Lista artykułów

Ośrodek KARTA

Portal Nieskończenie Niepodległa - Ludzie stworzyliśmy w Ośrodku KARTA

 

Kim jesteśmy?


Fundacja Ośrodka KARTA to organizacja pożytku publicznego, powstała na bazie doświadczeń zespołu i zbiorów zgromadzonych przez podziemne pismo „Karta” (powołane w pierwszych tygodniach stanu wojennego, 4 stycznia 1982 roku)

 

Nasza misja:

 

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową. Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy historię widzianą z perspektywy wielu jednostek. Robimy to w taki sposób, że historia staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę, wspiera pojednanie.

 

Jak działamy?

 

Jesteśmy niezależni i apolityczni. Działamy oficjalnie od 1990 roku (w „podziemiu” od stycznia 1982 r.).

Misję realizujemy...:

 

1. Prowadzimy działalność archiwalną

 

Prowadzimy największe w Polsce archiwum społeczne. Archiwalia, które pozyskujemy (głównie od osób prywatnych), to fotografie, dokumenty, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia. Docieramy do świadków historii w Polsce i na całym świecie, nagrywamy ich relacje, zabezpieczamy i chronimy dokumenty, które mogłyby ulec zniszczeniu.

 

 

2. Upowszechniamy historię – prowadzimy działalność wydawniczą i edukacyjną

 

Publikujemy teksty źródłowe i montaże źródeł w kwartalniku historycznym „Karta” oraz w książkach i albumach. Prowadzimy czytelnię naukową. Bezpłatnie udostępniamy źródła w internecie – stworzyliśmy jedną z największych w Polsce bibliotek cyfrowych, z której rocznie korzysta 60 000 czytelników. Organizujemy wystawy fotograficzne. Prowadzimy konkursy historyczne dla młodzieży. Przygotowujemy materiały pomocnicze dla nauczycieli.

 

3. Prowadzimy działalność na rzecz archiwistyki społecznej

 

Jesteśmy rzecznikiem środowiska polskich archiwów społecznych. Integrujemy, promujemy i wzmacniamy już ponad 450 organizacji w Polsce, które zajmują się niezależną, oddolną archiwistyką. Dostarczamy archiwistom bezpłatne narzędzia i wiedzę (np. bazy do archiwizacji zbiorów).     

 

Fundacja Ośrodka KARTA deklaruje, że przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto Stołeczne Warszawa zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na cechy takie jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności.

 

Efekty naszej działalności:

 

a) KARTA zbudowała największe w Polsce archiwum społeczne. Ocaliliśmy od zapomnienia:

 

- 1 800 metrów bieżących dokumentów,

 

- 300 000 zdjęć,

 

- 5 000 nagrań - relacji świadków historii

 

b) Prowadzimy jedną z 20 największych w Polsce Bibliotek Cyfrowych

 

- zawierającą 46 000 publikacji - 300 000 stron, z której rocznie korzysta 18 000 czytelników.   

 

c) Nasze zbiory zgronadzone w wielu kolekcjach, m.in.:

 

- Archiwum Wschodnie (1901-1956),

 

- Archiwum Opozycji (1956-1990),

 

- Kolekcja „Solidarność” – narodziny ruchu (cała dokumentacja z „karnawału Solidarności" - wpisana przez Międzynarodowy Komitet Doradczy UNESCO w ramach programu „Pamięć Świata” na międzynarodową listę najważniejszych światowych zbiorów archiwalnych, wraz z tablicą z „21 postulatami gdańskimi”;

- Archiwum Fotografii – niemal 300 000 zdjęć z lat 1890-1990,

 

- Indeks Represjonowanych - baza danych 1 500 000 biogramów (w tym 270 000 w pełni zweryfikowanych i opublikowanych w 21. tomach publikacji) i dokumentacji osób represjonowanych w ZSRR (przekazany 8 maja 2013 do IPN).      

 

d) Zintegrowaliśmy ruch archiwów społecznych w Polsce w ramach projektów Archiwa społeczne w Polsce oraz Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Skupiamy 450 podmiotów, zajmujących się oddolną dokumentacją.

 

e) Zainicjowaliśmy w 2005 roku (wystawą „Oblicza totalitaryzmów”) powstanie Domu Spotkań z Historią – kultowe miejsce pasjonatów historii w Warszawie.

 

f) Przeprowadziliśmy liczne projekty dokumentacyjno-badawcze, we współpracy z czołowymi historykami w Polsce i na świecie.

 

g) Przeprowadziliśmy 20 edycji konkursu Historia Bliska, dzięki czemu ponad 14 000 uczniów odkryło, zbadało i uratowało dziesiątki tysiący ludzkich historii, przedstawionych w niemal 8 000 prac.

 

h) Prowadzimy projekty i portale edukacyjne, m.in. „uczyć się z historii" (uczyc-sie-z-historii.pl)

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Ośrodek KARTA

 

Kategoria

Lista artykułów