Podpis nr 40 na stronie nr: 9 w tomie nr: 27

Jadwiga Baniak

ur. 1914/06/05 w miejscowości: Odernezm. 1992/09/22 w miejscowości: Łosie

 • Osoba znana jako:
 • Kim był/a w 1926 roku: uczennica szkoły powszechnej
 • Stopień/Funkcja/Tytuł:
Podpis : Jadwiga Baniak
Rozwiń
Zwiń

Biografia

Jadwiga Baniak, po ślubie Górska (1914 - 1992) urodziła się w Odernem 05 czerwca 1914 r. (na zdjęciu z 1928 roku pierwsza z prawej strony).  Uczęszczała do szkoły powszechnej Towarzystwa Szkoły Ludowej w Odernem, prowadzonej przez Zofię Rzeszut. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły i osady występując w zespole artystycznym wraz z siostrą Janiną, będąc członkiem Czytelni Ludowej a także Kasy Stefczyka w Siarach. Ów zespół artystyczny zasłynął w okolicy pięknymi występami. Tygodnik Katolicki „Nasza Sprawa” w numerze 20 z 1937 r na str. 284 odnotował taki występ w Hucie Wysowskiej z okazji święta 3- Maja  w 1937 roku:

„Z Wysowej, pow. Gorlice. Staraniem Czytelni T. S. L. z Wysowej, Huty Wysowskiej i Odernego urządzono w Wysowej uroczysty obchód 3 maja. Po nabożeństwach w kaplicy rzym.-kat. i cerkwi gr.-kat. zebrani Polacy i Rusini wyruszyli w pochodzie do Huty Wysowskiej, gdzie pod otwartym niebem odbyła się akademia. Zagaił ją sołtys z Wysowej, p. Michał Ferenc, poczem na temat związany  z uroczystością przemawiali ks. Mieczysław Pękala, p. komisarz Straży gran., Rafał Sławoszewski, oraz p. Aleks Zięba, rzemieślnik z Wysowej. Następnie dzieci polskie z Huty Wysowskiej wygłosiły kilka deklamacyj. Z wielkim zainteresowaniem i podziwem przypatrywali się zebrani wykonywanym przez młodzież polską z Odernego inscenizacjom, śpiewom i tańcom ludowym. Rota Konopnickiej „Nie rzucim ziemi" zakończyła tę piękną uroczystość, za urządzenie której miejscowa ludność zachowała w sercach głęboką wdzięczność dla jej inicjatorów.

                                                                                                      Uczestnik”

Fot. w galerii: Zespół artystyczny z Odernego – druga od lewej Jadwiga Baniak.

.

            Jadwiga wyszła za mąż za Augustyna Górskiego 15 sierpnia 1937 r.                       Niedługo po ślubie małżonkowie zamieszkali w Odernem w domu pod Czerwoną Górką na tzw Trofilówce, z którego wyjechał na początku wojny na wschód Łemko Trofil Krynicki. Tu urodziła się dwójka starszych dzieci; Ludwik i Bogumiła. Przez pewien czas zamieszkiwali także w tzw. rzeszutówce – w domu wybudowanym przez p. Rzeszutów pod Kiczerą. Po zakończeniu wojny Górscy przeprowadzili się do Łosia. Augustyn podjął pracę w leśnictwie zaś Jadwiga mająca smykałkę do szycia założyła w domu warsztat krawiecki. Obszywała rodzinę a także sąsiadów i znajomych. W rodzinie przybyła dwójka dzieci – Henryk oraz Janina.  Wszystkie ukończyły wyższe uczelnie i pracowały w oświacie.

Augustyn zmarł w wyniku choroby nowotworowej  18 grudnia 1980 r.  Jadwiga pozostała w domu w Łosiu wraz z córką Bogumiłą i zbliżającą się do setki matką Magdaleną. Rok 1989 był niezwykle tragiczny dla jej rodziny. Najpierw 26 kwietnia, nagle, zmarła córka Bogumiła na tydzień przed planowanym ślubem jej córki Małgorzaty, następnie w sierpniu odeszła matka Magdalena. Jadwiga z niedowładem nóg, na wózku inwalidzkim została sama, Do końca swego życia mieszkała u swej młodszej córki Janiny w Tarnowie. Odeszła 22.09.1992r i została pochowana obok męża na cmentarzu w Łosiu.

Zdjęcie wykonane w Odernem za domem rodzinnym Baniaków.  Nazwiska i imiona dzieci, których podpisy znajdują się na karcie szkoły powszechnej w Odernem pogrubiłem:

Na dole moi dziadkowie Magdalena i Wincenty Baniak z najmłodszą córką Janiną.

Stoją od lewej: Henryk Baniak,   Antoni Baniak, starsza siostra babci Magdaleny Petronela i jej córka, Aleksander Baniak, Zofia Baniak i Jadwiga Baniak.

 

Adam Baniak

 • Nazwa szczegółowa instytucji: Szkoła powszechna w Odernem
 • Rodzaj instytucji: szkoła powszechna
 • Szkoła: szkoła powszechna
 • Kierownik: Rzeszutowa Zofja
 • Opiekun: Klebert Zenon
 • Inspektor: Danecki Stanisław
 • Kraj w 1926 r.: Polska
 • Kraj w 2017 r.: Polska
 • Województwo w 1926 r.: krakowskie
 • Województwo w 2017 r.: małopolskie
 • Powiat w 1926 r.: gorlicki
 • Powiat w 2017 r.: gorlicki
 • Miejscowość w 1926 r.: Oderne
 • Miejscowość w 2017 r.: Oderne
Rozwiń
Zwiń
Słowa kluczowe tomu: szkoły powszechne; gimnazja;
Etykieta tomu: szkoły powszechne i gimnazja; powiaty Gorlice-Grudziądz