Podpis nr 34 na stronie nr: 372 w tomie nr: 11

Leszek Teodozy Dąbrowski

ur. 1912 w miejscowości: Kijówzm. 1984 w miejscowości: Szczecin

 • Osoba znana jako: architekt, urbanista
 • Kim był/a w 1926 roku: uczeń Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
 • Stopień/Funkcja/Tytuł: profesor Politechniki Szczecińskiej
Podpis :
Rozwiń
Zwiń

Biografia

Leszek Teodozy Dąbrowski (Kijów 1912 – Szczecin 1984), matura 1931

Był wybitnym polskim architektem i urbanistą XX wieku, profesorem Politechniki Szczecińskiej oraz harcerzem.

Urodził się w Kijowie 12 grudnia 1912 roku. W dzieciństwie wraz z rodziną przeprowadził się do Warszawy, gdzie uczęszczał do liceum im. Stefana Batorego – jednej z najbardziej prestiżowych szkół średnich w Stolicy.

Jego wychowawcami z czasów licealnym byli: Jan Olszewski (rysunek), Józef Szymanowski oraz Stanisław Młodożeniec (język polski). Do klasy uczęszczał m.in. z Witoldem Lutosławskim, późniejszym kompozytorem i dyrygentem. Maturę zdał w 1931 roku.

Szkoła była dla Leszka Dąbrowskiego miejscem nie tylko nauki, ale i rozwijania własnych zainteresowań. To właśnie wtedy związał się z harcerstwem. Był członkiem, a następnie harcmistrzem 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Pomarańczarnia”. W następnych latach, już jako student Politechniki Warszawskiej, organizował wiele obozów letnich i zimowych dla harcerzy. Był również jednym z wychowawców późniejszych bohaterów Szarych Szeregów, m.in. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka”.

Studia udało mu się ukończyć jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako projektant w Sekcji Budowy Ogródków Jordanowskich w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Okupację spędził w Wilnie, gdzie był dwukrotnie aresztowany za działalność konspiracyjną w Szarych Szeregach.

W latach okupacji pomógł wielu ludziom uniknąć represji politycznych – jako kierownik wileńskiej stolarni „Bałdas” mógł wystawiać zaświadczenia zwalniające z wywozów na przymusowe roboty do Niemiec. Dzięki jego pomocy, aresztowania uniknęła m.in. córka generała Fieldorfa „Nila” czy aktor Kazimierz Brusikiewicz.

Po wojnie przebywał w różnych polskich miastach i  angażował się w życie intelektualne.

Lata 1954-1970 spędził we Wrocławiu, gdzie był głównym architektem miasta i planował jego odbudowę po zniszczeniach wojennych. Równolegle pracował jako wykładowca, a następnie dziekan wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Studenci darzyli dr hab. Leszka Dąbrowskiego wielkim podziwem i sympatią, traktowali go jako „mistrza i ojca”. Z ogromnym żalem żegnali go, gdy na skutek wydarzeń marcowych z 1968 roku, został zwolniony z pracy. Całą sytuację opisał Zygmunt Skrzydlewski (1922-1994), jeden z wychowanków L. Dąbrowskiego:

„Gdy w roku 1968, w czasie wydarzeń marcowych, chciano nierozumną decyzją oddzielić wychowawców od młodzieży, Leszek Dąbrowski nie usłuchał nakazu opuszczenia uczelni. Odważył się zająć godną najwyższego podziwu i uznania postawę: pozostał razem ze studentami. Wierzył, że jest im potrzebny, że w napiętej atmosferze wzmożonych emocji potrafi pomóc im w uniknięciu fałszywego kroku i uchronić przed brutalnością ewentualnej interwencji. Był słusznie przekonany, że wypełnia obowiązek nauczyciela i wychowawcy. Przypłacił to utratą wszystkich stanowisk i — co było najboleśniejsze — utratą możliwości nauczania. Za to zaskarbił sobie szacunek, zaufanie i wdzięczność młodzieży. Bo ona ceni nade wszystko prawdę i szczerość”

Po tym niemiłym incydencie, Leszek Dąbrowski przeprowadził się do Szczecina, gdzie wykładał planowanie przestrzenne na Politechnice Szczecińskiej  i zyskał miano profesora nadzwyczajnego. Mimo podeszłego wieku, cały czas aktywnie uczestniczył w życiu uczelni. Na emeryturę odszedł w 1983 roku, niedługo później zmarł.

Za wzorcową postawę patriotyczną z czasów okupacji i całokształt swojej pracy zawodowej został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Bibliografia:

- http://www.architekturaibiznes.com.pl/start.php/start.php?opt=sites&item_id=1989

- http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/leszek_teodozy_dabrowski,4747

- https://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnazjum_i_Liceum_im._Stefana_Batorego_w_Warszawie#Nauczyciele

- Stefan Kwiatkowski, Michał Wiland  „Materiały biograficzne wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie 1918-1944”

 • Nazwa szczegółowa instytucji: Państwowe Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie
 • Rodzaj instytucji: państwowe gimnazjum
 • Szkoła: państwowe gimnazjum
 • Kierownik: Rudzki Zdzisław
 • Opiekun:
 • Inspektor:
 • Kraj w 1926 r.: Polska
 • Kraj w 2017 r.: Polska
 • Województwo w 1926 r.: miasto st. Warszawa
 • Województwo w 2017 r.: mazowieckie
 • Powiat w 1926 r.: Warszawa miasto
 • Powiat w 2017 r.: Warszawa
 • Miejscowość w 1926 r.: Warszawa
 • Miejscowość w 2017 r.: Warszawa
Rozwiń
Zwiń
Podpisy na stronie: Michał Albrecht , Tadeusz Adamczyk , Stanisław Arnold , Stanisław Biernacki , Jerzy Bataszew , Jan Bogusławski , Zbigniew Bronowski , Ferdynand Boruszczak , M. Brudnicki , Adam Brzeziński , S. Bucholc , Adam Budny , Bolesław Bujalski , Andrzej Bujurak , Jan Busiakiewicz , Zbigniew Chełmiński , Mieczysław Chojna , S. Choromański , J. Czernecki , Z. Czerwiński , Andrzej Dąbrowski , Marian Danysz , Zygmunt Dąbrowski , Stanisław Domański , Bolesław Dębiński , W. Domaradzki , Zdzisław Domoradzki , J. Drewnowski , Olgierd Dzierżyński , Marjan Eile , Tadeusz Eisenman , R. Fidrych , Z. Frank , T. Gabryś , P. Gąssowski , Tadeusz Glazer , S. Gładysz , M. Szajewski , Grawicz , G. Grocholski , Adam Grodecki , T. Grzelski , T. Grudziński , Guzek , Zbigniew Grzybowski , J. Handelsman , M. Hanke , Jan Heurich , Jan Herman , R. Hodbod , Janusz Iwaszkiewicz , S. Jabłoński , J. Jakimowicz , Wiesław Janowicz , Jan Jarecki , S. Jarociński , Andrzej Jeziorański , S. Józefowicz , K. Karwowski , A. Keller , Jan Kierglewicz , Jerzy Kiedrzyński , Feliks Knoll , Stanisław Kolendo , R. Kołodziejski , Paweł Kon , Jan Kostecki , Jacek Kopczyński , Koszond , Kowalski , Janusz Kozakiewicz , J. Kozinski , Zbigniew Krasnodębski , Stanisław Krupnicki , Stanisław Kruszewski , Bronisław Krzeczkowski , J. Kuliński , Stanisław Kunstetter , Jan Kwiatkowski , Przemysław Kwiatkowski , Ryszard Kwiatkowski , S. Kwiatkowski , J. Legat , Mieczysław Lachowski , Wojciech Lilienstern , Aleksander Ligaszewski , Stanisław Lisiecki , Tadeusz Łańcucki , J. Łazowski , Witold Łopatto , Mieczysław Maciejewski , J. Maciuszko , Z. Madejski , Eugeniusz Makowiecki , S. Malam , Jerzy Makowski , Kazimierz Małczyński , Władysław Manduk , R. Matuszewski , Jerzy Mieczyński , Tadeusz Mieczyński , A. Miszewski , Dariusz Miselhora , A. Mostowski , J. Miszewski , Zygmunt Nagórski , Witold Neyman , Jerzy Nofer , S. Oleśniewicz , Mieczysław Olszewski , Eugeniusz Olszewski , Zbigniew Osiński , W. Ostachowski , Jan Ostaszewski , W. Ostaszewski , Witold Ostaszewski , Mirosław Ostromęcki , Bohdan Ostrowski , Witold Ostrowski , S. Oszczapowicz , Witold Poklewski-Koziełł , C. Pawłowski , A. Pejkowicz , K. Penkala , Władysław Persiak , J. Pietkiewicz , A. Pietraszkiewicz , T. Piński , F. Piotrowski , Mieczysław Radwański , Władysław Pożaryski , T. Przyłubski , A. Pruszyński , J. Prianowski , St. Przywała , Wiesław Ptaszycki , Tadeusz Robak , Bogusław Rosiński , Zbigniew Rogaczewski , A. Rottengrulen , Jerzy Ruffer , J. Rymanowski , Zygmunt Sawejko , Stanisław Seroczyński , Jarosław Skarzyński , Czesław Skibniewski , Olgierd Staniszkis , Zbigniew Smólski , S. Sobolewski , St. Sosnowski , St. Sosiński , M. Epstein , Witold Staniszkis , J. Starzyński , T. Steinhardt , Bogusław Słobódzki , Styś , S. Szczeciński , J. Szerszyński , R. Szewczyk , L. Szosarski , Stanisław Szwankowski , A. Szymanowski , Zbigniew Tochterman , R. Tachtermann , J. Tarczyński , E. Tarkowski , Bronisław Tomczyński , Z. Tomczyński , Jan Gralewski , A. Tretiak , Jerzy Twardowski , B. Vieweger , Zygmunt Wąsiewski , Wojciech Wąsikowski , S. Werner , Andrzej Weisbrod , Witold Werner , Stefan Weychert , Zygmunt Widelec , W. Wierzbicki , Wacław Wiktonowski , M. Wiland , Zbigniew Will , J. Wiśniewski , Jan Wiland , Mieczysław Wojciechowski , Eugeniusz Woyczynski  , S. Wóycicki , Stanisław Wóycicki , Gustaw Wuttke , S. Wysocki , M. Wyczałkowski , Marjan Zaleski , S. Zalewski , Władysław Zawadzki , J. Załuska , W. Zawadzki , Jan Zelicho , Antoni Zieliński , L. Zieliński , A. Zywult , Leszek Feliński , Zdzisław Rudzki , Marcin Szkopkowski , Witold Lutosławski , M. Szymanowski , J. Lymieczowski , Nieczytelny podpis , Kamiński , Nieczytelny podpis , L. Masikowski , Nieczytelny podpis , S. Flagowicz , Jan Kaczynis , Ludwik Newlecki , Nieczytelny podpis , Jerzy Neumann , Nieczytelny podpis , Witold Tomczyński , Nieczytelny podpis , Nieczytelny podpis , Nieczytelny podpis , Nieczytelny podpis
Rozwiń
Zwiń
Słowa kluczowe tomu: szkoły średnie;
Etykieta tomu: Szkoły średnie; tom 11