O II Rzeczypospolitej

II Rzeczypospolita

Wspominając rok 1918, Józef Piłsudski nazwał listopadowe wydarzenia „historią niezwykłą”. Dawał tym samym wyraz przekonaniu, że odbudowa Polski nie była li tylko owocem politycznych i wojskowych wysiłków, lecz także spełnieniem się marzeń, które w kategoriach racjonalności wydają się niemożliwe do zrealizo...

Wsparcie USA – podzięka RP

Sto lat temu Polacy zyskali oparcie w mocarstwie zamorskim – gdy wcześniej nie mogli liczyć nawet na państwa europejskie. Samodzielny byt Rzeczpospolitej dla Europy nie był oczywistością, dla Ameryki stał się geopolitycznym postulatem. Postawa przywódców Stanów Zjednoczonych na przełomie 1917/18 roku oznaczała d...