Lista artykułów

Finał konkursu RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ

9 listopada 2018, w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, odbył się finał konkursu RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ. W uroczystości uczestniczyły nagradzane i wyróżniane zespoły z całej Polski, jurorzy i sponsorzy konkursu, a także zaproszeni goście.

 

Uroczystość była transmitowana na żywo.

 

Mamy też galerię zdjęć z uroczystości w Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

(Autor fot.  Maciej Łabudzki "jak to się robi studio")

Także film - skrót całości.

 

Po krótkich filmowych prezentacjach prac i rozmowach z Zespołami, które prowadzili w imieniu Jury - Agnieszka Kudełka z Ośrodka KARTA i Krzysztof Willmann - badacz literatury i znawca "Deklaracji..." , Komunikat Jury odczytał prezes Ośrodka KARTA - Zbigniew Gluza i wręczono nagrody i wyróżnienia.

 

(Wrótce w odpowiednich miejscach ukażą się nagrodzone prace.)

 

Komunikat Jury konkursu „Rówieśnicy Niepodległej”

 

Konkurs „Rówieśnicy Niepodległej” został ogłoszony przez Ośrodek KARTA w ramach projektu „Nieskończenie Niepodległa” – realizowanego dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Punktem odniesienia stała się „Polska Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych”. Ten dokument, umieszczony na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” (nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl), to 111-tomowy album z podziękowaniami dla narodu amerykańskiego, za pomoc jakiej Stany Zjednoczone udzieliły Polsce w odzyskaniu niepodległości i za wsparcie humanitarne po I wojnie światowej. Na 30 tysiącach stron, w 1926 roku, podpisało się 5,5 miliona polskich obywateli wszystkich narodowości. Najmłodsi podpisujący „Deklarację” mieli 7 lat – urodzili się w 1918 roku – to rówieśnicy odzyskania niepodległości. Stąd tytuł konkursu, kierowanego do młodzieży.

 

Organizatorzy wychodzili z założenia, że każda społeczność, każda szkoła, każdy uczeń może znaleźć wśród podpisanych osób kogoś dla siebie bliskiego, ważnego lub interesującego i przez jego/jej losy może opowiedzieć o fragmencie historii Niepodległej. Opowieści te złożą się na zbiorowy portret społeczności II RP i będą niebanalnym sposobem świętowania 100-lecia Niepodległości – także lokalnie.

 

Zaproponowano dwie ścieżki konkursu, umożliwiające młodym autorom pracę w ramach różnych instytucji (szkoły, biblioteki, domy kultury, ale także grupy nieformalne, rodzina itp.) i wykorzystanie zgromadzonych materiałów źródłowych albo do różnego rodzaju prezentacji biografii bohaterów, albo do działań animacyjnych w środowiskach lokalnych, odniesionych do tych losów lub nimi inspirowanych. Ponieważ większość nadesłanych prac miała elementy obydwu kategorii konkursu, Jury postanowiło oceniać wszystkie prace łącznie, już nie kategoryzując nagród.

 

Nadesłane prace opisywały losy niekiedy bardzo wielu bohaterów, których podpisy odczytano z kart „Deklaracji” w miejscowości czy szkole autorów, innym razem były rozbudowaną, znakomicie udokumentowaną historią życia jednej osoby. Sięgano do miejsc odległych – na dawnych Kresach II Rzeczpospolitej lub szukano bardzo blisko – w archiwum domowym czy szkolnym.

 

Wykorzystano wiele form przedstawiania odnalezionych materiałów takich, jak prezentacja multumedialna, film dokumentalny, fabularny czy rekonstrukcja historyczna, wystawa, publikacja książkowa, artykuł gazetowy, komiks, a nawet gra terenowa. Kilka prac było wieloelementowych.

 

Jury konstatowało, że prace te przynosiły dużo nowej wiedzy i dawały naprawdę coś trwałego lokalnym społecznościom, w wielu miejscach stały się dopiero punktem otwarcia – a „Deklaracja” jawi się w nich jako pole dalszej ciekawej eksploracji historycznej.

 

 

Dwuetapowe Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

 

I NAGRODA 4500 zł

 

Jakub Dzik ze Społecznego Gimnazjum „Startowa” w Warszawie, Maja Dzik z SP nr 359 w Warszawie, Michał Dziergas, Mikołaj Szostak, Nikodem Nycz, Patryk Góra z ZSP w Bestwinie, za pracę „Janowiccy rówieśnicy Niepodległej – 100 lat w służbie małej i dużej ojczyźnie”, pokazującą losy 41 osób związanych rodzinnie z autorami, opiekunki Katarzyna Dzik z Warszawy i Dorota Surowiak z Bestwiny.

 

Praca - publikacja „Janowiccy rówieśnicy Niepodległej – 100 lat w służbie małej i dużej ojczyźnie”

 

I NAGRODA 4500 zł

 

Paulina Basek, Krzysztof Bogusz, Karolina Kosil, Olga Łukasiewicz, Dawid Nagadowski, Igor Pazura, Wiktoria Podstawka, Miłosz Rosa, Julia Wiśniewska w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stoczku Łukowskim, za film „Rówieśnicy Niepodległej w Stoczku Łukowskim”, przyjmujący za punkt wyjścia szkolną fotografię, w którym życiorysy nauczycieli podpisanych pod „Deklaracją” czy podpisy 12 żydowskich dzieci stały się kanwą opowieści o społeczności Stoczka w okresie międzywojennym, opiekunki Agnieszka Barej – bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim i Hanna Stosio – prezeska Towarzystwa Przyjaciół Stoczka Łukowskiego.

 

Praca - film „Rówieśnicy Niepodległej w Stoczku Łukowskim”

 

II NAGRODA 3500 zł

 

Szymon Konik, Miłosz Dąbrowski, Patrycja Poznańska, Zuzanna Nienałtowska, Milena Urbańska, Amelia Wiszenko ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, za pracę „Józefa Fiedorowicz – śladami tajnego nauczania”, mającą charakter rekonstrukcji historycznej z komentarzem historyka/ucznia, opiekun Mariusz Sokołowski – nauczyciel historii.

 

Praca - film „Józefa Fiedorowicz – śladami tajnego nauczania”

 

II NAGRODA 3500 zł

 

Barbara Orzeł i Milan Koczar z I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w ZSO w Żorach oraz Błażej Konsek z ZS Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach, za pracę „Augustyn Wróbel – jeden z 5,5 miliona”, składającą się z filmu, książki biograficznej i wystawy (z elementami happeningu), pokazującą typowe/nietypowe losy Ślązaka, opiekunka Elżbieta Koczar – pracowniczka Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach oraz matka członka Zespołu.

 

Praca - film „Augustyn Wróbel – jeden z 5,5 miliona”

 

III NAGRODA 2500 zł

 

Franciszek Podłęcki, Dawid Reczek, Dariusz Piotr Sapeta, Magdalena Borowiec, Zuzanna Gemza z LO im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, za dokumentalny film biograficzny „˂<Pracą i Prawdą>> Baron Jan Albin Götz Okocimski (1864–1931)” poświęcony losom założyciela i opiekuna szkoły w Okocimiu, wymienionego na kartach „Deklaracji”, opiekun dr Piotr Paweł Duda – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Praca - film „˂<Pracą i Prawdą>> Baron Jan Albin Götz Okocimski (1864–1931)”

 

III NAGRODA 2500 zł

 

Ewelina Banaszek, Jakub Kosakowski, Dominik Gałązka z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, za film „Pozostawili ślad – o uczniach drohobyckiego gimnazjum”, będący montażem źródeł, opowiadających w filmie i wystawie losy czterech uczniów i ich nauczyciela – Bruno Schulza, opiekunka Alina Ślimak – nauczycielka języka polskiego.

 

Praca - film „Pozostawili ślad – o uczniach drohobyckiego gimnazjum”

 

Wyróżnienia książkowe, oznaczające pakiety książek dla instytucji sprawujących opiekę nad Zespołami autorskimi, o wartości 300 zł każdy

 

Patrycja Letkiman, Weronika Kaczorowska, Maria Kołaczkowska, Zuzanna Gierwatowska z ZS Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu, za pracę „Narzym – pokolenia”, prezentującą kilku spośród odnalezionych 60 sygnatariuszy „Deklaracji” z Narzymia, opieka Anna Szambora-Jaszewska.

 

Praca - prezentacja  „Narzym – pokolenia”

 

Klaudia Łojewska, Mateusz Kujawski, Mateusz Kazanowski z IV LO im. Witolda Pileckiego w Piasecznie, za prezentację multimedialną „Jan Stryczyński we wspomnieniach i fotografiach”, opiekunka Izabela Kłagisz – nauczycielka historii.

 

Praca - pdf (prezentacja bez dźwięków) „Jan Stryczyński we wspomnieniach i fotografiach”

 

Mateusz Nowak, Wiktor Zagozdon, Jakub Chromiński z IV LO im. Witolda Pileckiego w Piasecznie, za pracę o charakterze wywiadu dziennikarskiego „Historia jednej kobiety”, opiekunka  Izabela Turlejska – bibliotekarka.

 

Aleksandra Oskierko, Julia Kołakowska, Wiktor Kłobuchowski z IV LO im. Witolda Pileckiego w Piasecznie, za film fabularny „Wolność nie ma ceny” – historię dwóch braci – żołnierzy AK, więźniów obozów koncentracyjnych i więzień stalinowskich, opiekun Dariusz Wasilewski – nauczyciel historii.

 

Praca - film „Wolność nie ma ceny”

 

Jan Marszałek, Lena Mazurkiewicz, Nikodem Leś, Izabela Bigos, Izabela Hajec, Klaudia Rataj z III LO w ZS w Przecławiu, za pracę „Władysław Żątowski – Rówieśnik Niepodległej”, składającą się z prezentacji multimedialnej, „wieczoru Niepodległościowego” i gry terenowej, opiekun Stanisław Wilczyński – nauczyciel historii.

 

Praca - prezentacja „Władysław Żątowski – Rówieśnik Niepodległej”

 

Maria LichograjMikołaj Łupiński, Julita Łyś, Michalina Moszyńska, Klaudia Soszyńska, Piotr Prekurat, Klaudia Rombel, Justyna Szczygielska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, za prace „Nawiedzony dom” i „Szkolna miłość” – artystyczne wariacje na tematy historyczne, opiekunki Ewa Wysocka – nauczycielka języka polskiego, Jolanta Hardej i Małgorzata Olczak – bibliotekarki w SP 1 w Siedlcach.

 

Natalia Irek, Aleksandra Szot, Kacper Trzaskowski z Liceum CXXIV przy Instytucie Głuchoniemych im. księdza Jakuba Falkowskiego w Warszawie, za pracę „Ludgard Hendzel - absolwent Instytutu Głuchoniemych”, opiekunka Ewa Czerkawska – nauczycielka języka angielskiego.

 

Praca - prezentacja Ludgard Hendzel - absolwent Instytutu Głuchoniemych w Warszawie"

 

Iga Pękul, Patrycja Suwała, Małgorzata Konecka, Olga Durjasz, Maciej Malczewski z ZS Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, za pracę „Czego nie było na lekcji historii” – wywiad ze 103-letnią sygnatariuszką „Deklaracji”, opiekun Igor Białostocki – nauczyciel historii.

 

Piotr Pytlarczyk, Klaudia Burs, Joanna Grzegorczyk z V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, za prezentacje uczniów Poniatówki – na stulecie szkoły, opiekunka Romualda Kuśmierczyk – nauczycielka historii.                                                               

 

Warszawa, 9 listopada 2018

 

W imieniu Jury

Przewodniczący Jury

(-) Zbigniew Gluza

 

 

 

Kategoria

Lista artykułów