujemy blisko 246 200 nazwisk, które pozyskaliśmy dzięki wielkiej życzliwości i zrozumieniu wspólnej sprawy przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne, które rozpoczęło proces odczytywania nazwisk z pierwszych 13 tomów Deklaracji, udostępnionych przez Bibliotekę Kongresu kilka lat temu.

 

Dzisiaj – dzięki wysiłkowi i uporowi wielu ludzi (przywołujemy Ich w różnych miejscach naszego portalu), którym wyrażamy naszą wdzięczność, a przede wszystkim Bibliotece Polskiej w Waszyngtonie, która udostępniła nam skany Deklaracji (przygotowane wspólnie z Biblioteką Kongresu USA) – możemy przedstawić Państwu wszystkie 111 tomów, 30 tysięcy stron Deklaracji, z umieszczonymi tu wszystkimi podpisami, a jest ich… 5,5 miliona!

 

Odczytanie tych nazwisk, odtworzenie losów tych ludzi, zobaczenie związków, jakie łączą nas z nimi i z tamtą przeszłością – jest właśnie tym zadaniem, przed którym stajemy.

 

Zapraszamy Państwa do tego wielkiego dzieła – skromnym wezwaniem – Pomóż nam tworzyć portal!

 

Wezwanie kierujemy i do pojedynczych osób i do grup, pasjonatów badania historii rodzinnej czy lokalnej – profesjonalnych badaczy historii i amatorów; uczniów i nauczycieli, którzy czują wagę tradycji swoich szkół; do społeczności gmin, miast i miasteczek, władz samorządowych, którym nieobce jest zainteresowanie historią regionu, poczucie tożsamości z miejscem i duma z przeszłości; do dziennikarzy i publicystów; do biznesmenów, pisarzy i artystów… Wszyscy Państwo znajdziecie tu pole do swojego działania czy szukania inspiracji badawczej lub twórczej lub możliwość szlachetnego wsparcia pracy innych.

 

Jak można pomóc

 

1. Odczytanie nazwiska/nazwisk

Dla nas odczytanie nazwiska to zgromadzenie i zapisanie informacji o podpisie i/lub podpisanej osobie – może dotyczyć to zarówno pojedynczego podpisu/nazwiska/osoby, jak również wielu podpisów/nazwisk złożonych na stronie/stronach Deklaracji.

 

Do zgromadzenia tych informacji, w sposób uporządkowany, może posłużyć ten pomocniczy arkusz (do pobrania), który wypełniony (niekoniecznie w 100%!) wraz z materiałami dodatkowymi (pliki tekstowe i zdjęcia), można przesłać drogą mailową na adres: [email protected].

 

W wypadku chęci podjęcia pracy nad większą liczbą podpisów – prosimy o wcześniejszy (mailowy) kontakt – ukierunkujemy pracę, wyjaśnimy ewentualne wątpliwości, szczególnie – uprzedzimy czy praca taka nie jest podejmowana przez inne osoby lub środowiska, aby zapobiec dublowaniu wysiłku.

 

UWAGA! Musimy prosić Państwa o przesyłanie tylko takich materiałów dodatkowych w postaci tekstów czy zdjęć, do których macie majątkowe prawa autorskie, licencje do dysponowania nimi lub znajdują się one w domenie publicznej. W innych przypadkach prosimy o kontakt.

 

2. Dopełnianie lub poprawa informacji o osobach, których nazwiska zostały odczytane; pisanie lub dopełnianie ich biografii

Drobne dopełnienia czy poprawa informacji – mogą być dokonywane za pomocą zgłoszeń mailowych na adres [email protected].

 

W przypadku znacznych ingerencji w przedstawione już zestawy danych czy biogramy osób lub gotowości stworzenia rozbudowanych biografii osób odnalezionych na stronach Deklaracji, to proces podobny do opisanego w poprzednim punkcie i tu także może posłużyć załączony arkusz.

 

W przypadku chęci napisania/dopełniania biografii osób za pomocą wielu materiałów tekstowych czy ikonograficznych – także prosimy o wcześniejszy kontakt, w celu ustalenia wielkości przesyłanych materiałów i ewentualnego ich skracania lub redagowania. Uwagi dotyczące odpowiedzialności za publikację materiałów – jak wyżej.

 

Uwaga! Osoby podpisane pod Deklaracją, których biografie zostaną zapisane przez ciekawe teksty czy fotografie, znajdą się w zakładce „OSOBY”.

 

3. Zrealizuj z nami projekt szkolny, lokalny lub badawczy

Podejmowanie działań nad odczytaniem nazwisk osób, które podpisały się 91 lat wcześniej w naszej szkole czy miejscowości, prześledzenie późniejszych losów tych wszystkich lub wybranych osób, kreacja artystyczna (np. film, spektakl, reportaż) na podstawie ich biografii – może być niezwykłym doświadczeniem, wręcz przygodą i znakomitym projektem edukacyjnym, badawczym czy artystycznym – bardzo do nich zachęcamy!

 

Sugerujemy jednak zgłoszenie do nas takiego projektu, aby także zapobiec dublowaniu wysiłku i pracy.

 

Uwaga! Informacje o podjętych i zrealizowanych projektach oraz ich efektach będziemy publikowali na portalu w zakładce „PROJEKTY” – aby inspirować innych i umożliwić także nawiązywanie współpracy czy partnerstw. Efekty w postaci odcztanych nazwisk czy biografii będą publikowane na portalu.

 

4. Partnerstwo i wsparcie finansowe

Fundacja Ośrodka KARTA – realizator projektu, twórca oraz „nieustający budowniczy” portalu jest organizacją pożytku publicznego, która nie ma żadnych własnych funduszy i pracuje wyłącznie w oparciu o granty oraz darowizny – osób prywatnych, instytucji czy wpłaty z 1% podatku.

 

Portal, który Państwu oferujemy, powstał w chwilach dużego entuzjazmu dzięki „inicjującym” darowiznom kilku instytucji, które „porwaliśmy” naszą wizją i którym za to ogromnie dziękujemy!

 

Powstał jednak z nadzieją, że możliwe będzie długie trwanie, że będziemy mogli sprostać szerokiemu (jesteśmy pewni!) odzewowi społecznemu, że znajdziemy środki na pracę redaktorów, informatyków, animatorów projektów i wszystkich, których praca będzie niezbędna, byśmy mogli zrealizować nasz Wielkie Dzieło. Wszystkich – osoby prywatne, instytucje, jednostki samorządowe, wielki i mały biznes – prosimy o wsparcie naszych działań.

 

Wkrótce uruchomimy tu specjalne mechanizmy ułatwiające takie wsparcie metodą on-line, ale już teraz można dokonywać zgłoszeń chęci podjęcia partnerstwa czy sponsoringu za pośrednictwem maila: [email protected] lub dokonywać wpłat.

za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka KARTA

lub wprost na konta Fundacji Ośrodka KARTA:

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 90 2030 0045 1110 0000 0415 5420

Dla zagranicy:

Bank BNP PARIBAS S.A
PL 90 2030 0045 1110 0000 0415 5420 (PLN)
PL 39 2030 0045 3110 0000 0034 6670 (EUR)
PL 18 2030 0045 3110 0000 0034 6660 (USD)

SWIFT CODE: PPABPLPKXXX

Tytuł wpłaty: Projekt Polska 1926

Wszystkim, którzy nas wesprą w ten lub inny sposób, podziękujemy imiennie na podstronie Pomogli nam tworzyć portal.

Kategoria

Lista artykułów